A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén (a továbbiakban: Állandó Képviselet) foglalkoztatott - a Miniszterelnökséggel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló - kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alapellátmányának bruttó havi összege 1585 euró.

2. § Az Állandó Képviselet kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői tevékenységük kiemelt jelentőségére és összetettségére tekintettel 2017. január 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időszakban az 1. § szerint megállapított alapellátmány mellett havi bruttó 350 euró alapellátmány-kiegészítésre jogosultak.

3. § A havi ellátmány kifizetése az Állandó Képviseleten foglalkoztatott kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő által a fogadó országban nyitott bankszámlára való átutalással történik.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. § Az e rendelet hatálybalépése napján az Állandó Képviseleten foglalkoztatott munkavállalók alapellátmányának és alapellátmány-kiegészítésének megállapítása és azok kifizetése tekintetében az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére