A jogszabály mai napon ( 2019.10.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.

(2) A 2. melléklet tartalmazza az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(4) A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben megállapított szakmai és vizsgakövetelmények 2. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. melléklet 2. pontjában nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket is.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

(2) A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 41/2013. (V. 28.) VM rendelet] e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései alapján kell befejezni

a) a 2016. szeptember 1-jét megelőzően kezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket, és

b) a 2016. szeptember 1-jén szakképzési évfolyamon induló iskolai rendszerű 35 621 01 azonosító számú Állattartó szakmunkás, a 34 541 02 azonosító számú Élelmiszeripari szakmunkás, az 54 623 01 azonosító számú Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, az 54 812 02 azonosító számú Lovastúra-vezető, a 34 811 02 azonosító számú Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakképesítések képzését.

5. § * 

1. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelethez

A földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

A B C
Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés/részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
1. 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus Mezőgazdaság
2. 51 621 01 Agrár vállalkozó Mezőgazdaság
3. 31 621 01 Állatgondozó Mezőgazdaság
4. 34 621 03 Állattartó szakmunkás Mezőgazdaság
5. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Mezőgazdaság
6. 31 621 02 Aranykalászos gazda Mezőgazdaság
7. 35 813 01 Belovagló Mezőgazdaság
8. 35 621 02 Biogazdálkodó Mezőgazdaság
9. 31 541 01 Bolti hentes Élelmiszeripar
10. 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus Élelmiszeripar
11. 31 541 02 Borász Élelmiszeripar
12. 55 541 02 Cukor- és édesipari szaktechnikus Élelmiszeripar
13. 21 814 01 Családellátó Mezőgazdaság
14. 34 814 01 Családi gazdálkodó Mezőgazdaság
15. 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó Élelmiszeripar
16. 21 541 01 Csontozó munkás Élelmiszeripar
17. 51 581 01 Digitálistérkép-kezelő Mezőgazdaság
18. 34 622 01 Dísznövénykertész Mezőgazdaság
19. 34 541 01 Édesipari termékgyártó Élelmiszeripar
20. 31 624 01 Elektromos halászgép kezelője Mezőgazdaság
21. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus Élelmiszeripar
22. 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus Élelmiszeripar
23. 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs Élelmiszeripar
24. 31 541 03 Élelmiszeripari laboráns Élelmiszeripar
25. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus Élelmiszeripar
26. 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus Mezőgazdaság
27. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás Mezőgazdaság
28. 54 623 02 Erdésztechnikus Mezőgazdaság
29. 21 623 01 Erdőművelő Mezőgazdaság
30. 55 541 03 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus Élelmiszeripar
31. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó Élelmiszeripar
32. 31 622 02 Faiskolai kertész Mezőgazdaság
33. 31 623 01 Fakitermelő Mezőgazdaság
34. 31 541 15 Falusi vendéglátó Élelmiszeripar
35. 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus Mezőgazdaság
36. 55 581 01 Földügyi térinformatikai szaktechnikus Mezőgazdaság
37. 34 621 01 Gazda Mezőgazdaság
38. 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő Mezőgazdaság
39. 31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó Élelmiszeripar
40. 34 624 01 Halász, haltenyésztő Mezőgazdaság
41. 52 621 01 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó Mezőgazdaság
42. 31 624 02 Horgásztókezelő Mezőgazdaság
43. 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó Környezetvédelem
44. 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus Környezetvédelem
45. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító Környezetvédelem
46. 32 851 02 Hulladéktelepkezelő Környezetvédelem
47. 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó Környezetvédelem
48. 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus Élelmiszeripar
49. 34 541 03 Húsipari termékgyártó Élelmiszeripar
50. 31 541 05 Húskészítmény gyártó Élelmiszeripar
51. 31 541 16 Hűtőipari munkás Élelmiszeripar
52. 51 581 02 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző Mezőgazdaság
53. 31 541 17 Keksz- és ostyagyártó Élelmiszeripar
54. 31 622 01 Kertépítő és -fenntartó Mezőgazdaság
55. 34 622 02 Kertész Mezőgazdaság
56. 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus Mezőgazdaság
57. 21 622 01 Kerti munkás Mezőgazdaság
58. 31 541 06 Keveréktakarmány-gyártó Élelmiszeripar
59. 31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító Élelmiszeripar
60. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó Élelmiszeripar
61. 31 541 19 Konzervgyártó Élelmiszeripar
62. 54 850 01 Környezetvédelmi technikus Környezetvédelem
63. 51 850 01 Környezetvédelmi ügyintéző Környezetvédelem
64. 55 850 02 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus Környezetvédelem
65. 32 621 01 Kutyakozmetikus Mezőgazdaság
66. 35 623 01 Lakott-területi fakitermelő Mezőgazdaság
67. 21 621 01 Lóápoló és gondozó Mezőgazdaság
68. 52 812 02 Lovastúra-vezető Vendéglátás-turisztika
69. 34 621 02 Lovász Mezőgazdaság
70. 55 541 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus Élelmiszeripar
71. 32 621 02 Méhész Mezőgazdaság
72. 21 215 02 Mézeskalács-készítő Élelmiszeripar
73. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész Mezőgazdaság
74. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdaság
75. 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító Mezőgazdaság
76. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás Mezőgazdaság
77. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus Mezőgazdaság
78. 34 541 04 Molnár Élelmiszeripar
79. 21 623 02 Motorfűrész-kezelő Mezőgazdaság
80. 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus Mezőgazdaság
81. 55 850 03 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus Környezetvédelem
82. 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus Mezőgazdaság
83. 21 622 02 Parkgondozó Mezőgazdaság
84. 35 521 03 Patkolókovács Mezőgazdaság
85. 34 541 05 Pék Élelmiszeripar
85a. *  34 541 11 Pék-cukrász Élelmiszeripar
86. 31 541 07 Sajtkészítő Élelmiszeripar
87. 31 541 20 Savanyító Élelmiszeripar
88. 35 811 01 Sommelier Élelmiszeripar
89. 31 541 08 Sörgyártó Élelmiszeripar
90. 35 541 01 Speciális állatfeldolgozó Élelmiszeripar
91. 55 541 06 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus Élelmiszeripar
92. 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás Élelmiszeripar
93. 31 541 21 Szikvízgyártó Élelmiszeripar
94. 34 541 06 Szőlész-borász Élelmiszeripar
95. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás Élelmiszeripar
96. 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus Élelmiszeripar
97. 55 581 02 Távérzékelési szaktechnikus Mezőgazdaság
98. 34 541 10 Tejipari szakmunkás Élelmiszeripar
99. 55 541 08 Tejipari szaktechnikus Élelmiszeripar
100. 31 541 09 Tejtermékgyártó Élelmiszeripar
101. 55 850 04 Települési környezetvédelmi szaktechnikus Környezetvédelem
102. 51 581 03 Térinformatikai ügyintéző Mezőgazdaság
103. 55 581 03 Térképész szaktechnikus Mezőgazdaság
104. 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs Környezetvédelem
105. 55 850 05 Természetvédelmi szaktechnikus Környezetvédelem
106. 31 541 10 Üdítőital-ipari termékgyártó Élelmiszeripar
107. 54 625 01 Vadgazdálkodási technikus Mezőgazdaság
108. 21 541 03 Vágóhídi munkás Élelmiszeripar
109. 55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus Mezőgazdaság
110. 31 541 11 Vincellér Élelmiszeripar
111. 31 215 01 Virágbolti eladó Mezőgazdaság
112. 35 215 02 Virágdekoratőr Mezőgazdaság
113. 31 215 02 Virágkötő Mezőgazdaság
114. 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő Mezőgazdaság
115. 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó Élelmiszeripar
116. 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő Mezőgazdaság

2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelethez

A földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. sorszámú Agrár áruforgalmazó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 621 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség:

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 3131 Mezőgazdasági technikus Falugazdász (technikus)
3.1.3. Háztáji mezőgazdasági technikus
3.1.4. Mezőgazdasági asszisztens
3.1.5. Mezőgazdasági technikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Vállalkozást működtet.

Mezőgazdasági áruforgalmi tevékenységet folytat.

Marketing tevékenységet folytat.

Agrár-áruforgalmi terméket, árut felismer, vizsgál, minősít.

Ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- alkalmazottként vagy önálló vállalkozás keretei között mezőgazdasági termékek felvásárlására, tárolási, kezelési, minősítési, értékesítési feladatok elvégzésére, szervezésére, ügyintézésére a közgazdasági, marketing, kereskedelmi, mezőgazdasági, számviteli és adminisztrációs ismeretek birtokában,

- a mezőgazdasági vállalkozások eszköz- és anyagigényének, finanszírozási lehetőségeinek és adózási feltételeinek ismeretében tevékeny, alkotó módon elősegíteni a mezőgazdasági vállalkozás mindenkori piaci viszonyokhoz való gyors alkalmazkodását,

- munkavégzése során figyelembe venni a munka-, tűz- és környezetvédelmi, állatvédelmi, személyi-, termék- és élelmiszerhigiéniai szabályokat, biztonsági előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11055-12 Agrár- és élelmiszeripari termékek forgalmazása
4.4. 11056-12 Marketing ismeretek (agrárágazat)
4.5. 11057-12 Adminisztrációs és ügyviteli feladatok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11055-12 Agrár- és élelmiszeripari termékek forgalmazása írásbeli
5.2.4. 11056-12 Marketing ismeretek (agrárágazat) írásbeli
5.2.5. 11057-12 Adminisztrációs és ügyviteli feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Agrártermékek forgalmazásával kapcsolatos gyakorlati feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

Termékek, termények, áruforgalmazásban alkalmazott eszközök felismerése

- felismeri a fontosabb növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, erdészeti, élelmiszeripari termékeket, terményeket, a jellemző kártevőket, kórokozókat,

- felismeri az áruforgalmazásban nélkülözhetetlen csomagolóeszközöket.

(Időtartama: 30 perc, vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 20%)

Manuális feladatok

- növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti termékeket szabvány szerint minősít,

- laboratóriumi vizsgálatokat végez,

- irodai eszközöket kezel, leltározási feladatokat végez.

(Időtartama: 120 perc, vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 30%)

Adminisztráció

- üzleti leveleket ír,

- szerződéseket készít,

- bizonylatokat tölt ki.

(Időtartama: 60 perc, vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 25%)

Szakmai szoftverek használata

- termeléshez kapcsolódó programokat kezel,

- pénzügyi programot használ,

- humánerőforrás programot kezel,

- készletnyilvántartás végez,

- alapvető könyvviteli munkákat végez.

(Időtartama: 60 perc, vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 25%)

A vizsgafeladat időtartama: 270 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalmazási ismeretek (70%) és az agrár-közgazdaságtan (30%) témaköreiből összeállított komplex írásbeli vizsgatétel

A vizsgafeladat ismertetése:

- az írásbeli vizsga egy 30 pontos esszékérdés és egy 70 pontos feladatlap megoldásából áll,

- az írásbeli esszéfeladat csak az áruforgalmazási ismeretek tananyagából kerülhet ki.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Marketingtevékenységgel kapcsolatos ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok közül a „Marketing ismeretek” modul következő témaköreit tartalmazzák:

- a szervezeti piacok,

- a piaci kockázatok és mérséklésük formái,

- a piaci szegmentálás és piaci pozícionálás,

- a termék és szolgáltatás tényezői,

- a marketingmix elemei,

- marketing a vállalati szervezetben,

- marketing stratégiák,

- a marketingkutatás folyamata,

- piackutatás,

- nemzetközi marketing.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység tételsorait az adott vizsgacsoportban vizsgázó jelöltek száma, a képző és vizsgáztató intézmény sajátosságai alapján úgy kell elkészíteni, hogy vizsgafeladatonként (manuális feladatok, adminisztráció, szakmai szoftverek használata) legalább 10-10 tétel legyen.

A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma minimum 150 kell, hogy legyen (megadott lista figyelembevételével), ebből a vizsgázónak a kijelölt minimum 30 db-ot kell felismernie és legfeljebb 40%-ot tévedhet.

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Munkabiztonsági berendezések
6.3. Környezetvédelmi berendezések
6.4. Irodafelszerelések
6.5. Számítógép
6.6. Nyomtató
6.7. Tehermozgatás gépei, eszközei
6.8. Polcrendszerek
6.9. Csomagológépek
6.10. Mérlegek
6.11. Internet kapcsolat
6.12. Szakirányú jogszabálygyűjtemény
6.13. Szabványok
6.14. Raktári berendezések
6.15. Laboreszközök
6.16. Szakmai szoftverek
7. EGYEBEK

A 2. sorszámú Agrár vállalkozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 621 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Agrár vállalkozó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.9. 6130 Vegyes profilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
3.1.10. Ökogazda
3.1.11. Önálló gazda
3.1.12. Őstermelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az agrár vállalkozó családi méretű mezőgazdasági vállalkozást alapít, működtet.

A végzett szakemberek képesek kiválasztani a gazdálkodási és adózási szempontból legmegfelelőbb vállalkozási formát, a piaci igények felmérése alapján termékszerkezetet meghatározni, hatékony értékesítési módokat a termékszerkezethez illeszteni, gazdálkodási folyamatát adminisztrálni. A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását,

- pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását,

- mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni,

- termelési eszközeit gazdasági szempontok szerint értékelni, fejleszteni,

- a piaci információk alapján mezőgazdasági, kistermelői élelmiszer terméket fejleszteni,

- meghatározni termékei, szolgáltatásai árát, értékesítésének folyamatát,

- piacbefolyásolást végezni,

- adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,

- mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,

- tevékenységéhez kiválasztani a legmegfelelőbb adózási módot,

- a termékelőállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét meghatározni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítások, adminisztráció elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése:

- gazdasági számításokat végez (költség-, önköltség-, jövedelemszámítások, anyag-, eszköz-, munkaerő-, munkaidő-szükséglet, ármeghatározás, adott beruházás forrásösszetételének meghatározása, őstermelő számára legmegfelelőbb adózási mód kiválasztása),

- pályázatkészítési feladat (adott pályázati jogcím üzleti tervének letöltése, megadott példa alapján az üzleti terv termelési, értékesítési fejezetének kidolgozása),

- számlát állít ki, kitölti a mezőgazdasági termelésben, szolgáltatásban alkalmazott alap- és összesítő bizonylatokat, nyilvántartásokat.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott témakörök közül az „Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati tételsorokat az adott vizsgacsoportban vizsgázó jelöltek száma, a képző és vizsgáztató intézmény sajátosságai alapján úgy kell elkészíteni, hogy legalább 15 gyakorlati tétel legyen.

A feladatnak egyaránt tartalmaznia kell szakmai számítás elvégzését, pályázatkészítési feladatot és bizonylat kitöltését. A feladat értékelése során egyenlő mértékű súlyozást kell alkalmazni.

A tételek részfeladatainak összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a tételekben a mezőgazdasági termelés és szolgáltatás, valamint a kistermelői élelmiszerelőállítás témaköre egyaránt érintve legyen.

A vizsgázó gyakorlati teljesítményének értékeléséhez 100 pontos értékelő lapot kell készíteni.

A vizsgázó az egyes részfeladatokban elért összesített pontszáma alapján az osztályzatot a vizsgafeladatra az alábbi átváltás szerint kell meghatározni:

- 0-50 pont - elégtelen (1)

- 51-60 pont - elégséges (2)

- 61-70 pont - közepes (3)

- 71-80 pont - jó (4)

- 81 pont felett - jeles (5)

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Irodahelyiség, irodai anyagok és eszközök (számítógép, nyomtató, fénymásoló, szkenner, telefon, fax stb.)
6.3. Internetelérés és szoftverek
6.4. Bizonylatok, gépkönyvek, nyilvántartások
7. EGYEBEK

A 3. sorszámú Állatgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 621 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Állatgondozó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő Állatgondozó
3.1.3. 6122 Baromfitartó és -tenyésztő Állatgondozó
3.1.4. 6124 Kisállattartó és -tenyésztő Állatgondozó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az állatgondozó általános állattenyésztési szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni. Feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) gondozása, takarmányozása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- gondozni az állatokat,

- tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,

- állatot takarmányozni (etetni és itatni),

- az állattartás gépeit működtetni,

- gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,

- környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 03 Állattartó szakmunkás szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10997-16 Állattartás
4.4. 11597-16 Állattartás gépei
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10997-16 Állattartás szóbeli
5.2.4. 11597-16 Állattartás gépei gyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Állattartással, valamint az állattartási gépek karbantartásával, üzemeltetésével, beállításával kapcsolatos feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó állattartással, takarmányozással, gépüzemeltetéssel és karbantartással összefüggő komplex feladatot hajt végre, mely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Állattartás”, valamint „Állattartás gépei” szakmai követelménymodulok gyakorlati tevékenységeire épül.

- Állattartással kapcsolatos gyakorlati feladat elvégzése (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, alapvető vizsgálatok elvégzése)

- Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Etető-, itató-berendezések
6.3. Takarmány-előkészítő, -keverő és -kiosztó gépek, eszközök
6.4. Takarító-, fertőtlenítő eszközök
6.5. Almozás eszközei, berendezései
6.6. Állatjelölő eszközök
6.7. Elletés, fiaztatás eszközei
6.8. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.9. Mérlegek
6.10. Baromfi, ló, szarvasmarha, sertés, juh tartására alkalmas épület, istálló, ól
6.11. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, baromfi ápolás és gondozás eszközei
6.12. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.13. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.14. Kéziszerszámok
6.15. Szerelőszerszámok
6.16. Építőipari kisgépek
6.17. Egyéni védőfelszerelés
6.18. Munkabiztonsági berendezések
7. EGYEBEK

A 4. sorszámú Állattartó szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Állattartó szakmunkás

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6121 Szarvasmarha-, sertés-, juhtartó és Gépi fejő
3.1.3. -tenyésztő Juhgondozó
3.1.4. Sertésgondozó
3.1.5. Szarvasmarha-gondozó
3.1.6. Tehenész
3.1.7. 6122 Baromfitartó és -tenyésztő Baromfigondozó
3.1.8. Baromfitartó és -tenyésztő
3.1.9. Keltetőgép-kezelő
3.1.10. Keltetőüzemi dolgozó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni,

- elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat,

- takarmányozni, etetni és itatni az állatokat,

- gondozni az állatokat,

- elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat,

- az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani,

- elvégezni az épületek, építmények karbantartását,

- elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat,

- vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait,

- piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 621 01 Állatgondozó részszakképesítés
3.3.4. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus azonos ágazat
3.3.5. 34 814 01 Családi gazdálkodó azonos ágazat
3.3.6. 34 621 01 Gazda azonos ágazat
3.3.7. 34 624 01 Halász, haltenyésztő azonos ágazat
3.3.8. 34 621 02 Lovász azonos ágazat
3.3.9. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 10997-16 Állattartás
4.6. 11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok
4.7. 11004-16 Takarmányozás
4.8. 11005-12 Szaporítás és utódgondozás feladatai
4.9. 11597-16 Állattartás gépei
4.10. 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10997-16 Állattartás szóbeli
5.2.4. 11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok írásbeli
5.2.5. 11004-16 Takarmányozás írásbeli
5.2.6. 11005-12 Szaporítás és utódgondozás feladatai írásbeli
5.2.7. 11597-16 Állattartás gépei gyakorlat
5.2.8. 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartással, valamint az állattartási gépek üzemeltetésével, karbantartásával, beállításával kapcsolatos feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó állattartással, takarmányozással, gépüzemeltetéssel és karbantartással összefüggő komplex feladatot hajt végre, amely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Állattartás”, valamint „Állattartás gépei” szakmai követelménymodulok gyakorlati tevékenységeire épül.

- Állattartással kapcsolatos gyakorlati feladat elvégzése (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, alapvető vizsgálatok elvégzése).

- Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Állathigiéniai, szaporítási és adminisztrációs feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó állathigiéniával, az etetés és itatás higiéniájával (pl. rendelkezésre álló takarmányok vizsgálata, előkészítése), szaporodásbiológiával (pl. ivarzó egyedek kiválasztása, jelölése, elléshez szükséges eszközök előkészítése), utódgondozással, adminisztrációval (pl. nyilvántartás vezetése, bizonylat kitöltése, üzleti levél megírása, engedély kérése) kapcsolatos összefüggő komplex feladatot hajt végre, amely a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok”, „Takarmányozás”, „Szaporítás és utódgondozás feladatai”, valamint az „Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel” szakmai követelménymodulok gyakorlati tevékenységeire épül.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat aránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Állathigiénia, Takarmányozás, valamint a Szaporítás és utódgondozás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok”, a „Takarmányozás”, és a „Szaporítás és utódgondozás” feladatai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Etető-, itató-berendezések
6.3. Önitatók, önetetők
6.4. Keltetőgép
6.5. Takarító-, fertőtlenítő eszközök
6.6. Takarmány-előkészítő-, keverő és kiosztó gépek, eszközök
6.7. Számítógép (szakmai szoftverek)
6.8. Állategészségügyi eszközök, tartozékok
6.9. Egyéni védőfelszerelés
6.10. Munkabiztonsági berendezések
6.11. Környezetvédelmi berendezések
6.12. Állatjelölő eszközök
6.13. Állatgyógyászati eszközök
6.14. Elletés, fiaztatás eszközei
6.15. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.16. Mérlegek
6.17. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.18. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.19. Baromfi, ló, szarvasmarha, sertés, juh tartására alkalmas épület, istálló, ól
7. *  EGYEBEK

A Mezőgazdaság ismeretek vagy a Mezőgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga szóbeli vizsgarészének sikeres teljesítése mentesíti a vizsgázót a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. pont B alpontjában foglaltak teljesítése alól. Az ágazati szakmai érettségi vizsga előzőekben meghatározott ágazati szakmai vizsgatárgyának eredményes teljesítését a komplex szakmai vizsga 5.3.3. pont B alpontjában meghatározott vizsgatevékenységébe azonos eredménnyel kell beszámítani.

Az 5. sorszámú Állattenyésztő és állategészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3131 Mezőgazdasági technikus Élőállat minősítő (mezőgazdasági)
3.1.3. Háztáji mezőgazdasági technikus
3.1.4. Karantén felügyelő
3.1.5. Mezőgazdasági laboratóriumi technikus
3.1.6. Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló
3.1.7. 3341 Állatorvosi asszisztens Állategészségőr
3.1.8. Állategészségügyi asszisztens
3.1.9. Állategészségügyi technikus
3.1.10. Állatklinikai asszisztens
3.1.11. Állatkórházi ápoló
3.1.12. Állatorvosi szaksegéd (felcser)
3.1.13. 6130 Vegyes profilú gazdálkodó Önálló gazda
3.1.14. Őstermelő
3.1.15. 6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó Juhtartó és -tenyésztő
3.1.16. és -tenyésztő Lótenyésztő
3.1.17. Nagyállattartó
3.1.18. Sertéstartó és -tenyésztő
3.1.19. Szarvasmarhatartó és -tenyésztő
3.1.20. Tehenész műszakvezető
3.1.21. 6122 Baromfitartó és -tenyésztő Baromfitartó és -tenyésztő
3.1.22. Keltetőgép-kezelő
3.1.23. Pulykatenyésztő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az állattenyésztő és állategészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést. A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával foglalkozik. Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket. Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági feladatok végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását,

- pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását,

- anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni,

- beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt gépeket,

- működtetni az állategészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket,

- a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni,

- termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni,

- az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni,

- állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni,

- az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani,

- élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni,

- napi és időszakos ellenőrzéseket végezni,

- az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni,

- az állattenyésztési és állategészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni,

- mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, kommunikálni,

- a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 03 Állattartó szakmunkás azonos ágazat
3.3.4. 34 814 01 Családi gazdálkodó azonos ágazat
3.3.5. 34 621 01 Gazda azonos ágazat
3.3.6. 34 624 01 Halász, haltenyésztő azonos ágazat
3.3.7. 34 621 02 Lovász azonos ágazat
3.3.8. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11495-16 Takarmányozástan és általános állattenyésztés
4.6. 10957-16 Állattenyésztés és állategészségügy műszaki alapjai
4.7. 10958-12 Állategészségtan
4.8. 10959-16 Állattenyésztés
4.9. 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Állattenyésztési, takarmányozási, állategészségügyi és gazdasági számítási feladat

A vizsgafeladat ismertetése:

Felismerési feladat:

- A takarmányok felismerése.

- A gyakoribb állatfajták, hibridek felismerése.

- Az állati szervezet anatómiai felépítésének (csontok, testtájak, szervek, szervrendszerek, készülékek) felismerése.

- Tojások felismerése.

- A fontosabb, gyakrabban használt gyógyszerek felismerése.

- Az állattenyésztés és állategészségügy eszközeinek, anyagainak, műszereinek felismerése.

Állat-egészségügyi manuális feladat végrehajtása:

- Optimális elhelyezés és mikroklíma kialakítása.

- Mintavételezés, kiegészítő vizsgálatok végzése, előkészítése, laboratóriumi vizsgálatok.

- Segédkezés, segítségnyújtás.

- Egyszerűbb kezelések, beavatkozások, életmentő beavatkozások, elsősegélynyújtás, állatápolás.

- Takarítás, fertőtlenítés, sterilezés.

- Az állatvédelmi és állatjóléti előírások betartásának ellenőrzése.

Állattenyésztési, takarmányozási feladat végrehajtása:

- A gazdasági állatok felnevelésével, takarmányozásával, elhelyezésével, gondozásával, nemesítésével, szaporításával, termelésével kapcsolatos feladat (a feladat jellegének megfelelő gépekkel, eszközökkel).

- Állattenyésztési és -tartási munkák szervezése.

- Állattenyésztő munkák adminisztrációja, szakmai szoftverek használata.

Gazdasági számítási feladat:

- Állattenyésztéssel kapcsolatos számítások végzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított komplex írásbeli feladat megoldása

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli egy 40 pontos esszé kérdés és egy 60 pontos feladatlap megoldásából áll. Az írásbeli feladatban közel azonos arányban szerepel az állattenyésztési és az állategészségügyi szakterület.

Az esszé feladat két modul ismereteit tartalmazza:

- Állattenyésztés

- Állategészségtan

A feladatlap különböző típusú nyílt és zárt feladatokat tartalmaz és az alábbi modulok ismeretanyagát öleli fel:

- Takarmányozástan és általános állattenyésztés

- Állategészségtan

- Állattenyésztés

- Vállalkozási, kereskedelmi alapok

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Állattenyésztési és állategészségügyi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témakörei közül a „Takarmányozástan és általános állattenyésztés”, az „Állategészségtan” és az „Állattenyésztés” szakmai követelménymodulok ismereteit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység tételsorát az adott vizsgacsoportban vizsgázó jelöltek száma, a képző és vizsgáztató intézmény sajátosságai alapján úgy kell elkészíteni, hogy legalább 10 gyakorlati tételt tartalmazzon.

Minden tétel tartalmazzon felismerési, állategészségügyi manuális, állattenyésztési és takarmányozási, valamint gazdasági számítási feladatot is.

A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 20 db legyen.

A gyakorlati vizsgafeladat egyes részfeladatainak végrehajtási ideje:

- Felismerési feladat: 10 perc

- Állategészségügyi manuális feladat: 40 perc

- Állattenyésztési, takarmányozási feladat: 40 perc

- Gazdasági számítási feladat: 30 perc

A vizsgázó gyakorlati teljesítményének értékeléséhez 100 pontos értékelő lapot kell készíteni. Az egyes részfeladatokra adható maximális pontszám:

- Felismerési feladat: 10 pont

- Állategészségügyi manuális feladat: 40 pont

- Állattenyésztési, takarmányozási feladat: 40 pont

- Gazdasági számítási feladat: 10 pont

A vizsgázó az egyes részfeladatokban elért összesített pontszáma alapján egyetlen osztályzatot kap az alábbi átváltás szerint:

- 0-50 pont - elégtelen (1)

- 51-60 pont - elégséges (2)

- 61-70 pont - közepes (3)

- 71-80 pont - jó (4)

- 81 pont felett - jeles (5)

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Preparátumok, modellek, makettek, metszetek
6.3. Alapfelszereltségű természettudományos laboratórium, laboratóriumi eszközök, anyagok, vegyszerek tej- és laboratóriumi minták vizsgálatához
6.4. Mintavétel eszközei (takarmány, bélsár, vér, vizelet, bőrkaparék, citológiai, szövettani, bakteriológiai vizsgálathoz)
6.5. Boncoló helyiség, bonceszközök
6.6. Betegvizsgálat és betegkezelés eszközei
6.7. Tőgygyulladás-vizsgálat eszközei, anyagai
6.8. Mikroklíma-vizsgálat eszközei
6.9. Állatrögzítés eszközei
6.10. Sebkezelés eszközei, anyagai, sebészeti műszerek
6.11. Szülészeti és szaporodásbiológiai eszközök, a mesterséges termékenyítés eszközei, anyagai
6.12. Gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
6.13. Kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, anyagai
6.14. Mérleg, hídmérleg
6.15. Szarvasmarha, ló, juh, sertés, baromfi istállója állatokkal és műszaki felszereléssel
6.16. Legelő, karám és berendezései
6.17. Tisztítás, fertőtlenítés, sterilezés eszközei, anyagai, felszerelései
6.18. Állatápolás, elletés, fiaztatás, egyedi megjelölés eszközei, anyagai
6.19. Fejés és tejkezelés gépei
6.20. Tojáskezelés eszközei, gépei, anyagai
6.21. Takarmányozás eszközei, gépei, anyagai
6.22. Takarmánytárolás eszközei, gépei, anyagai, helyszíne
6.23. Trágyakihordás eszközei
6.24. Trágyatároló tér
6.25. Tűzoltó anyagok, készülékek és eszközök
6.26. Egyéni védőeszközök, elsősegélynyújtó anyagok, eszközök
6.27. Irodahelyiség, irodai anyagok és eszközök (számítógép, nyomtató, fénymásoló, szkenner, telefon, fax stb.)
6.28. Internetelérés és szoftverek
6.29. Bizonylatok, gépkönyvek, nyilvántartások
6.30. Szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok stb.)
7. EGYEBEK

A 6. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 621 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Aranykalászos gazda

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
3.1.3. Önálló gazda
3.1.4. Őstermelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- talaj-előkészítést, vetést végezni,

- a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,

- növényápolást végezni,

- élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,

- takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,

- gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,

- tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,

- állatot takarmányozni,

- állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,

- állatot szaporítani,

- gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,

- környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,

- kereskedelmi tevékenységet végezni,

- vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,

- önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10997-16 Állattartás
4.4. 10998-16 Növénytermesztés
4.5. 10999-16 Kertészeti alapok
4.6. 11000-16 Mezőgazdasági géptan
4.7. 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10997-16 Állattartás szóbeli
5.2.4. 10998-16 Növénytermesztés szóbeli
5.2.5. 10999-16 Kertészeti alapok gyakorlati
5.2.6. 11000-16 Mezőgazdasági géptan gyakorlati
5.2.7. 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

- Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai alapértékek, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel) (vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 65%)

- Felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 10%)

- Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása

Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása (pl. takarmányelőkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és -kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 25%)

Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.

A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

- Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 40%)

- Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása (pl. mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyagvisszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek üzemeltetése, öntözőberendezés)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 20%)

- Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek, kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 10%)

- Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító ládába, tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés)

(vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 30%)

Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

A vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.

A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Növénytermesztés” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Tekintettel a feladatok összetettségére, valamint a feladatvégrehajtás térben és időben történő - a mezőgazdasági sajátosságokat figyelembe vevő - összehangolásának nehézségeire, egy napon vizsgánként - a vizsgafeladatoknál meghatározott időtartamtól függetlenül - maximum 25 fő vizsgázó vizsgáztatható.

Az Állattartási feladat végrehajtásához az állatokkal való biztonságos munkavégzés érdekében a vizsgaszervező vagy a képző részéről segítő technikai személyzet biztosítása és jelenléte a vizsgafeladat teljes időtartamában kötelező.

Az A) és B) gyakorlati vizsgafeladat valamennyi gyakorlati tétele tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.

A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

A komplex gyakorlati vizsgafeladatokban a feladatrészek aránya:

A) Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:

- Állattartási feladat aránya 65%

- Felismerési feladat aránya 10%

- Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat aránya 25%

B) Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása esetén:

- Növénytermesztési feladat aránya 40%

- Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat aránya 20%

- Felismerési feladat aránya 10%

- Kertészeti feladat végrehajtása aránya 30%

Felismerési feladatok:

Az A) állattartás gyakorlati vizsgafeladat felismerési részfeladatában a faj, fajta, testtájak, csontok felismerése elő állaton történhet. A takarmányminták felismerése során csak valódi takarmányminta használható. Állattenyésztésben, állattartásban, állatápolásban használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére kép, ábra, rajz nem használható.

A B) növénytermesztési, kertészeti gyakorlati vizsgafeladat felismerési részfeladatában a szántóföldi növények, zöldségfajok, gyomnövények esetében minden növényi résszel rendelkező szárított, préselt vagy zöld növény használható. Gyümölcsfajok esetében leveles vesszőt vagy hajtást és termést tartalmazó szárított, préselt vagy zöld növény, illetve mulázs használható. Szántóföldi, valamint zöldségnövények magjainak felismeréséhez kép, ábra, rajz nem használható. Kór- és kárképek esetében élő minta, kép, ábra, rajz egyaránt használható. Szántóföldi növénytermesztésben, kertészetben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerésére kép, ábra, rajz nem használható.

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állatjelölő eszközök
6.3. Állatgyógyászati eszközök
6.4. Elletés, fiaztatás eszközei
6.5. Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.6. Mérlegek
6.7. Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.8. Gépi fejés berendezései
6.9. Tojáskezelés eszközei, berendezései
6.10. Takarmány előkészítés, kiosztás gépei, eszközei
6.11. Terménytárolás gépei, eszközei
6.12. Istállók, ólak berendezései
6.13. Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.14. Állategészségügyi vizsgáló műszerek
6.15. Talajvizsgálati eszközök, műszerek
6.16. Meteorológiai mérőeszközök
6.17. Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
6.18. Öntözőberendezések
6.19. Növényápolási eszközök
6.20. Növényvédelem gépei, eszközei
6.21. Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.22. Kéziszerszámok
6.23. Szerelőszerszámok
6.24. Építőipari kisgépek
6.25. Mérőeszközök
6.26. Növényház, fóliasátor
6.27. Kertészeti kéziszerszámok
6.28. Szőlészeti kisgépek
6.29. Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
6.30. Épület karbantartás szerszámai, eszközei
6.31. Egyéni védőfelszerelés
6.32. Munkabiztonsági berendezések
7. EGYEBEK

A 7. sorszámú Belovagló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 813 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Belovagló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség:

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: legalább a díjugrató rajtengedély vizsga szintjének megfelelő lovaglás

2.2. Szakmai előképzettség: 34 621 02 Lovász

2.3. Előírt gyakorlat:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

- Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

- 3 év összefüggő, igazolt versenyzői múlt legalább könnyű osztály szinten vagy

- 3 év összefüggő, lókiképzésben eltöltött igazolt gyakorlat.

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 6121 Szarvasmarha, ló, sertés, juhtartó és tenyésztő Belovagló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A lovak kiképzésével, a sportlovak napi, rendszeres edzésével foglalkozik.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a kiképzés alatt álló egyedeknek és a különböző szinten kiképzett sportlovaknak egyedileg megfelelő takarmányok kiválasztására és a takarmány adagok összeállítására,

- megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását,

- előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és szerszámokat,

- felkészíteni a lovat bemutatókra, vizsgákra, illetve aukciókra,

- előkészíteni a lovat futószáras, nyereg alatti használatra,

- a különböző szintű sportlovak futószáras bemelegítésére, jártatására illetve a nyereg alatti bemelegítésére és előlovaglására,

- a csikó betanítására nyereg alá kezdő ló szintig,

- végrehajtani a könnyűosztályú díjlovagló és stílus díjugrató programot,

- tereplovaglásokon részt venni és terepakadályokat leküzdeni,

- pályaépítői feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 02 Lovász szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11018-12 A ló belovaglásának feladatai
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11018-12 A ló belovaglásának feladatai gyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Belovaglással kapcsolatos tevékenységek bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgatevékenység során a lovaglási készségek bemutatása könnyű osztályú díjlovagló és könnyű osztályú stílus-díjugrató programok előlovaglásával történik.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Belovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „A ló belovaglásának feladatai” szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Ápolófelszerelés
6.3. Akadályok
6.4. Nyereg
6.5. Kantár
6.6. Futószár
6.7. Segédszárak
6.8. Ostor
6.9. Lábvédők
6.10. Kötőfék
6.11. Vezetőszár
6.12. Egyéni védőfelszerelés
7. EGYEBEK

A 8. sorszámú Biogazdálkodó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 621 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Biogazdálkodó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség:

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 6112 Bionövénytermesztő Biogazda (növénytermesztő)
3.1.3. Biogyümölcs-termesztő
3.1.4. Biokertész
3.1.5. Bionövény-termesztő (biogazdálkodó)
3.1.6. Biotermesztő
3.1.7. Biozöldség-termesztő
3.1.8. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Biogazda
3.1.9. Ökogazda
3.1.10. Önálló gazda
3.1.11. Őstermelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A biogazdálkodó feladata olyan mezőgazdasági vállalkozás létesítése, illetve üzemeltetése, amely fenntartható, ökológiai szemléletű állattenyésztést, szántóföldi növénytermesztést és kertészeti termesztést folytat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztést végezni,

- ökológiai szemléletű állattartási tevékenységet végezni,

- ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni,

- gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,

- környezetbarát módon termelni,

- alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végezni,

- megfigyeléseket, méréseket végezni,

- környezet-, víz- és természetvédelmi tevékenységet végezni,

- a megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként hasznosítani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11006-12 Ökológiai növénytermesztés
4.4. 11007-12 Ökológiai állattartás
4.5. 11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás
4.6. 11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11006-12 Ökológiai növénytermesztés írásbeli
5.2.4. 11007-12 Ökológiai állattartás írásbeli
5.2.5. 11008-12 Ökológiai kertgazdálkodás írásbeli
5.2.6. 11009-12 Környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési és kertészeti feladatok, valamint állattartási feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

- Növénytermesztési és kertészeti feladat végrehajtása az ökológiai gazdálkodás, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások betartásával. A gyakorlati tételsor fele-fele arányban tartalmazzon szántóföldi növénytermesztési és kertészeti tételeket.

- Állattenyésztési feladat végrehajtása az ökológiai gazdálkodás, valamint a vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi előírások betartásával, illetve az állatjóléti és higiéniai előírások alkalmazásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási tételsorból áll. A tételsor a felsorolt területek szakmai ismeretanyagát egyenlő arányban tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Szerelőszerszámok
6.4. Építészet és gépészet kéziszerszámai, kisgépei
6.5. Termesztő berendezések
6.6. Talajművelés gépei, eszközei
6.7. Növényápolás gépei, eszközei
6.8. Talajvizsgáló kézi laboratórium
6.9. Meteorológiai mérőeszközök
6.10. Feromon csapdák
6.11. Takarmányelőkészítő és továbbító eszközök
6.12. Fűkaszák
6.13. Rendsodrók
6.14. Bálázók
6.15. Öntözőberendezések
6.16. Tároló és csomagoló eszközök
6.17. Szállítóeszközök
6.18. Szárító, tisztító, osztályozó, csomagoló berendezések
6.19. Szervestrágya kezelő terítő szerkezetek
6.20. Mezőgazdasági melléktermék hasznosító berendezések
6.21. Aprítékoló berendezések
6.22. Számítógép
6.23. Szoftver
6.24. Szkenner
6.25. Nyomtató
6.26. Egyéni védőfelszerelés
6.27. Munkabiztonsági berendezések
6.28. Környezetvédelmi berendezések
7. EGYEBEK

A 9. sorszámú Bolti hentes megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Bolti hentes

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 7111-13 Bolti hentes Csontozó
3.1.3. 7111-22 Bolti hentes Húsaprító
3.1.4. 7111-23 Bolti hentes Húselőkészítő
3.1.5. 7111-26 Bolti hentes Húsosztályozó
3.1.6. 7111-28 Bolti hentes Húsvizsgáló
3.1.7. 7111-29 Bolti hentes Hússzeletelő
3.1.8. 7111-30 Bolti hentes Kézi csontozó (húsipari)
3.1.9. 7111-38 Bolti hentes Sertéscsontozó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Húsrészeket szakszerűen előkészít, testtáji darabolást, csontozást végez, hús és húskészítmény hűtőpultra helyezését végzi, kereskedelemben értékesítést végez, kiszolgálja a vevőket.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- átvenni a munkaterületet,

- anyagokat átvenni, készletezni,

- felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket,

- betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és minőségbiztosítási előírásokat,

- testtáji darabolást végezni, testet húsrészekre bontani,

- húsrészeket formázni, csontozni,

- kereskedelemben húst és húskészítményt értékesíteni, kiszolgálni,

- hús, húskészítmény pultra történő előkészítését végezni,

- vevőket kiszolgálni,

- adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,

- eszközöket használni, gépeket kezelni,

- betartani a tevékenységre vonatkozó előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 03 Húsipari termékgyártó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás
4.4. 10928-16 Darabolás, csontozás
4.5. 10930-16 Húsipari értékesítés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás írásbeli
5.2.4. 10928-16 Darabolás, csontozás gyakorlati, szóbeli
5.2.5. 10930-16 Húsipari értékesítés gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Darabolás, csontozás, húsipari értékesítés

A vizsgafeladat ismertetése: Elvégzi a vágóállat testtáji darabolását, húsrészekre bontását, csontozását, osztályozását, kiszolgálja a vevőket.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Darabolás, csontozás, húsipari értékesítés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből a darabolás, csontozást és a húsipari értékesítést tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Daraboló, vágó, csontozó kéziszerszámok
6.3. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.4. Mérőeszközök, digitális mérleg, maghőmérő, hőmérők
6.5. Húsbolti elektromos gépek
6.6. Árutároló eszközök a húsboltban
6.7. Eladáshoz szükséges eszközök, pénztárgép, árazógép
6.8. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.9. Anyagmozgató gépek, eszközök
7. EGYEBEK

A 10. sorszámú Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 541 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség:-

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 541 02 Élelmiszeripari technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 3113 Élelmiszeripari technikus Bor- és pezsgőgyártó technikus
3.1.3. Bor- és üdítőitalipari technikus
3.1.4. Borászati technikus
3.1.5. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlész, borász
3.1.6. Szőlőtermesztő
3.1.7. Vincellér
3.1.8. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, Borász
3.1.9. szikvízkészítő Pezsgőgyártó
3.1.10. Pincemester
3.1.11. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Borászati gép kezelője

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus feladata a szőlőtermesztés, a borkészítés, a pezsgőgyártás területén kis-, közép- és nagyvállalkozásokban a termelés irányítása, szervezése, a termék menedzselése, csoportvezetői, pincemesteri, üzemi technológusi feladatok ellátása, önálló vállalkozás indítása és működtetése.

A borturizmusba kapcsolódva önálló vendéglátási feladatokat végez. Részfeladatokat lát el a minőségbiztosítási, minőségellenőrzési és minőségszabályozási rendszer kialakításában, működtetésében. Betartja és betartatja a minőségi, a munka- és környezetvédelmi és a higiéniai előírásokat, továbbá alkalmazza az EU szőlészeti és borászati szabályozását.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elvégezni és irányítani a szőlő éves munkáit,

- megtervezni és irányítani a szőlő betakarítását,

- elvégezni és irányítani a szőlő átvételét, feldolgozását,

- elvégezni és irányítani a must kezelését, javítását, tartósítását,

- mustot erjeszteni, fehér- és vörösbort készíteni,

- bort tárolni, kezelni,

- borkülönlegességeket készíteni,

- szénsavas borokat készíteni,

- bort palackozni,

- bort minősíteni érzékszervi és laboratóriumi vizsgálatokkal,

- gyártási és hatósági dokumentációkat vezetni,

- bormarketing, borturizmus feladatait tervezni, végezni,

- munkája során betartani és betartatni a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat,

- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről,

- betartani és betartatni a higiéniai szabályokat,

- baleset esetén az előírások szerint eljárni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10905-12 Szőlőtermesztés
4.4. 10906-12 Borászati technológia
4.5. 10907-12 Borászati gépek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Vizsgabor készítése (bővebben az 5.4. pontban).

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10905-12 Szőlőtermesztés szóbeli
5.2.4. 10906-12 Borászati technológia gyakorlati, szóbeli
5.2.5. 10907-12 Borászati gépek írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése, bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A korábban elkészített és értékelt vizsgabor a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra. A vizsgázó bemutatja vizsgaborát, ismerteti a kitűzött célokat, azok megvalósulását.

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szőlőtermesztés, borkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: Összetett vizsgafeladat a szőlőtermesztés vagy a borászati technológia modulokból a feladathoz tartozó gépészeti ismeretek alkalmazásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szőlőtermesztés, borkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Vizsgabor:

A gyakorlati vizsga részeként a vizsgázók a tanév során az iskola által biztosított szőlőből 25-50 l vizsgabort készítenek, amelyet palackozva mutatnak be a vizsgán. A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele a vizsgabor és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Borászati laboratóriumi eszközök
6.3. Szőlőtermesztés kézi eszközei
6.4. Szőlőtermesztés gépi munkaeszközei
6.5. Szőlőtermesztés erőgépei
6.6. Szőlőfeldolgozás gépei
6.7. Erjesztési technológia gépei, eszközei
6.8. Borászati technológia kézi eszközei
6.9. Borászati technológia gépei
6.10. Borturizmusi eszközök
6.11. Agrometeorológiai eszközök
6.12. Egyéni és csoportos védőeszközök
6.13. Műszaki dokumentáció, pincekönyv
6.14. Palackozás gépei
6.15. Vizsgaborok készítéséhez eszközök, berendezések
6.16. Pezsgőkészítési technológiák berendezései
7. EGYEBEK

A 11. sorszámú Borász megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Borász

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlész, borász (mezőgazdasági)
3.1.3. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.4. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőmunkás
3.1.5. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőoltó, -metsző
3.1.6. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő
3.1.7. 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő Vincellér

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A borász feladata a mezőgazdaság területén a szőlőültetvények alapfeladatainak ismerete, végzése. Az élelmiszeriparon belül a borászati feladatok teljes vertikumának ismerete, végzése kiegészítve a minőségbiztosítással, alap marketing és borturizmusi ismeretekkel, valamint a pezsgő és csemegeborok, borkülönlegességek gyártási fázisának elsajátításával.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése),

- a szüretet előkészíteni,

- a feldolgozást megszervezni,

- a bor erjesztését elvégezni,

- az újbort kezelni, javítani, készre kezelni,

- a palackozást megoldani,

- a speciális borkészítményeket előállítani,

- laboratóriumi minőségbiztosítást végezni,

- a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezni,

- elvégezni a szakmai adminisztrációt,

- tisztában lenni a környezet- és munkavédelmi feladatokkal,

- rendelkezni a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel,

- egyéb italkészítési ismereteknek is a birtokában lenni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 06 Szőlész-borász szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10944-12 Borászati gyakorlat
4.4. 10943-12 Borászati szakmai gépek
4.5. 10906-12 Borászati technológia
4.6. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.7. 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Saját vizsgabor elkészítése: palackozva, címkézve, technológiai lapot mellékelve.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10944-12 Borászati gyakorlat gyakorlati
5.2.4. 10943-12 Borászati szakmai gépek írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10906-12 Borászati technológia írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Borász

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a borkészítés területéhez hozzátartozó komplex gyakorlati feladatot, mely magában foglalja a borászati technológiát, a borászati gépeket és a minőségbiztosítást. Emellett számot ad a biztonságos munkavégzéshez szükséges tudásáról is.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Borász írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Központi készítésű szakmai elméleti anyag, melyben megtalálható a borászati technológia, benne a szakmai számítások; a gépészeti alapismeretek és a gazdálkodás témaköre, kiegészülve az alapvető vendéglátói ismeretekkel.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Borászati technológiai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A borászati technológia központi tételeit kell megválaszolnia, amelyben megtalálhatóak a technológia különböző kérdései (feldolgozás, erjesztés, borkezelés, borkülönlegességek készítése, palackozás, borászati gépek, borvidékek).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Minőségbiztosításhoz szükséges laboratóriumi eszközök
6.3. Szőlőtermesztés kézi eszközei
6.4. Szőlőtermesztés gép munkaeszközei
6.5. Szőlőtermesztés erőgépei
6.6. Borászati technológia kézi eszközei
6.7. Borászati technológia gépei
6.8. Borturizmusi eszközök
6.9. Agrármeteorológiai eszközök
6.10. Egyéni és csoportos védőeszközök
6.11. Szakmai anyagok
6.12. Műszaki dokumentáció, pincekönyv
6.13. Szoftverek
6.14. Nyomtatók, számítógépek
6.15. Palackozás gépei
6.16. Vizsgaborok készítéséhez eszközök, berendezések
6.17. Erjesztési technológia gépei, eszközei
6.18. Pezsgőkészítési technológiák berendezései
7. EGYEBEK

A 12. sorszámú Cukor- és édesipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 541 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Cukor- és édesipari szaktechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 541 02 Élelmiszeripari technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 3113 Élelmiszeripari technikus Cukoripari szaktechnikus
3.1.3. 3113 Élelmiszeripari technikus Édesipari szaktechnikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A cukor- és édesipari szaktechnikus feladata a középszintű termelés vezetése kis- és nagyüzemekben vagy laboratóriumokban. Önállóan old meg műszaki és technológiai feladatokat a gazdaságossági elvek, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével. Részt vesz az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, a tárolási és csomagolási munkákban.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- pörkölést végezni, ellenőrizni,

- masszafinomítást végezni,

- ízesítést végezni, ellenőrizni,

- temperálást végezni, ellenőrizni

- formázást végezni, ellenőrizni,

- bevonatkészítést végezni, ellenőrizni,

- lényerést végezni,

- létisztítást végezni,

- besűrítést végezni,

- kristályosítást végezni,

- mészégetést végezni,

- ellenőrizni az alapanyagokat, késztermékeket és a melléktermékeket,

- szervezni a cukorgyártás folyamatát,

- ellenőrizni a cukorgyártás folyamatát és a beosztottai munkáját,

- betartani és betartatni a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, előírásokat,

- cukoripari gépeket üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10909-12 Cukoripari termékgyártás
4.4. 10908-12 Édesipari termékek gyártása
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10909-12 Cukoripari termékgyártás gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4. 10908-12 Édesipari termékek gyártása gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Cukoripari termékek gyártása

Édesipari termékek gyártása

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt a cukorgyártás egy folyamatát végzi az általa megismert módon, valamint ismerteti a gyártáshoz tartozó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályokat.

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy édesipari terméket készít az általa megismert módon, valamint ismerteti a gyártáshoz tartozó munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályokat.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

Cukor- és édesipari szaktechnikus írásbeli vizsgafeladata

A vizsgafeladat ismertetése:

Az édesiparban használatos nyersanyagok jellemzése, minőségi előírásai, a kiválasztás szempontjai, tárolásukhoz, előkészítésükhöz használható gépek, berendezések ismertetése.

Anyagnorma számítási feladatok.

Az édesipari félkész termékek jellemzése (kakaópor, kakaómassza, kakaóvaj, marcipánok, csokoládémassza), minőségi előírásai, a gyártáshoz használható gépek, berendezések ismertetése.

Kapacitásszámítási feladatok.

Csokoládémasszából készülő termékek jellemzése (tömör, dúsított tömör, üreges csokoládék, töltött, vágott, mártott darabáruk, desszertek), minőségi előírásai, az előállításukhoz használható gépek, berendezések ismertetése.

Bevonati hányad, töltelékarány számítási feladatok.

Az oldatok jellemzése. Az édesiparban használt szénhidrátok vizes oldatainak ismertetése, besűrítési módjai.

Oldó, besűrítő berendezések ismertetése.

Oldatok sűrűségének számítása.

Cukorkakészítmények jellemzése (amorf-, kristályos szerkezetű cukorkák, fondant készítmények, karamellák, zselék, drazsék), jellegzetes szerkezetkialakítási módjai, minőségi előírásaik, az előállításukhoz használható gépek, berendezések ismertetése.

Termékek energiatartalmának számítása

Az édesipari tartóssütemények jellemzése (kekszek, teasütemények, mézes sütemények, ostyák, krékerek), minősítésük, a jellegzetes tésztaszerkezetek kialakításának módjai, a gyártáshoz használható gépek, berendezések ismertetése.

Tészta-, termékkihozatal számítás.

A kávé, kávépótszerek és a belőlük készíthető termékek jellemzése, minőségi előírásaik, a gyártáshoz használható gépek, berendezések ismertetése.

Gyártási veszteség számítása.

A cukorrépa és a cukoripar segédanyagainak jellemzése (összetétel, termesztés, betakarítás, átvétel, répa tárolása, változások a tárolás alatt).

A cukorrépa előkészítésének és cukoripari segédanyagok előkészítésének folyamata.

A lényerés és a létisztítás folyamata.

A bepárlás és a létisztítás folyamatai, paraméterei.

Cukoripari késztermékek és melléktermékek jellemzése, minőségi előírásai.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Cukor- és édesipari szaktechnikus szóbeli vizsgafeladat sora

A vizsgafeladat ismertetése:

A kakaómassza gyártástechnológiájának ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

A kakaópor és kakaóvaj gyártástechnológiájának ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

A csokoládémassza gyártástechnológiájának ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

A csokoládémasszából készülő termékek (tömör, dúsított tömör, üreges csokoládék, töltött, vágott, mártott darabáruk, desszertek) gyártástechnológiájának ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

Cukorkakészítmények (amorf, kristályos szerkezetű cukorkák, fondant készítmények, karamellák, zselék, drazsék) gyártástechnológiájának ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

Édesipari tartóssütemények (kekszek, teasütemények, mézes sütemények, ostyák, krékerek) gyártástechnológiájának ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

Pörkölt kávé, kávékészítmények és pótkávé gyártástechnológiájának ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

A cukorrépa és a cukoripari segédanyagok jellemzése (műveleti lépések, paraméterek).

A cukorrépa előkészítésének és cukoripari segédanyagok előkészítésének ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

A lényerés és a létisztítás folyamatok ismertetése (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

A bepárlás és a létisztítás folyamatai, (folyamatábra, műveleti lépések, paraméterek), valamint a gyártáshoz használható gépek, berendezések feladatának, működésének bemutatása.

Cukoripari késztermékek és melléktermékek jellemzése minőségi előírásai, tárolásukhoz, előkészítésükhöz használható gépek, berendezések ismertetése.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A vizsgaszervezésnél figyelembe kell venni a cukoripar jellegzetes munkaütemét, ezért a gyakorlati vizsga A) részét november végén vagy december elején kell megszervezni. A cukoripari-termék gyártás gyakorlati vizsgatevékenységet a cukorgyári kampány idején, legkésőbb december 15-ig le kell bonyolítani.

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fémipari kéziszerszámok, kisgépek
6.3. Szerelőszerszámok
6.4. Mérőeszközök
6.5. Csomagológépek
6.6. Tisztító-, válogató gépek
6.7. Aprítógépek
6.8. Prések
6.9. Keverő- és egyneműsítő gépek
6.10. Oldó- és főzőberendezések
6.11. Pörkölő berendezések
6.12. Sütő berendezések
6.13. Formázó berendezések
6.14. Bevonatképző berendezések
6.15. Egyéni védőeszközök
6.16. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.17. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.18. Répaelőkészítés gépei, berendezései
6.19. Lényerés gépei, berendezései
6.20. Létisztítás gépei, berendezései
6.21. Melegítés és bepárlás berendezései
6.22. Kristályosítás berendezései
6.23. Centrifugák
6.24. Cukorkezelés berendezései
6.25. Anyagmintavételi eszközök
6.26. Laboratóriumi eszközök
7. EGYEBEK

A 13. sorszámú Családellátó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 814 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Családellátó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
3.1.3 2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás
Családgondozó
3.1.4. 5223 Házi gondozó Házi ápoló
3.1.5. 9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,

- háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,

- munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani,

- háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,

- csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni,

- segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével,

- szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,

- lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni,

- textíliák mosását, javítását végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 814 01 Családi gazdálkodó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit, főételt készít, megterít, majd leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Család- és háztartásellátás” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2 Konyhai berendezések, felszerelések és gépek
6.3 Takarítóeszközök, -gépek
6.4 Mosás, vasalás gépei, eszközei
6.5 Csecsemőgondozási felszerelések
6.6 Betegágy, házi beteggondozási felszerelések
6.7 Elsősegélynyújtás eszközei, anyagai
6.8 Telefon
6.9 Udvargondozási eszközök
6.10 Szabadidős tevékenység (játszótér) eszközei
7. EGYEBEK

A 14. sorszámú Családi gazdálkodó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 814 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Családi gazdálkodó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 6130 Vegyes profilú gazdálkodó Őstermelő
3.1.3. 5242 Házvezető Gazdaasszony
Falusi vendéglátó
3.1.4. 5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Áru-előkészítő
3.1.5. 3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
3.1.6. 2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás
Családgondozó
3.1.7. 5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai zöldséges
3.1.8. 5223 Házi gondozó Házi ápoló
3.1.9. 9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani,

- mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és eladásra előkészíteni, árusítani,

- kulturált életvitelt folytatni,

- családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni,

- családi pénzügyi tervet készíteni,

- konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni,

- szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni,

- pályázatokat előkészíteni,

- állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani,

- bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet,

- gondozni a virágoskertet és a háziállatokat,

- termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni,

- ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint speciális étrendi igényeknek megfelelő, diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni,

- gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni,

- árubeszerzést végezni,

- szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,

- a családi étkezésekhez teríteni, ételt, italt felszolgálni,

- gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,

- háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,

- munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani,

- dokumentációt vezetni,

- készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,

- háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,

- csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni,

- segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével,

- szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,

- lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni,

- textíliák mosását, javítását végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 814 01 Családellátó részszakképesítés
3.3.4. 34 621 03 Állattartó szakmunkás azonos ágazat
3.3.5. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus azonos ágazat
3.3.6. 34 621 01 Gazda azonos ágazat
3.3.7. 34 624 01 Halász, haltenyésztő azonos ágazat
3.3.8. 34 621 02 Lovász azonos ágazat
3.3.9. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11033-12 Család- és háztartásellátás
4.6. 11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel
4.7. 11036-16 Napi tevékenységek
4.8. 11038-12 Kreatív textilfeldolgozás
4.9. 11039-16 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A Kreatív textilfeldolgozás modul tananyagából vizsgaremek és dokumentációjának elkészítése (bővebben az 5.4. pontban).

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11033-12 Család- és háztartásellátás gyakorlat
5.2.4. 11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel gyakorlat
5.2.5. 11036-16 Napi tevékenységek gyakorlat
5.2.6. 11038-12 Kreatív textilfeldolgozás gyakorlat
5.2.7. 11039-16 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás gyakorlat, szóbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Textilmunkák készítése (vizsgaremek) és dokumentációja

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgáztató intézet által a Kreatív textilfeldolgozás követelménymodul szakmai ismeretei alapján meghatározott munkadarab elkészítése, amely lehet:

- szabásminta alapján egyszerű ruhadarab (szoknya, blúz, nadrág, kötény, bébiruha),

- hímzett, illetve egyéb technikával készült lakástextília,

- kötött, horgolt ruhadarab,

- népi motívum alapján kidolgozott használati eszköz, díszítő tárgy.

A vizsgaremek bemutatása a teljes vizsgabizottságnak, melynek során a vizsgaremek kiválasztásának indokolásával, elkészítésével, a felhasznált anyagokkal kapcsolatban a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit, főételt készít, megterít, majd leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A mezőgazdasági munkafeladat két részből áll: növénytermesztés, illetve kertészeti és állattartási feladat.

A feladatok egyszerű ápolási, gondozási, növényszaporítási, termény-termék előkészítési feladatok, amelyeket manuálisan kell elvégezni.

A különböző mezőgazdasági tevékenységek közül a vizsgázó a tételsorból az általa húzott vizsgafeladatot önállóan, az előírt környezeti és biztonsági előírások figyelembevételével hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A gazdasági ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel. Az írásbeli vizsgafeladat részei:

- Feladatlap (vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek)

- Egyszerű számítási feladat(ok) (pl. árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás)

- Nyomtatványok kitöltése (pl. pénzfeladás, számla)

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Család- és háztartásellátás” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Családi gazdálkodás napi tevékenységei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Napi tevékenységek” modul témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági munkafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Mezőgazdasági termelés és feldolgozás” modul témakörét tartalmazzák.

A vizsgázónak ismernie kell a növénytermesztés, kertészet és az állattenyésztés legfontosabb feladatait, a növények, állatok igényeit, a megtermelt áru értékesítésének lehetőségeit. Fontos cél az egyes tájegységekre különösen jellemző kultúrák terjesztése, valamint a speciális területek (fűszer- és gyógynövénytermesztés, kisállattenyésztés) feladatainak ismerete. Minden feladatnál ki kell térni a helyi értékesítés lehetőségeire.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A vizsgaremekre vonatkozó előírások:

A harmadik szakképző évfolyam első félévében kiadott témák közül a tanuló választja ki a számára legkedvezőbb, lehetőségeinek, elképzeléseinek leginkább megfelelő vizsgaremek feladatot. Ehhez a tanár, szakoktató a tanuló előzetes munkáját ismerve segítséget nyújt, és a készítés során is figyeli, támogatja a tanulói munkát.

A vizsgaremek elsősorban az iskolai tanműhelyben, de kizárólag a szakoktató irányító tevékenysége alatt készíthető. A vizsgaremek készítésére a feladat munkaigényességétől függően 10 gyakorlati nap fordítható, a szükséges további munkát a tanuló a szabadidejében végzi. A munkadarab csak akkor értékelhető, ha teljesen és határidőre elkészül.

A dokumentációnak tartalmaznia kell a vizsgaremekhez tartozó rajzokat, szabásmintát, anyagnormát, műszaki leírást és árkalkulációt.

A vizsgaremek és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor történik.

A korábban elkészített és az iskolai értékelő bizottság (igazgató vagy megbízottja + 2 fő oktató) által előzetesen értékelt munkát a tanuló a teljes vizsgabizottságnak bemutatja, lehetőleg a szóbeli vizsga megkezdése előtt. Az értékelésbe külső szakértő is bevonható.

A vizsgaremek kiválasztásának indokolásával, elkészítésével, a felhasznált anyagokkal kapcsolatban bemutatás közben, beszélgetés során a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel.

A vizsgaremek értékelése:

- a munkadarab elkészítésének nehézségi foka, munkaigényessége: 30%

- a kivitelezés minősége: 70%

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Konyhai berendezések, felszerelések és gépek
6.3. Terítés, felszolgálás eszközei
6.4. Takarítóeszközök, -gépek
6.5. Mosás, vasalás gépei, eszközei
6.6. Csecsemőgondozási felszerelések
6.7. Betegágy, házi beteggondozási felszerelések
6.8. Elsősegélynyújtás eszközei, anyagai
6.9. Telefon
6.10. Számítógép (szoftverek, hardver, Internet kapcsolat, nyomtató, szkenner)
6.11. Virágoskert, konyhakert terület, művelési eszközök
6.12. Fűnyíró
6.13. Udvargondozási eszközök
6.14. Szabadidős tevékenység (játszótér) eszközei
6.15. Népi kismesterségek bemutatásához szükséges eszközök
6.16. Házkörüli állatok, állattartási eszközök
6.17. Textilfeldolgozáshoz szükséges gépek, eszközök, felszerelések
6.18. Dísznövény-, zöldség-, gyümölcs-, szőlőtermesztést bemutató és gyakorló földterület
6.19. Termesztő berendezés (fóliaház, üvegház)
6.20. Mezőgazdasági kisgépek, kéziszerszámok
6.21. Helyi adottságoknak megfelelő berendezett állattartó telep
6.22. Különféle állatfajok, tartásukhoz szükséges felszerelés, berendezés
6.23. Fejési berendezések és eszközök, tejvizsgálati felszerelés
6.24. Mezőgazdasági termékek (állati termékek, zöldség, gyümölcs, szőlő) elsődleges feldolgozásának, csomagolásának, értékesítésének eszközei
7. EGYEBEK

A 15. sorszámú Csokoládétermék-gyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 13

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Csokoládétermék-gyártó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Csokoládétermék-gyártó
3.1.3. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Csokoládéfigura-formázó
3.1.4. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Csokoládétáblázó
3.1.5. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Bonbonkészítő, kézi
3.1.6. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Konyakmeggy gyártó (kézi)

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A csokoládétermék-gyártó közreműködik a kakaóbab vagy kávébab feldolgozásában. Csokoládétermékeket készít. Csokoládét temperál, töltelékeket készít. Termékeket csomagol. Munkája közben betartja az élelmiszer előállításra vonatkozó jogszabályokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- felkészülni a munkára,

- előkészíteni a munkafolyamatokat,

- alapméréseket végezni,

- eszközöket használni, gépeket kezelni,

- a tevékenységre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartani,

- befejező műveleteket végezni,

- félkésztermékeket és készterméket gyártani

- csokoládét temperálni,

- töltelékeket készíteni,

- betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat,

- alapszintű adminisztrációs munkát végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 01 Édesipari termékgyártó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11917-16 Csokoládé és csokoládétermék-gyártás
4.4. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11917-16 Csokoládé és csokoládétermék-gyártás gyakorlat, írásbeli
5.2.4. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

Vizsgafeladat megnevezése: Csokoládétermék-gyártás

A vizsgafeladat ismertetése

A következő feladatok közül egy tevékenység végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalan betartása mellett:

- praliné gyártása

- darabáru gyártása

- tábláscsokoládé gyártása

- üreges csokoládé gyártása

- csokoládédrazsé gyártása

A technológiai utasításnak megfelelően elvégzi a technológiai műveleteket. Késztermékek tömegét, érzékszervi tulajdonságait ellenőrzi. Készterméket csomagol, és jelöl a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 85%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerelőállítási alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Élelmiszer-higiéniai, munkavédelmi, baleset megelőzési, élelmiszeripari minőségbiztosítás kötelező elemei, dokumentációja, élelmiszervállalkozások indítása témakörökből ad számot a vizsgázó.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (20 perc felkészülés, 10 perc felelet)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Keverőgépek
6.3. Aprítógépek
6.4. Temperálás berendezései, eszközei
6.5 Hűtők
6.6 Mérlegek
6.7. Édesipari speciális kéziszerszámok, eszközök
6.8. Egyéni védőeszközök
6.9. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.10. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.11. Pörkölés berendezései
7. EGYEBEK

A 16. sorszámú Csontozó munkás megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 541 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Csontozó munkás

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai előképzettséget nem igényel

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 7111-13 Bolti hentes Csontozó
3.1.3. 7111-22 Bolti hentes Húsaprító
3.1.4. 7111-23 Bolti hentes Húselőkészítő
3.1.5. 7111-26 Bolti hentes Húsosztályozó
3.1.6. 7111-28 Bolti hentes Húsvizsgáló
3.1.7. 7111-29 Bolti hentes Hússzeletelő
3.1.8. 7111-30 Bolti hentes Kézi csontozó (húsipari)
3.1.9. 7111-38 Bolti hentes Sertéscsontozó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Fél testeket, negyedtesteket testtájakra darabol, húsrészeket csontoz, formáz, kivág a megrendelő igénye szerint.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- átvenni a munkaterületet,

- felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket,

- betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat,

- testtáji darabolást végezni, testet húsrészekre bontani,

- húsrészeket formázni, csontozni,

- anyagokat átvenni, raktározni,

- adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,

- eszközöket használni, gépeket kezelni,

- betartani a tevékenységre vonatkozó technológiai előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 03 Húsipari termékgyártó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás
4.4. 10928-16 Darabolás, csontozás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás írásbeli
5.2.4. 10928-16 Darabolás, csontozás gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Darabolás, csontozás

A vizsgafeladat ismertetése:

Elvégzi a vágóállat testtáji darabolását, húsrészekre bontását, csontozását, osztályozását.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Daraboló, csontozó kéziszerszámok
6.3. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.4. Mérőeszközök, digitális mérleg, maghőmérő, hőmérők
6.5. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.6. Anyagmozgató gépek, eszközök
7. EGYEBEK

A 17. sorszámú Digitálistérkép-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 581 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Digitálistérkép-kezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 3133 Földmérő és térinformatikai technikus Digitálistérkép-kezelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A digitálistérkép-kezelő elsősorban az ingatlanügyi hatóságoknál, szakmai irányítás mellett kezeli az alappont hálózati pontok adatbázisát és egyéb térképi adatokat. Az alapadatokban bekövetkezett változásokat azonosítja, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kivételével átvezeti az adott adatállományban. Az állami alapadat állományból hiteles adatszolgáltatást nyújt. Másodsorban a földmérés és térképészeti intézményekben, az önkormányzatoknál, tervezői intézeteknél, közmű üzemeltetőknél, út, vasút, vízügyi intézményeknél található földmérési és térképészeti adatokat, térképeket rendszerezi, kezeli, gondoskodik a szakszerű tárolásról, illetve tárolt adatokból, térképekből szükséges adatszolgáltatás végez.

A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában alkalmazottként munkát vállal vagy azokban önállóan vállalkozik.

A földmérési adatfeldolgozás, adatmódosítás, adatszolgáltatás végrehajtása során betartja a földmérés etikai normáit, valamint az adatokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi jogi előírásokat. Együttműködik a munkatársaival.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- földmérési és egyéb térképi adatváltozásokat azonosítani,

- az adatváltozásokat átvezetni,

- térképi és alappont adatokat szolgáltatni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10986-16 Geodéziai alapismeretek
4.4. 10987-16 Digitális térképkezelés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10986-16 Geodéziai alapismeretek írásbeli/szóbeli
5.2.4. 10987-16 Digitális térképkezelés interaktív

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Digitális térképszerkesztés

A vizsgafeladat ismertetése: a digitális térképkezelő jelölt az állami földmérésben a geodéziai műszaki gyakorlatban használt szakmai szoftverek segítségével, digitális térképrészletet, szerkeszt, meglévő térképi állományban adatváltozást végez.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Geomatikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A digitálistérkép-kezelő jelölt a geodéziai alapismeretek és a digitálistérkép-szerkesztés tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység, a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.

A gyakorlati feladat megoldása közben csak a vizsgafeladatban rendelkezésre bocsátott dokumentumokat használhatja.

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógépes szaktanterem, internet hozzáféréssel
6.3. Geodéziai számítási szoftver
6.4. Geodéziai térképezési szoftver
6.5. Az ingatlan-nyilvántartás szoftverei
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése:

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság

A 18. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Dísznövénykertész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Díszfaiskolai kertész
3.1.3. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Dísznövénykertész
3.1.4. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Dísznövényszaporító
3.1.5. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Faiskolai kertész
3.1.6. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Faiskolai szaporítóanyag-előállító

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.

A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- dísznövénytermesztési feladatokat ellátni,

- a törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,

- vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni,

- vállalkozási tevékenységet folytatni,

- tervezést, szervezést végezni,

- tervet készíteni, kalkulációt végezni,

- pályázatot írni, üzleti tervet készíteni,

- előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,

- szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani,

- növényt nevelni, neveltetni,

- növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni,

- csomagolást végezni, végeztetni,

- piaci előkészítést végezni, végeztetni,

- eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,

- munkavédelmi előírásokat betartani, betartatni,

- értékesítést végezni, végeztetni,

- irányítási, szervezési feladatokat ellátni,

- dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,

- előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,

- kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni,

- tevékenységét előírások szerint dokumentálni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 622 02 Faiskolai kertész részszakképesítés
3.3.4. 34 622 02 Kertész azonos ágazat
3.3.5. 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.6. 10961-16 Kertészeti alapismeretek
4.7. 10962-16 Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.8. 10963-16 Szabadföldi dísznövénytermesztés
4.9. 10964-16 Fásszárú dísznövénytermesztés
4.10. 10965-16 Növényházi dísznövénytermesztés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.5. 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok írásbeli
5.2.6. 10961-16 Kertészeti alapismeretek írásbeli
5.2.7. 10962-16 Kertészeti munkavállalói ismeretek írásbeli
5.2.8. 10963-16 Szabadföldi dísznövénytermesztés szóbeli
5.2.9. 10964-16 Fásszárú dísznövénytermesztés szóbeli
5.2.10. 10965-16 Növényházi dísznövénytermesztés szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Faiskolai termesztés és növényismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

Fásszárú dísznövények valamely termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése, illetve a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása (60 perc). Fásszárú dísznövények felismerése (30 db, 30 perc), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés és növényismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

Szabadföldi lágyszárú vagy növényházi dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése, illetve a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása (60 perc). Szabadföldi lágyszárú és növényházi dísznövények felismerése (30 db, 30 perc), és írásban történő megnevezésük a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Faiskolai termesztés és alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A „Vállalkozási, kereskedelmi alapok”, a „Kertészeti alapismeretek”, a „Kertészeti munkavállalói ismeretek” és a „Fásszárú dísznövénytermesztés” modulok tananyagából összeállított feladatlap kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés

A vizsgafeladat ismertetése:

A „Szabadföldi dísznövénytermesztés” és a „Növényházi dísznövénytermesztés” modulok tananyagából összeállított feladatlap kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Faiskolai termesztés

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a „Fásszárú dísznövénytermesztés” modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Dísznövénytermesztés

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a „Szabadföldi dísznövénytermesztés” és a „Növényházi dísznövénytermesztés” modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapján érhetők el a Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kézi szerszámok
6.3. Dísznövények szaporításához szükséges anyagok, eszközök
6.4. Mikroszaporítás, szövettenyésztés speciális eszközei, berendezései
6.5. Erőgép
6.6. Talajművelő gépek
6.7. Növényvédelemhez szükséges eszközök, gépek
6.8. Tápanyagutánpótláshoz szükséges eszközök, gépek
6.9. Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései
6.10. Fűthető üvegház vagy egyéb termesztő létesítmények
6.11. Tehermozgatás gépei, eszközei
6.12. Kertészeti kiegészítő eszközök
6.13. Egyéni védőfelszerelés
6.14. Munkabiztonsági berendezések
6.15. Környezetvédelmi berendezések
6.16. Számítógépek
6.17. Elsősegélynyújtó felszerelések
6.18. Személyes felszerelés: metszőolló, szemző, illetve oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál
7. EGYEBEK

A 19. sorszámú Édesipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Édesipari termékgyártó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Édesipari termékgyártó
3.1.10. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Keksz- és ostyagyártó
3.1.15. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Csokoládétermék-gyártó
3.1.18. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Cukorkagyártó
3.1.25. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Ostyakészítő
3.1.28. 7114 Pék, édesiparitermék-gyártó Teasütemény gyártó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az édesipari termékgyártó feladata az édesipari félkész- és késztermékek szakszerű, gazdaságos előállítása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása mellett. A szakmai követelményekben meghatározott feltételek alapján képes a gyártás folyamatait önállóan ellátni.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- technológiai, illetve termelési számításokat végezni,

- átvenni és előkészíteni a gyártáshoz szükséges anyagokat,

- a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépeket, berendezéseket, eszközöket,

- kezelni a gépeket, berendezéseket,

- előkészíteni, ellenőrizni a csomagolóanyagokat, csomagolni a készterméket,

- a készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak, illetve elvégezni a raktározást,

- a hatályos szabályozások szerint kezelni a képződő hulladékot,

- alapanyagot, készterméket vizsgálni, illetve ellenőrizni,

- gyártásközi vizsgálatokat végezni,

- beállítani az előírt paramétereket,

- adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,

- elkészíteni az előírt összesítőket, jelentéseket.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó részszakképesítés
3.3.4. 31 541 17 Keksz- és ostyagyártó részszakképesítés
3.3.5. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus azonos ágazat
3.3.6. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus azonos ágazat
3.3.7. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.8. 34 541 03 Húsipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.9. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó azonos ágazat
3.3.10. 34 541 04 Molnár azonos ágazat
3.3.11. 34 541 05 Pék azonos ágazat
3.3.12. 34 541 06 Szőlész-borász azonos ágazat
3.3.13. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.14. 34 541 10 Tejipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.15. *  34 541 11 Pék-cukrász azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10886-12 Cukorkagyártás
4.4. 11917-16 Csokoládé és csokoládétermék-gyártás
4.5. 10889-12 Édesipari tartóssütemény gyártás
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10886-12 Cukorkagyártás gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 11917-16 Csokoládé és csokoládétermék-gyártás gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 10889-12 Édesipari tartóssütemény gyártás gyakorlati, írásbeli
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. szóbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. szóbeli
5.2.8. 11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy édesipari terméket készít az általa megismert módon. A gyakorlati vizsgatevékenység tételsorát a gyakorlati vizsga szervezője állítja össze a vizsgaelnök előzetes jóváhagyásával, a vizsgázók ebből húznak véletlenszerűen.

Vizsgafeladat megnevezése: Édesipari gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése:

A következő feladatok közül egy tevékenység végrehajtása a technológiai utasításnak megfelelően, a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak maradéktalan betartása mellett:

− keménycukorka gyártása

− fondantkészítmény gyártása

− karamellakészítmény gyártása

− zselékészítmény gyártása

− marcipán gyártása

− cukordrazsé gyártása

− rágógumi késztermék gyártása

− praliné gyártása

− darabáru gyártása

− tábláscsokoládé gyártása

− üreges csokoládé gyártása

− csokoládédrazsé gyártása

− keksz gyártása

− kréker gyártása

− mézes sütemény gyártása

− ostyagyártmány gyártása

− teasütemény gyártása.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat aránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Édesipari termékgyártó írásbeli vizsgafeladata

A vizsgafeladat ismertetése:

A komplex írásbeli feladatsor 3 részből áll:

- anyagszükséglet számítás megadott anyagösszetétel alapján, meghatározott késztermék mennyiséghez 30%

- édesipari félkésztermék előállítási folyamatának ismertetése 50%

- egy édesipari gép vagy berendezés rajz vagy kép alapján történő felismerése, kezelésének, munkavédelmi és higiéniai előírásainak ismertetése 20%

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Édesipari termékgyártó szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaznak kérdéseket.

A vizsgafeladat végrehajtásakor a különböző termékcsoportba tartozó édesipari termékek gyártástechnológiájáról és az élelmiszerek előállításánál alkalmazott higiéniai vagy munkavédelmi előírásokról ad számot a vizsgázó, a felhasználható anyagok és hozzátartozó gépek, berendezések kezelésének bemutatásával.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Cukorka gyártásához szükséges eszközök
6.3. cukormassza készítő gépek
6.4. márvány asztal
6.5. temperáló
6.6. formázó gépek, eszközök
6.7. drazsírozó
6.8. Csokoládétermék gyártáshoz szükséges eszközök
6.9. krémkészítés eszközei
6.10. csokoládé-, nugátmassza előkészítés
6.11. temperáló
6.12. keverők
6.13. hűtők
6.14. Édesipari tartós sütemény gyártásához szükséges eszközök
6.15. tésztakészítő
6.16. keverő
6.17. szűrő
6.18. habverő
6.19. nyújtó, formázó
6.20. sütő
6.21. hűtő
6.22. töltelékadagoló
6.23. mártó
6.24. Vizsgálathoz, minősítéshez szükséges eszközök
6.25. hőmérsékletmérők
6.26. tömeg-, térfogatmérők
6.27. szárazanyag, víztartalommérők
6.28. pH-mérők
6.29. alkoholtartalom-mérő
7. EGYEBEK

A 20. sorszámú Elektromos halászgép kezelője megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 624 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Elektromos halászgép kezelője

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6230 Halászati foglalkozású Halász, haltenyésztő
3.1.3. Haltenyésztő
3.1.4. Horgásztókezelő
3.1.5. Horgászmester
3.1.6. Ivadéknevelő (halászati)

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.

Az elektromos halászgépet környezetkímélő módon az előírások szerint használja.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- elektromos halászgépet előkészíteni, üzembe helyezni,

- elektromos halászgépet üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 624 01 Halász, haltenyésztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.4. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.5. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11012-12 Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek szóbeli
5.2.4. 11013-12 Biológiai és halegészségügyi alapismeretek szóbeli
5.2.5. 11014-12 Elektromos halászgép kezelése gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése

A vizsgafeladat ismertetése:

Elektromos halászgép kezelése modul tartalmának komplex vizsgája

Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási és jogi alapismeretek

Biológiai és halegészségügyi alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott vállalkozási és jogi alapismeretek és a biológiai és halegészségügyi alapismeretek témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vízszolgáltatás gépei
6.3. Csónakmotorok
6.4. Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.5. Hálóféleségek és azok készítéséhez szükséges eszközök
6.6. Halászat kézi és gépi eszközei
6.7. Kéziszerszámok
6.8. Egyéni védőfelszerelés
6.9. Munkabiztonsági berendezések
6.10. Akkumulátoros elektromos halászgép
6.11. Generátoros elektromos halászgép
6.12. Vízszolgáltatás gépei
7. EGYEBEK

A 21. sorszámú Élelmiszeripari analitikus technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari analitikus technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 11. évfolyamot követően 70 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3113 Élelmiszeripari technikus Élelmiszeripari laboráns
3.1.3. Élelmiszer-analitikus technikus
3.1.4. Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az élelmiszeripari analitikus technikus képes a szakmai ismereteikre támaszkodva az élelmiszeripari nyersanyagok, félkész- és késztermékek analitikai vizsgálatát megszervezni és elvégezni, a mért adatok elsődleges feldolgozását megoldani és a kapott eredmények alapján az élelmiszereket minősíteni, a középszintű élelmiszeranalitikai vezetői feladatokat ellátni, felsőfokú szakirányban továbbtanulni. Higiénikusi és minőségbiztosítási tevékenységet láthat el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkaterületet előkészíteni,

- mintát venni,

- minták előkészítését végezni,

- a munkafolyamatot előkészíteni,

- laboratóriumi méréseket végezni,

- laboratóriumi eszközöket, műszereket használni,

- minták összetételének minőségi meghatározását elvégezni,

- minták összetételének mennyiségi meghatározását elvégezni,

- adminisztrációs munkát végezni,

- a vizsgált mintát a kapott eredmények alapján minősíteni,

- technológiai utasításokat, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási, higiéniai előírásokat betartani és betartatni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 541 03 Élelmiszeripari laboráns részszakképesítés
3.3.4. 34 541 01 Édesipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.5. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus azonos ágazat
3.3.6. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.7. 34 541 03 Húsipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.8. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó azonos ágazat
3.3.9. 34 541 04 Molnár azonos ágazat
3.3.10. 34 541 05 Pék azonos ágazat
3.3.11. 34 541 06 Szőlész-borász azonos ágazat
3.3.12. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.13. 34 541 10 Tejipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.14. *  34 541 11 Pék-cukrász azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás
4.4. 11955-16 Élelmiszeripari műveletek
4.5. 10895-12 Általános élelmiszeripari technológiák
4.6. 10892-12 Élelmiszeranalitika
4.7. 10893-12 Élelmiszeranalitikai vizsgálatok
4.8. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 10896-12 Élelmiszeranalitikai számítások
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszeranalitikai vizsgálatok és az eredmények dokumentálása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett élelmiszeranalitikai feladatot végez. A jelölt a feladat megoldása során élelmiszervizsgálati útmutatót, táblázatokat alkalmazhat. A gyakorlati vizsgán a jelölt az elvégzett élelmiszeranalitikai feladathoz szükséges mérési adatokat, számításokat, valamint a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. A gyakorlati vizsgafeladat a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Élelmiszeranalitikai vizsgálatok” valamint az „Élelmiszeranalitikai számítások” modulra épül.

A vizsgafeladat időtartama: 330 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex élelmiszeranalitika írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat komplex, élelmiszeranalitikai ismereteket tartalmaz 30%-ban, élelmiszeranalitikai számításokat 50%-ban, élelmiszeripari műveleteket 10%-ban, valamint munka-, tűz- és környezetvédelmi ismereteket 10%-ban.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex élelmiszeranalitikai szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Élelmiszeranalitika” modul ismereteit tartalmazzák 80%-ban, valamint az „Általános élelmiszeripari technológia” modult 20%-ban.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. Mérőeszközök
6.2. Analitikai és mikrobiológiai laboratórium
6.3. Egyéni védőeszközök
6.4. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.5. Vegyifülke, elszívó berendezés
6.6. Műszeres analitika eszközei, berendezései, műszerei
6.7. Klasszikus analitika eszközei, berendezései
6.8. Laboratóriumi gyors- és analitikai mérlegek
6.9. Fagyasztó és hűtőszekrények
6.10. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.11. Sterilizáló berendezések
6.12. Mikroszkóp
6.13. Analitikai és mikrobiológiai laboratórium
7. EGYEBEK

A 22. sorszámú Élelmiszeripari gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari gépésztechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. *  Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. *  Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3116 Élelmiszeripari gépésztechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus
3.1.3. 3910 Műszaki ügyintéző -
3.1.4. 8112 Dohánygyártó gép kezelője Dohánygyártó gép kezelője
3.1.5. 8211 Mechanikaigép összeszerelő Mechanikaigép összeszerelő
3.1.6. 8111 Élelmiszer-, italgyártógép kezelője Élelmiszer-, italgyártógép kezelője
3.1.7 8151
8219
Fémfeldolgozó gép kezelője
Egyéb termék összeszerelő
Gyártósori összeszerelő
Gépkezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszeripari üzemekben részt vesz a gyártási folyamat előkészítésében élelmiszeripari gépek és berendezések üzembe helyezési, üzemeltetési és karbantartási munkáiban. Automatikus vezérlésű, mechanikus, pneumatikus vagy hidraulikus működtetésű, élelmiszeripari gépeket kezel és részt vesz a gépsor karbantartásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- felismerni a jellemző élelmiszeripari műveleteket és azok gépeit,

- élelmiszeripari üzemek gépsorait üzembe helyezni, üzemeltetni, karbantartani, javítani,

- ellenőrizni a gépegységek működését,

- felmérni a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat,

- szét- és összeszerelni a gépet, berendezést,

- felismerni az élelmiszeriparban alkalmazott vezérlési és szabályozási körök működését,

- egyszerű alkatrészt elkészíteni kézi és gépi alapeljárásokkal, hegesztéssel,

- kiválasztani a feladatnak megfelelő anyagminőséget,

- használni a gépészeti szabványokat,

- pneumatikai és hidraulikai berendezéseket kezelni és üzemszerűen működtetni,

- munkája során betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat,

- az élelmiszeripar különböző ágazataiban a technológiai folyamat legfőbb jellemzőit felismerni,

- vállalkozási tevékenység alapvető feladatait elvégezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus azonos ágazat
3.3.4. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész azonos ágazat
3.3.5. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10925-16 Agrárműszaki alapok
4.4. 10923-16 Gépek karbantartása, vezérlése
4.5. 10924-16 Élelmiszeripari géptan
4.6. 11955-16 Élelmiszeripari műveletek
4.7. 11916-16 Élelmiszeripari nyersanyagok és technológiák
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszeripari gép (berendezés) időszakos felülvizsgálata és karbantartása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg egy élelmiszeripari gép (berendezés) időszakos felülvizsgálatával és karbantartásával kapcsolatban. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A jelölt a feladat megoldása során ellenőrzi a gépegység működését. Elvégzi a gép (berendezés) karbantartását és műszaki hibáinak elhárítását, a hibás alkatrészről felvételezési vázlatot készít, majd elkészíti a gépelemet. A kenési terv szerint elvégzi a hajtóművek olajcseréjét, a szükséges zsírzásokat. A munka elvégzésének menetéről szerelési- vagy gyártási művelettervet készít, amit számítógépen rögzít.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gépek vezérlése

A vizsgafeladat ismertetése: Adott vezérlési feladathoz kapcsolási rajzot készít hagyományos pneumatika, elektropneumatika vagy PLC technika felhasználásával. A tervezett kapcsolást összeállítja és működteti.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése, a komplex vizsgafeladat részterületei: agrárműszaki alapok, élelmiszeripari géptan, élelmiszeripari műveletek, élelmiszeripari nyersanyagok és technológiák.

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat komplex, agrárműszaki alapokat 40%-ban, élelmiszeripari géptant 45%-ban, élelmiszeripari műveleteket 10%-ban, élelmiszeripari nyersanyagok és technológiákat 5%-ban tartalmazza.

Az élelmiszeripari géptan feladatainál figyelembe kell venni az iparágak kerettantervben kijelölt vezérgépeit a működési vázlat felismerése és rajzoltatása során.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszeripari géptan

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az „Élelmiszeripari géptan” modul témaköreihez kapcsolódnak.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgarész megoldása során használható segédeszközök: író- és rajzeszközök, számológép, élelmiszeripari műveletek és folyamatok képlettár.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Kézi kovácsolás eszközei, szerszámai
6.4. Lánghegesztés eszközei, szerszámai
6.5. Ívhegesztés eszközei, szerszámai
6.6. Hőkezelés eszközei, szerszámai
6.7. Gépi forgácsolás szerszámgépei, készülékei, forgácsoló szerszámai
6.8. Szerelés eszközei, szerszámai, készülékei
6.9. Gépelemek szemléltetéshez és szereléshez
6.10. Pneumatikai elemek, gyakorlótáblák
6.11. Hidraulikai elemek, gyakorlótáblák
6.12. Élelmiszeripari gépek, berendezések
6.13. Mérőeszközök, mérőműszerek
6.14. Egyéni védőfelszerelések
6.15. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.16. Műszaki táblázatok és szabványok
6.17. Tanulói rajzasztalok
6.18. Számítógép nyomtatóval, projektorral
6.19. Szoftverek
6.20. Hőátadás berendezései
6.21. Szétválasztás berendezései
6.22. Homogenizálás berendezései
6.23. Bepárlás, kristályosítás, szárítás, lepárlás, fermentálás berendezései
6.24. Anyaghalmazok szállítóberendezései
6.25. Szállítóeszközök
6.26. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei
7. EGYEBEK

A szakmai gyakorlat, valamint a szakmai gyakorlati vizsga megszervezhető termelőüzemben, illetve tanüzemben vagy tanműhelyben, irányítástechnika laboratóriumban, ha a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A 23. sorszámú Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 14

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-320

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3135 Minőségbiztosítási technikus Minőségbiztosítási asszisztens
3.1.3 Minőségbiztosítási ügyintéző
3.1.4. Minőségirányítási megbízott
3.1.5. Termékvizsgáló
3.1.6. Élelmiszervizsgáló

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs képes önállóan vagy mérnöki irányítással kezelni a minőségbiztosításhoz szükséges műszereket és a dokumentációt nyilvántartani. Ismeri a minőségbiztosításhoz szükséges előírásokat, közreműködik az üzemi szabályozások kialakításában, részt vesz a folyamatszabályozásban, javaslatot tesz az ellenőrzési módszerekre. Közreműködik a dokumentációk kidolgozásában, hibaanalíziseket végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- munkaterületet, munkafolyamatokat előkészíteni,

- mintát venni, mintát előkészíteni,

- alapvető mikrobiológiai, higiéniai vizsgálatokat végezni,

- jogszabályokat értelmezni,

- minőségbiztosítási dokumentumokat, nyilvántartásokat létrehozni, kezelni,

- auditokon részt venni,

- együttműködni a vezetőkkel, a termelés irányítóival.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 541 03 Húsipari termékgyártó szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11941-16 Mikrobiológia
4.4. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11941-16 Mikrobiológia szóbeli, gyakorlat
5.2.4. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Minőségbiztosítás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy minőségbiztosítási feladatot old meg. A gyakorlati vizsgafeladat a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Higiénia és minőségbiztosítás” modulra épül. A jelölt a feladat megoldásához minőségbiztosítási dokumentumokat kaphat (pl. Minőségirányítási kézikönyv, Higiéniai-, takarítási utasítás stb.)

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológia, higiénia írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat komplex, mikrobiológiai ismereteket tartalmaz 60%-ban, higiéniai ismereteket 40%-ban.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Mikrobiológia”, „Higiénia és minőségbiztosítás” modulokra épülnek.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérőeszközök
6.3. Egyéni védőeszközök
6.4. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.5. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.6. Számítógép, nyomtató, szoftverek
7. EGYEBEK

A 24. sorszámú Élelmiszeripari laboráns megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari laboráns

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3113 Élelmiszeripari technikus Élelmiszeripari laboráns
3.1.3 Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az élelmiszeripari laboráns képes a szakmai ismereteikre támaszkodva az élelmiszeripari nyersanyagok, félkész- és késztermékek analitikai vizsgálatát megszervezni és elvégezni, a mért adatok elsődleges feldolgozását megoldani és a kapott eredmények alapján az élelmiszereket minősíteni.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkaterületet előkészíteni,

- mintát venni,

- minták előkészítését végezni,

- a munkafolyamatot előkészíteni,

- alapméréseket végezni,

- laboratóriumi eszközöket használni,

- minták összetételének minőségi meghatározását elvégezni,

- minták összetételének mennyiségi meghatározását elvégezni,

- adminisztrációs munkát végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás
4.4. 10892-12 Élelmiszeranalitika
4.5. 10893-12 Élelmiszeranalitikai vizsgálatok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás szóbeli
5.2.4. 10892-12 Élelmiszeranalitika szóbeli
5.2.5. 10893-12 Élelmiszeranalitikai vizsgálatok gyakorlat

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszeranalitikai vizsgálatokat végez

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett élelmiszeranalitikai feladatot old meg. A gyakorlati vizsgafeladat a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Élelmiszeranalitikai vizsgálatok” modulra épül. A jelölt a feladat megoldása során élelmiszervizsgálati útmutatót, táblázatokat alkalmazhat.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás, élelmiszeranalitika és általános élelmiszeripari technológia

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás”, „Élelmiszeranalitika” elmélet modulokra épülnek.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérőeszközök
6.3. Analitikai laboratórium
6.4. Mikrobiológiai laboratórium
6.5. Egyéni védőeszközök
6.6. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.7. Vegyifülke, elszívó berendezés
6.8. Klasszikus analitika eszközei, berendezései
6.9. Laboratóriumi gyors- és analitikai mérlegek
6.10. Fagyasztó és hűtőszekrények
6.11. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.12. Számítógép, nyomtató, szoftverek
7. EGYEBEK

A 25. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 11. évfolyamot követően 70 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3113 Élelmiszeripari technikus Élelmiszeripari technikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt. Higiéniai és minőségbiztosítási tevékenységet láthat el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- alapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész- és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni,

- gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni,

- munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni,

- élelmiszeripari higiéniai tevékenységet végezni,

- élelmiszergyártási tevékenységben részt venni,

- élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni, végeztetni,

- eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni,

- technológiai utasításokat, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási, higiéniai előírásokat betartani és betartatni,

- jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni,

- gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 541 02 Cukor- és édesipari szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 541 03 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 541 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 55 541 06 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.9. 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.10. 55 541 08 Tejipari szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.11. 34 541 01 Édesipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.12. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus azonos ágazat
3.3.13. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.14. 34 541 03 Húsipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.15. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó azonos ágazat
3.3.16. 34 541 04 Molnár azonos ágazat
3.3.17. 34 541 05 Pék azonos ágazat
3.3.18. 34 541 06 Szőlész-borász azonos ágazat
3.3.19. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.20. 34 541 10 Tejipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.21. *  34 541 11 Pék-cukrász azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10894-12 Élelmiszeripari műveletek és gépek
4.4. 10895-12 Általános élelmiszeripari technológiák
4.5. 10903-12 Élelmiszeripari alapmérések
4.6. 10891-16 Mikrobiológia higiénia és minőségbiztosítás
4.7. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése

A) A vizsgafeladat ismertetése: a záródolgozatok tárgya komplex feladat, az élelmiszeripari műveletek és gépek vagy az általános élelmiszeripari technológiák területéről az esetleges későbbi szakmai irányultságnak megfelelően.

A vizsgafeladat időtartama: 0

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszeripari alapmérések végzése

B) A vizsgafeladat ismertetése: a gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az élelmiszeriparban alkalmazott mérésekkel kapcsolatban. A gyakorlati vizsgafeladat a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Élelmiszeripari alapmérések” modulra épül. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A jelölt a feladat megoldása során szabványokat, műszerkönyveket, táblázatokat alkalmazhat. A mérési eredményének rögzítése történhet számítógépen vagy jegyzőkönyv formájában.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: általános élelmiszeripari műveleti, és technológiai ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: az írásbeli vizsgafeladat komplex, általános élelmiszeripari technológiai ismereteket tartalmaz 50%-ban, és élelmiszeripari műveleteket és gépek ismereteket tartalmaz 50%-ban.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat védése

A vizsgafeladat ismertetése: az elkészített és értékelt záródolgozat bemutatása és válasz adása az előre megadott két témakörből feltett kérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Általános élelmiszeripari technológiai, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott „Általános élelmiszeripari technológiák” modulra épülnek. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre központilag kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Záródolgozat készítése, beadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napig.

A záródolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani.

Formai követelményeit az intézmény határozza meg. Terjedelme: 20 oldal, valamint a kapcsolódó mellékletek.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott téma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatokat a komplex szakmai vizsgát megelőzően, legalább 5 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt - amelyet az intézmény szakos tanára vagy a gyakorlati oktató végez - a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. Számítógép nyomtatóval, projektorral
6.2. Szoftverek
6.3. Vegyifülke, elszívó berendezés
6.4. Klasszikus analitika eszközei, berendezései
6.5. Műszeres analitika eszközei, berendezései, műszerei
6.6. Laboratóriumi gyors- és analitikai mérlegek
6.7. Szárítószekrények, izzítókemencék
6.8. Fagyasztó és hűtőszekrények
6.9. Autoklávok
6.10. Desztilláló berendezés, ioncserélő berendezés
6.11. Egyéni védőfelszerelések
6.12. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.13. Kémiai táblázatok, vegyszer és műszerkatalógusok
6.14. Hőátadás berendezései
6.15. Aprítás berendezései
6.16. Szétválasztás berendezései
6.17. Homogenizálás berendezései
6.18. Bepárlás, kristályosítás, szárítás, lepárlás, fermentálás berendezései
6.19. Anyaghalmazok szállító berendezései, szállító eszközök
6.20. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei
7. EGYEBEK

A szakmai gyakorlat, valamint a szakmai gyakorlati vizsga megszervezhető termelő üzemben, illetve tanüzemben, vagy tanműhelyben, laboratóriumban, ha a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A 26. sorszámú Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Erdészeti gépésztechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3116 Gépésztechnikus Erdészeti gépésztechnikus
3.1.3. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdei tuskózógép-kezelő
3.1.4. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdészeti felkészítőgép kezelője
3.1.5. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdészeti gépész
3.1.6. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdészeti motorfűrészkezelő
3.1.7. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdészeti rakodógép kezelője
3.1.8. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdőművelési gépkezelő
3.1.9. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Faaprítógép-kezelő
3.1.10. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Fakitermelő gépész
3.1.11. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Fakitermelő gép kezelője
3.1.12. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Láncfűrész-kezelő
3.1.13. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Traktorvezető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Részt vesz az erdészeti géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Erdészeti vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új vagy felújított gépeket, irányítja az erdőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját.

Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi és szervezi az üzemzavarok feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.

Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt erdei termékek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról.

Irányítja, végrehajtja az erdészeti termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.

Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint az erdészeti gépek kezelésére, üzemeltetésére, javítására vonatkozó Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásait.

A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a feladatai elvégzéséhez szükséges erdőgazdasági műszaki erőforrásokat az erdőgazdasági termelés gépeit, valamint az ehhez szükséges adaptereket kiválasztani,

- talajművelést, tápanyagpótlást, vetést, ültetést, palántázást, csemetekerti növényápolást elvégezni,

- végrehajtani a csemete kiemelést, a vermelést, valamint egyéb csemetekerti feladatokat,

- elvégezni a fakitermelési feladatokat kézi és gépi eszközökkel,

- elvégezni a vágástakarítást, a bozótirtást, a tuskózást, valamint a tuskó kiemelést,

- motorfűrésszel, döntési, gallyazási és darabolási feladatokat ellátni,

- választékolást pontosan végrehajtani,

- közelítést végrehajtani csörlős, traktoros és egyéb közelítő géppel,

- szállítási feladatokat végezni és egyéb vágástéri faanyagmozgató gépeket üzemeltetni,

- a kérgező, hasító, aprító felkészítő gépeket (üzemeltetni),

- erdészeti rakodó gépekkel faanyagot mozgatni, rakodási feladatokat végrehajtani,

- a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,

- az erdőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel bevizsgálni, hibabehatárolást végezni,

- szerkezeti egységek, alkatrészek hibafelvételezését elvégezni,

- javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,

- karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni az erdőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására,

- ellenőrizni az erdőgazdasági gépek funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,

- irányítani és végrehajtani az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,

- irányítani az erdőgazdasági munkálatokat, biztosítani a műszaki feltételeket,

- betartani és betartatni az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetése és javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az Erdészeti Biztonsági Szabályzatot,

- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozását,

- meghatározni termékei, szolgáltatásai árát, értékesítésének folyamatát,

- adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,

- mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,

- a termék előállítási, szolgáltatási folyamat anyag-, eszköz- és élőmunka igényét meghatározni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus azonos ágazat
3.3.4. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész azonos ágazat
3.3.5. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10925-16 Agrárműszaki alapok
4.4. 11510-16 Erdőgazdasági erőforrások
4.5. 10976-16 Erdőgazdasági termelés gépei
4.6. 10977-16 Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.10. 11600-16 Erdészeti alapismeretek
4.11. 11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély („T” kategóriára, korlátozás nélkül érvényes vezetői jogosultság, illetve „C+E” vagy „C1+E” kategóriára érvényes vezetői engedély).

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Erdészeti erő- és munkagépek javítása, előkészítése üzemeltetésre (javítóműhely, gépszín, tanműhely).

A vizsgafeladat ismertetése:

A komplex vizsga tételsora tartalmazza az erőforrás és a munkagép állapotfelmérését, javítását, üzemeltetésre való előkészítését. A feladatsor magába foglalja az „Agrárműszaki alapok”, „Erdőgazdasági erőforrások”, „Erdőgazdasági termelés gépei” modulok tananyagát. A feladat végrehajtásához a gyártó által kiadott kezelési, javítási utasítások használhatók.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetése (tangazdaság, termelőüzem, erdő).

A vizsgafeladat ismertetése:

A komplex vizsga tételsora tartalmazza a gépkapcsolat létrehozása, gépcsoport beállítása, kijelölt üzemeltetési feladat végrehajtását. A feladatsor magába foglalja a „Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban” modul tananyagát. A feladat végrehajtásához a gyártó által kiadott kezelési, javítási utasítások használhatók.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek, komplex írásbeli vizsga

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatlap a következő modulokból tartalmaz feleletválasztásos, rajzos és kifejtős kérdéseket az alábbi százalékos arányban:

- Agrárműszaki alapok 20%

- Erdőgazdasági erőforrások 25%

- Erdőgazdasági termelés gépei 30%

- Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban 25%

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erdőgazdasági gépészeti ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kézi- és szerelőszerszámok
6.3. Satupadok, satuk és tárolószekrények, -ládák
6.4. Járművezető-képzésre alkalmas traktor pótkocsival
6.5. Függesztett, félig függesztett és váltva forgató eke
6.6. Sorközművelő és szántóföldi kultivátor
6.7. Szerves- és műtrágyaszóró
6.8. Erdészeti ültető- és palántázógép
6.9. Sorba-, szórvavetőgép
6.10. Szemenkénti vetőgép
6.11. Fűkasza, szárzúzó
6.12. Rendkezelő, bálázó
6.13. Motor és tisztító fűrészek
6.14. Favédelmi permetező
6.15. Szárzúzó, bozótirtó
6.16. Erdészeti rakodógép
6.17. Csuklós erdészeti traktor
6.18. Hidraulikus daruval ellátott erőgép
6.19. Vágástakarító
6.20. Tuskózó
6.21. Bozótirtó
6.22. Gyökérfésű
6.23. Szárnyas altalajlazító
6.24. Gödörfúró
6.25. Sorközművelő kultivátor
6.26. Iskolázógép
6.27. Csemeteültetőgép
6.28. Dugványozó gép
6.29. Kézi-kisgépek
6.30. Dízel befecskendező fúvókabeállító készülék
6.31. Diagnosztikai mérőberendezés Ottó-, dízelmotorokhoz
6.32. Sűrítési végnyomásmérő
6.33. Fagyálló folyadékmérő műszer
6.34. Elektromos mérőkészülékek
6.35. Kezelési, karbantartási és javítási utasítások a gépekhez, berendezésekhez
6.36. Egyéni és általános védőfelszerelések
6.37. Hibakód olvasó diagnosztikai műszerek
7. EGYEBEK

A 27. sorszámú Erdészeti szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 623 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Erdészeti szakmunkás

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6211 Erdészeti foglalkozású Erdészsegéd
3.1.5. 6212 Fakitermelő (favágó) Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő
3.1.6. 8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, Erdészeti felkészítőgép kezelője
3.1.7. 8421 növényvédő gép kezelője Erdészeti motorfűrész kezelő
3.1.8. 8421 Erdészeti rakodógép kezelője
3.1.9. 8421 Erdőművelési gépkezelő
3.1.10. 8421 Faaprítógép-kezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Erdő- és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó, technikusi képzettséget nem igénylő, erdő- és vadgazdálkodás számára szükséges biológiai és széleskörű műszaki, gyakorlati ismereteket és önálló munkavégzést igénylő terület.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- fakitermelési műveleteket elvégezni,

- erdőművelési feladatokat megoldani,

- vállalkozást indítani, működtetni,

- motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni,

- erő- és munkagépeket kezelni, karbantartani,

- a munkavédelmi előírásokat betartani,

- közelítőgépeket, rakodógépeket, felkészítőgépeket kezelni,

- felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat,

- vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 623 01 Erdőművelő részszakképesítés
3.3.4. 31 623 01 Fakitermelő részszakképesítés
3.3.5. 21 623 02 Motorfűrész-kezelő részszakképesítés
3.3.6. 35 623 01 Lakott-területi fakitermelő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 54 623 02 Erdésztechnikus azonos ágazat
3.3.8. 54 625 01 Vadgazdálkodási technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11840-16 Növénytani ismeretek
4.4. 11851-16 Vállalkozási ismeretek
4.5. 10980-12 Gallyazás, darabolás
4.6. 10981-12 Fakitermelés
4.7. 10982-12 Erdőművelés
4.8. 10983-12 Erdészeti és vadászati alapismeretek
4.9. 10984-16 Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás
4.10. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T kategória vagy B kategória), 15 óra igazolt rakodógép-kezelői gyakorlat, 15 óra igazolt közelítőgép-kezelési gyakorlat.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével, valamint Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T kategória vagy B kategória), 15 óra igazolt rakodógép-kezelői gyakorlat, 15 óra igazolt közelítőgép-kezelési gyakorlat.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11840-16 Növénytani ismeretek gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 11851-16 Vállalkozási ismeretek gyakorlati
5.2.5. 10980-12 Gallyazás, darabolás gyakorlati, szóbeli
5.2.6. 10981-12 Fakitermelés gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10982-12 Erdőművelés gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 10983-12 Erdészeti és vadászati alapismeretek gyakorlati, szóbeli
5.2.9. 10984-16 Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.10. 11497-12 Foglalkoztatás I. szóbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Költségvetés, számla készítése, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapterkezelés és karbantartás

A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Fadöntés vágásterületen (gyérítésben vagy véghasználatban), valamint választékolási és számbavételi ismeretek alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

E) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Csemetekerti munkák, maggyűjtési munkák végzése, erdősítés kivitelezése, ápolások végzése, állománynevelés.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

F) A vizsgafeladat megnevezése: Erdészeti erő- és munkagépek, faanyagmozgatás

A vizsgafeladat ismertetése: Erő- és munkagépek karbantartása, közelítés, rakodás, szállítás végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

G) A vizsgafeladat megnevezése: Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Legfontosabb vadfajok felismerése, vadgazdálkodási létesítmények készítése, talajminták gyűjtése, közjóléti létesítmények, határjelek karbantartása. A leggyakoribb hasznosítható melléktermékek felismerése.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Fakitermelés műveletei, faanyagismeret, fahibák, választékismeret, fakitermelés eszközei.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Erő- és munkagéptani ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Erő- és munkagépek felépítése, karbantartása.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

E) A vizsgafeladat megnevezése: Erdészeti és vadászati alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

F) A vizsgafeladat megnevezése: Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodaszerek
6.4. Nyomtató
6.5. A gyakorlatok lebonyolítását szolgáló tanerdő, gyakorló helyszín, amely tartalmaz csemetetermesztésre alkalmas területet
6.6. Az erdőgazdálkodási és a vadgazdálkodási munkákhoz tartozó erőgépek és munkagépek: vontató, csörlős közelítőgép, erdészeti rakodógép, kérgezőgép, hasítógép, talajművelési és erdőművelési munkagépek
6.7. Motorfűrészek, nyeles tisztítófűrészek, fűkaszák
6.8. Erdészeti növényvédelem gépei, eszközei, tartozékok
6.9. Talajművelés eszközei és gépei
6.10. Maggazdálkodás, csemetenevelés eszközei és gépei
6.11. Erdőfelújítás és ápolás eszközei és gépei
6.12. Fakitermelés eszközei és gépei
6.13. Emelőkosaras munkagép
6.14. Vontatott nyesedékaprító gép
6.15. Mellékhasználat eszközei és gépei
6.16. Anyagmozgatás eszközei és gépei
6.17. Gyűjtőeszközök, kéziszerszámok
6.18. Szárító, aszaló és egyéb feldolgozó eszközök, berendezések
6.19. Vadászfegyverek, töltények
6.20. Vadgazdálkodási berendezések
6.21. Erdővédelem, erdőbecslés berendezései, eszközei
6.22. Telefon
6.23. Gépjárművek, közlekedési eszközök (autóbusz, teherautó, terepjáró gépkocsi)
6.24. Növényi, állati, gomba, vadnyom preparátumok, fametszetek, gyűjtemények, határozó könyvek
6.25. Géptani anyagok, gépelemek, gépek és gépalkatrészek, valamint ezek szemléltető modelljei, makettjei
6.26. Mikrobuszok (csoportonként 1 db)
6.27. Védőfelszerelések (fej, test, láb, kéz védelmét szolgáló felszerelések)
6.28. Védőeszközök, egyéni védőfelszerelések
6.29. Elsősegélynyújtó berendezések
6.30. Oktatástechnikai eszközök
7. EGYEBEK

A 28. sorszámú Erdésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Erdésztechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3132 Erdő- és természetvédelmi technikus Kerületvezető erdész
Beosztott erdész
Kerületvezető vadász
Beosztott vadász
3.1.3. 6211 Erdészeti foglalkozású Erdőművelő
3.1.4. 6212 Fakitermelő (favágó) Fakitermelő
3.1.5. 6220 Vadgazdálkodási foglalkozású Vadász-vadtenyésztő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök, középszintű vezetői feladatok ellátása. Együttműködés a munkahelyi vezetőkkel, közreműködés szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezése, irányítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az erdei ökoszisztéma élő tényezőit feltárni,

- termőhely-feltárást végezni,

- szaporítóanyagot előállítani,

- erdősítést végezni,

- erdőművelési munkákat végezni,

- erdővédelmi feladatokat ellátni,

- fakitermelést végezni, irányítani,

- a munkavédelmi előírásokat betartani,

- egyéb erdőhasználati tevékenységet végezni,

- erdő- és fatömegbecslést végezni,

- erdőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani,

- területellenőrzést végezni,

- vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat ellátni, szervezni,

- az élőhely fejlesztéséről gondoskodni,

- vadásztatni és vadásztatást szervezni,

- vadgazdálkodási vadászati berendezéseket létesíteni és karbantartani,

- vadtenyésztést, vadbefogást végezni,

- vadkárelhárítási feladatokat ellátni és szervezni,

- a vadászati, vadgazdálkodási technikai eszközöket karbantartani,

- a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, és nyilvántartásokat vezetni,

- természetvédelmi feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás azonos ágazat
3.3.4. 54 625 01 Vadgazdálkodási technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11600-16 Erdészeti alapismeretek
4.4. * 
4.5. 10967-12 Erdőművelés
4.6. 10968-12 Erdőhasználat
4.7. 11601-16 Vadgazdálkodás
4.8. 11602-16 Erdészeti géptan
4.9. 10972-12 Erdőbecslés, erdőrendezés
4.10. 11603-16 Erdészeti üzemgazdaság
4.11. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.12. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. *  A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakmai vizsga megkezdésének feltétele a „B” vagy „T” kategóriás vezetői engedély megléte.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Felismerés

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladat során a tanulóknak a kiadott fajlista alapján a vizsgára összeállított kollekciókban megadott növényeket, állatokat, vadnyomokat kell felismerniük. A kollekciókban legalább 20, de legfeljebb 40 felismerési anyagnak kell szerepelnie.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat aránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázóknak az erdészet és a vadgazdálkodás szakterületére jellemző gyakorlati vizsgatételek közül kell egyet megoldaniuk a következő szakterületekből: termőhelyfeltárás; szaporítóanyag-termelés; erdősítés; erdőnevelés; erdővédelem; erdőhasználat; erdő- és fatömegbecslés; erdőgazdasági gépek üzemeltetése, karbantartása; területellenőrzés; vadvédelem; vadászat; vadgazdálkodási berendezések létesítése, karbantartása; mesterséges vadtenyésztés; vadbefogás; vadkárelhárítás; erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs munkák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

5.3.2.Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése

A vizsgafeladat során a vizsgázóknak központilag kiadott feladatlapot kell megoldaniuk. A feladatlapon szereplő feladatok kérdések formájában felölelik a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulok mindegyikét.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.3.Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakmai gyakorlat A) felismerési vizsgafeladatának teljesítése alapkritérium. Amennyiben a vizsgázó nem teljesíti legalább 61%-os eredménnyel, a szakmai gyakorlati vizsgáját nem folytathatja, a gyakorlati vizsgarészre kapott osztályzata elégtelen. Az a vizsgázó, akinek a felismerési eredmény 51-60%-os volt, egy másik felismerési kollekción javíthat. Amennyiben a második feladatmegoldásában eléri a 61%-os eredményt, továbbhaladhat. A vizsgázó a gyakorlati vizsgarész „B)” feladatát akkor húzhatja ki az erre szolgáló tételsorból, ha a felismerés vizsgarészt sikeresen teljesítette. Az a vizsgázó, aki az első vizsgacselekményében nem érte el az 51%-os eredményt, nem kaphat javítási lehetőséget és nem haladhat tovább a gyakorlati vizsgán.

Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2 A gyakorlatok lebonyolítását szolgáló tanerdő, gyakorló helyszín, amely tartalmaz csemetetermesztésre alkalmas területet
6.3 Az erdőgazdálkodási és a vadgazdálkodási munkákhoz tartozó erőgépek és munkagépek: vontató, csörlős közelítőgép, erdészeti rakodógép, kérgezőgép, hasítógép, talajművelési és erdőművelési munkagépek
6.4 Oktató traktorok és pótkocsik
6.5 Motorfűrészek, nyeles tisztítófűrészek, fűkaszák
6.6 A gyakorlati helyszínek megközelítésére és az eszközök szállítására szolgáló járművek
(autóbusz, teherautó, mikrobusz, terepjáró autó)
6.7 Erőművelési kéziszerszámok
6.8 Erdőhasználati kéziszerszámok
6.9 Mezőgazdasági kéziszerszámok
6.10 Növényi, állati, gomba, vadnyom preparátumok, fametszetek, gyűjtemények, határozó könyvek, határozáshoz és preparáláshoz szükséges eszközök (mikroszkópok, lupék, szikék, csipeszek, feszítő és préselő eszközök stb.)
6.11 Erdőbecslési és geodéziai mérőeszközök, alap és erdőtervi térképek, fatömegtáblák, normatáblák
6.12 Rajzeszközök
6.13 Szertári modellek, makettek
6.14 Géptani anyagok, gépelemek, gépek és gépalkatrészek, valamint ezek szemléltető modelljei, makettjei
6.15 Géptani gyakorlatokhoz szükséges hegesztő és forrasztó berendezések, kulcskészletek, kézi szerszámok
6.16 Kézi eszközök nyelezéséhez, karbantartásához szükséges élező és faipari gépek (köszörű, szalagfűrész, körfűrész, egyengető és vastagsági gyalu, csiszológépek, egyszerű faipari kézi eszközök)
6.17 Munkaruha, védőruha
6.18 Védőeszközök
6.19 Sörétes vadászfegyver típusonként minimum 1 db
6.20 Nagygolyós vadászfegyver minimum 1 db
6.21 Kisgolyós fegyver minimum 2 db
6.22 Céltávcsövek
6.23 Kereső távcsövek
6.24 Vadfajok trófeái
6.25 Élvefogó madár- és szőrmés ragadozó csapdák
6.26 Vadászható és védett fajokról digitális képek
6.27 Vadkárokat szemléltető anyagok
6.28 Vadgazdálkodási, vadászati berendezések, szemléltető anyagok
6.29 Csalsípok, bőgőkürtök
6.30 A szakmai gyakorlatokhoz és elméleti órákhoz szükséges oktatási helyek és oktatástechnikai eszközök
7. EGYEBEK

A 29. sorszámú Erdőművelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 623 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Erdőművelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6211 Erdészeti foglalkozású Erdőfelújító
3.1.3. 6211 Erdőfenntartó

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Erdősítést végez, ápolja az erdősítéseket. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- szaporítóanyagot gyűjteni,

- csemetét nevelni,

- erdősítést végezni,

- munkavédelmi előírásokat betartani,

- ápolási munkákat végrehajtani,

- az állománynevelési munkákban részt venni,

- a különféle károk felszámolásában közreműködni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11840-16 Növénytani ismeretek
4.4. 11851-16 Vállalkozási ismeretek
4.5. 10982-12 Erdőművelés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11840-16 Növénytani ismeretek gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 11851-16 Vállalkozási ismeretek gyakorlati
5.2.5. 10982-12 Erdőművelés gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Költségvetés, számla készítése, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Csemetekerti munkák, maggyűjtési munkák végzése, erdősítés kivitelezése, ápolások végzése, állománynevelés.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Erdőművelési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodaszerek
6.4. Nyomtató
6.5. Talajművelés eszközei és gépei
6.6. Maggazdálkodás, csemetenevelés eszközei és gépei
6.7. Erdőfelújítás, erdőtelepítés és ápolás eszközei és gépei
6.8. Telefon
6.9. Mikrobusz
6.10. Oktatástechnikai eszközök
6.11. Egyéni védőfelszerelések
7. EGYEBEK

A 30. sorszámú Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 541 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség:-

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 541 02 Élelmiszeripari technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3113 Élelmiszeripari technikus Élelmiszeripari technikus
3.1.3. 3113 Erjedés- és üdítőital-ipari technikus Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
3.1.4. 3113 Szeszipari technikus Szeszipari technikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Erjedés- és üdítőital-ipari szaktechnikus képes a szakterülethez tartozó technológiai folyamatok elvégzésére, irányítására, gépi berendezések üzemeltetésére, a biztonságos élelmiszer előállítására.

Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint az erjedés- és üdítőital-ipari szakterületre vonatkozó egyéb előírásokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- alapanyag átvételt, minősítést és előkészítést végezni,

- üdítőitalt gyártani,

- szeszesitalt gyártani,

- keményítőt és keményítő hidrolizátumot gyártani,

- sütőélesztőt gyártani,

- ecetet gyártani,

- malátát és sört gyártani,

- gyümölcspálinkát és szeszt gyártani,

- műszaki feladatokat ellátni,

- élelmiszerbiztonsági és üzembiztonsági feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10910-12 Italgyártás
4.4. 10911-12 Keményítő és keményítő hidrolizátum gyártása
4.5. 10912-12 Élesztő- és ecetgyártás
4.6. 10913-12 Maláta- és sörgyártás
4.7. 10914-12 Szeszgyártás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítést igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10910-12 Italgyártás írásbeli
5.2.4. 10911-12 Keményítő- és keményítő hidrolizátum gyártása írásbeli
5.2.5. 10912-12 Élesztő- és ecetgyártás írásbeli
5.2.6. 10913-12 Maláta- és sörgyártás írásbeli
5.2.7 10914-12 Szeszgyártás írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A szakmai modulok közül a képzőhely által egy kiválasztott modulhoz tartozó gyakorlati tevékenység elvégzéséről a tanév folyamán készített, minimum 15 oldalas (plusz mellékletek) gyakorlati jegyzőkönyv.

A jegyzőkönyvet a komplex szakmai vizsgát megelőzően, legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani (30%).

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Erjedésipari technológiai folyamat elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése:

A 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulokhoz kapcsolódóan a vizsgaszervező gyakorlati feladatokat határoz meg. A vizsgázó az adott feladatot elvégzi (70%).

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése

A 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulokhoz kapcsolódó technológiai folyamatok, felhasznált anyagok, összefüggések ismerete (60%). Szakmai számítások (10%). Gépi berendezések felépítése, működése (30%).

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erjedés és üdítőital-ipari gépek, technológiák

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Vízkezelő berendezés
6.3. Szikvízgyártó gép
6.4. Üdítőital-gyártás gépei
6.5. Szeszesital-gyártás gépei
6.6. Folyadékszállító berendezések
6.7. Keményítőgyártás gépei
6.8. Keményítő hidrolizátum gyártásának gépei
6.9. Élesztőgyártás gépei
6.10. Ecetgyártás gépei
6.11. Malátagyártás gépei
6.12. Sörgyártás gépei
6.13. Gyümölcspálinka gyártás gépei
6.14. Szeszgyártás gépei
6.15. Kéziszerszámok, szerelő szerszámok
6.16. Mérőeszközök
6.17. Mikroszkóp
6.18. Alapvető laboratóriumi eszközök
6.19. Számítógép nyomtatóval, projektorral
6.20. Szoftverek
6.21. Jogszabálygyűjtemény
6.22. Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések
6.23. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei
6.24. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
7. EGYEBEK

A 31. sorszámú Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 07

1.2. Szakképesítés megnevezése: Erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Pálinkafőző
3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Szeszfőző
3.1.4. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Szikvízkészítő
3.1.5. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Szódás, szódavízkészítő
3.1.6. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Ászokoló
3.1.7. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörerjesztő
3.1.8. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörfejtő
3.1.9. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörfokoló
3.1.10. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörfőző
3.1.11. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Sörgyártó
3.1.12. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Söripari csapoló
3.1.13. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Söripari munkás
3.1.14. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Söripari élesztő kezelő
3.1.15. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Cefréző
3.1.16. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Italgyártó gép kezelője
3.1.17. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszdesztilláló
3.1.18. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szeszerjesztő
3.1.19. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Töltőgépkezelő
3.1.20. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szörpfőző
3.1.21. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szörpkészítő
3.1.22. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Gyümölcslékészítő
3.1.23. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Söripari gépkezelő
3.1.24. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Üdítőital-gyártó gépkezelő
3.1.25. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Szikvízgyártó gépkezelő
3.1.26. 8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője Ásványvízgyártó gépkezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó képes a szakterülethez tartozó technológiai folyamatok elvégzésére, gépi berendezések üzemeltetésére, a biztonságos élelmiszer előállítására. Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint az erjedés- és üdítőital-ipari szakterületre vonatkozó egyéb előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- alapanyag átvételt, minősítést és előkészítést végezni,

- szikvizet, üdítőitalt, ásványvizet gyártani,

- malátát és sört gyártani,

- gyümölcspálinkát és szeszt gyártani,

- szeszesitalt gyártani,

- keményítőt és keményítő hidrolizátumot gyártani,

- sütőélesztőt gyártani,

- ecetet gyártani,

- élelmiszerbiztonsági és üzembiztonsági feladatokat ellátni,

- vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni,

- jövedéki termékekre vonatkozó törvény szabályait alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó részszakképesítés
3.3.4. 31 541 08 Sörgyártó részszakképesítés
3.3.5. 31 541 21 Szikvízgyártó részszakképesítés
3.3.6. 31 541 10 Üdítőital-ipari termékgyártó részszakképesítés
3.3.7. 34 541 01 Édesipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.8. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus azonos ágazat
3.3.9. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus azonos ágazat
3.3.10. 34 541 03 Húsipari termékgyártó azonos ágazat
3.3.11. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó azonos ágazat
3.3.12. 34 541 04 Molnár azonos ágazat
3.3.13. 34 541 05 Pék azonos ágazat
3.3.14. 34 541 06 Szőlész-borász azonos ágazat
3.3.15. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.16. 34 541 10 Tejipari szakmunkás azonos ágazat
3.3.17. *  34 541 11 Pék-cukrász azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
4.1. 10899-16 Sörgyártás
4.2. 10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás
4.3 11612-16 Szikvízgyártás
4.4. 10901-16 Üdítőital és ásványvízgyártás
4.5 11611-16 Egyéb erjedésipari termékgyártás
4.6. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás
4.7 11610-16 Jövedéki ismeretek
4.8. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.1. 10899-16 Sörgyártás írásbeli, gyakorlat
5.2.2. 10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás írásbeli, gyakorlat
5.2.3. 11612-16 Szikvízgyártás írásbeli, gyakorlat
5.2.4. 10901-16 Üdítőital és ásványvízgyártás írásbeli, gyakorlat
5.2.5. 11611-16 Egyéb erjedésipari termékgyártás írásbeli, gyakorlat
5.2.6. 11610-16 Jövedéki ismeretek írásbeli
5.2.7. 10904-16 Higiénia és minőségbiztosítás írásbeli
5.2.8. 10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése írásbeli
5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Sörgyártás

A vizsgafeladat ismertetése:

A sörgyártás technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

Adott technológiai feladat előkészítése, elvégzése, ellenőrzése, dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

vagy

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártása

A vizsgafeladat ismertetése:

Gyümölcspálinka-gyártás technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a jövedéki előírások, a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

Adott technológiai feladat előkészítése, elvégzése, ellenőrzése, dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

vagy

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szikvíz-, üdítőital-, ásványvízgyártás

A vizsgafeladat ismertetése:

Szikvíz-, üdítőital-, ásványvízgyártás technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

Adott technológiai feladat előkészítése, elvégzése, ellenőrzése, dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: A 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 szakmai követelménymodulokhoz kapcsolódó technológiai folyamatok, felhasznált anyagok ismerete, gépi berendezések felépítése, működése. (60% technológiai ismeretek, 30% gépek, berendezések felismerése, felépítése működése és 10%-ban egyéb (higiéniai, és/vagy munkabiztonsági, környezetvédelmi, és/vagy minőségbiztosítási, és/vagy jövedéki ismeretek).

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Erjedés- és üdítőital-ipari termékek gyártása és gépi berendezései

A vizsgafeladat ismertetése:

A 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 követelménymodulok alapján kiadott központi tételsor használatával, amely az erjedés- és üdítőital-ipari alapanyagok ismeretére, gyártástechnológiákra az alkalmazott gépek, berendezések felépítésére, működésére vonatkozik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Jövedéki, munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Az erjedés- és üdítőital-ipari termék gyártása során alkalmazandó, betartandó Jövedéki, munkabiztonsági, higiéniai, minőségbiztosítási ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 5%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az 5.3.1 pontban szereplő gyakorlati vizsgatevékenység A) vizsgafeladata

10899-16 Sörgyártás

10897-16 Gyümölcspálinka-gyártás

11612-16 Szikvízgyártás

10901-16 Üdítőital és ásványvízgyártás

megnevezésű követelménymodulok közül legalább kettőnek a vizsgafeladatait tartalmazza.

Az egyik gyakorlati vizsgafeladat a 10899-16 „Sörgyártás” vagy a 10897-16 „Gyümölcspálinka-gyártás”, a másik gyakorlati vizsgafeladat a 11612-16 „Szikvízgyártás” vagy a 10901-16 „Üdítőital és ásványvízgyártás”.

A gyakorlati tételsor összeállításakor - a vizsgahelyszín adottságait figyelembe véve - a kiválasztott követelménymodulok tartalmának megfelelő feladatsort kell összeállítani. Amennyiben két gyakorlati feladat kerül végrehajtásra, akkor a sörgyártás 40%, a másik gyakorlati feladat 30%.

Javítóvizsga esetében a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § szerint kell a javítóvizsgát lefolytatni.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. Vízkezelő berendezés
6.2. Szikvízgyártó gép
6.3. Üdítőital-gyártás gépei
6.4. Szeszesital-gyártás gépei
6.5. Folyadékszállító berendezések
6.6. Keményítőgyártás gépei
6.7. Keményítő hidrolizátum gyártásának gépei
6.8. Élesztőgyártás gépei
6.9. Ecetgyártás gépei
6.10. Malátagyártás gépei
6.11. Sörgyártás gépei
6.12. Gyümölcspálinka gyártás gépei
6.13. Szeszgyártás gépei
6.14. Kéziszerszámok, szerelő szerszámok
6.15. Mérőeszközök
6.16. Mikroszkóp
6.17. Alapvető laboratóriumi eszközök
6.18. Számítógép nyomtatóval, projektorral
6.19. Szoftverek
6.20. Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések
6.21. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei
6.22. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.23. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
7. EGYEBEK

A 32. sorszámú Faiskolai kertész megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 622 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Faiskolai kertész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák teljesítése

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga:-

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Díszfaiskolai kertész
3.1.3. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Faiskolai kertész
3.1.6. 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő Faiskolai szaporítóanyag-előállító

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A díszfák és díszcserjék termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.

A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- dísznövény-termesztési feladatokat ellátni,

- a törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,

- vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni,

- vállalkozási tevékenység