A jogszabály mai napon ( 2022.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi LXXII. törvény

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„Agreement
Between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana on the Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Ghana, hereinafter referred to as „Party” or the „Parties”;

Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic and service passports in the territory of the other Party;

Desiring to strengthen the friendly relations between both countries;

Have agreed to the following:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

1. Valid diplomatic and foreign service and service (hereinafter: service) passports of the Government of Hungary.

2. Valid diplomatic and service passports of the Government of the Republic of Ghana.

Article 2

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, exit from, transit through the territory of the other Party without a visa requirement and stay there without a residence permit for a period not exceeding thirty (30) days in any one hundred and eighty (180) day period, which entails considering the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5

The passports mentioned in Article 1, belonging to nationals of either Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry into the territory of the other Party.

Article 6

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter and exit the territory of the other Party via official border-crossing points. While crossing borders, nationals of each Party shall comply with the rules and procedures set forth in the national legislation of the other Party.

Article 7

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who are appointed to a diplomatic or consular mission or international organization in the territory of the other Party, and their family members forming part of their household, holding any of the passports mentioned in Article 1, may also enter without a visa into the territory of the other Party and stay there for a period not exceeding the one described in Article 2. If their period of stay exceeds the length described in Article 2, they shall be required to obtain an appropriate entry visa prior to their entry.

2. The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic channels.

Article 8

1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to national security, public order or public health, or where their presence within the respective territory is illegal.

2. Where a national of the other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the aforementioned measure shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 9

1. In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article 1 by a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission to which the holder of the passport in question belongs to, shall provide him with the documents that enable him to return to the territory of the Party of which he is a national.

2. The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 10

1. The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2. In case one of the Parties introduces a new diplomatic or service passport, the personalized specimens of the said passport shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior to the date of their introduction.

Article 11

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 16 of this Agreement.

Article 12

1. This Agreement does not prejudice obligations arising out of any bilateral agreements concluded between both Parties.

2. This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in the European Union.

Article 13

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultation through diplomatic channels.

Article 15

1. Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of public security, public order or public health. The other Party must be notified through diplomatic channels within three (3) days about the suspension and about the termination thereof.

2. The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, that are located in the territory of the other Party.

Article 16

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

2. This Agreement shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in accordance with Article 17.

Article 17

Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receiving the said notification.

This Agreement is signed in Accra, on 9 May 2016 in two originals, each in the Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Hungary For the Government of the Republic of Ghana”

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”),

azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak a másik Fél területére történő beutazását,

attól a szándéktól vezérelve, hogy erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Megállapodás rendelkezései az alábbi útlevelek birtokosaira terjednek ki:

1. Magyarország Kormányának az érvényes diplomata, külügyi szolgálati és szolgálati (a továbbiakban: szolgálati) útlevelei,

2. a Ghánai Köztársaság Kormányának az érvényes diplomata és szolgálati útlevelei.

2. Cikk

A Felek azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak ott, bármely beutazástól számított száznyolcvan (180) napon belül harminc (30) napot meg nem haladó időtartamban.

3. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a másik Fél területén történő tartózkodásuk során nem végezhetnek munkavállalási engedélyhez kötött jövedelemszerző tevékenységet.

4. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárainak a másik Fél területén történő tartózkodásuk során tiszteletben kell tartaniuk az ott hatályban lévő jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk

A Felek állampolgárainak az 1. Cikkben meghatározott útleveleinek a másik Fél államának területére történő beutazás időpontjától számított legalább hat (6) hónapig érvényesnek kell lenniük.

6. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a nemzetközi határforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be a másik Fél állama területére és utazhatnak ki onnan. A határátlépés során a Felek állampolgárai tiszteletben tartják a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott rendelkezéseket és eljárásokat.

7. Cikk

1. Az egyik Fél államának azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, és a másik Fél államában működő diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy az ott működő nemzetközi szervezethez akkreditált képviselet tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaik, amennyiben az utóbbiak is az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, ugyancsak vízummentesen utazhatnak a másik Fél területére és tartózkodhatnak ott a 2. Cikkben meghatározottat meg nem haladó időtartamig. Amennyiben a tartózkodásuk időtartama meghaladja a 2. Cikkben írtat, akkor beutazó vízumot kell beszerezniük a másik Fél területére történő beutazást megelőzően.

2. A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.

8. Cikk

1. Ez a Megállapodás nem érinti a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságainak azon jogát, hogy a másik Félnek az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkező állampolgára belépését megtagadják, vagy a tartózkodása tartamát lerövidítsék illetőleg megszakítsák, amennyiben az érintett állampolgár tartózkodása nemkívánatos, vagy a nemzetbiztonságot, a közrendet vagy a közegészségügyet veszélyezteti, illetőleg ha az érintett jogellenesen tartózkodik a területén.

2. Amennyiben a másik Fél állampolgárával szemben a jelen cikk szerint intézkednek, az intézkedésért felelős Fél erről haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban értesíti a másik Felet.

9. Cikk

1. Amennyiben az egyik Fél állampolgárának az 1. Cikkben meghatározott útlevele a másik Fél államának területén elvész, azt ellopják vagy az megrongálódik illetve érvénytelenné válik, az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek az állampolgársága szerinti Fél területére történő hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki.

2. A fent említett diplomáciai vagy konzuli képviselet diplomácia úton azonnal tájékoztatja az ilyen esetekről a másik Fél hatáskörrel rendelkező hatóságait.

10. Cikk

1. A Felek a Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az 1. Cikkben meghatározott útlevelek specimen adatokkal megszemélyesített mintapéldányait.

2. Amennyiben az egyik Fél új diplomata vagy szolgálati útlevelet bocsát ki, ezen útlevél specimen adatokkal megszemélyesített mintapéldányait legalább harminc (30) nappal a kibocsátást megelőzően diplomáciai úton eljuttatja a másik Fél részére.

11. Cikk

A Felek kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosíthatják a Megállapodás rendelkezéseit. Bármilyen módosítást a Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A módosítás e Megállapodás 16. Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lép hatályba.

12. Cikk

1. A Megállapodás nem befolyásolja a Felek között létrejött kétoldalú megállapodásokból fakadó kötelezettségeket.

2. A Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós tagságából fakadnak.

13. Cikk

A Felek a Megállapodást az országaikban hatályban lévő jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban alkalmazzák.

14. Cikk

A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat a Felek konzultációk útján rendezik, harmadik állam vagy nemzetközi bírói fórum bevonása nélkül.

15. Cikk

1. Közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból a Felek bármelyike, részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti a Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről és annak feloldásáról három (3) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.

2. A Megállapodás alkalmazásának a felfüggesztése nem érinti a Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai jogállását a másik Fél területén.

16. Cikk

1. A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsónak a kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

2. A Megállapodás hatályban marad mindaddig, amíg az egyik Fél írásban értesíti a másikat a Megállapodásnak a 17. Cikk szerinti felmondására irányuló szándékáról.

17. Cikk

Bármelyik Fél jogosult, bármely időpontban, a jelen Megállapodást diplomáciai úton, írásban felmondani. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencvenedik (90.) napot követően veszti hatályát.

Készült Accrában, 2016. május 9-én két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya nevében a Ghánai Köztársaság Kormánya nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 16. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére