A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet

a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról

A Kormány a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 69. § (1) bekezdése szerinti lineáris audiovizuális médiaszolgáltató;

2. műsorterjesztő: a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés 35. pontjában meghatározott fogalom;

3. programdíj: a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 37. § (1) bekezdésében meghatározott műsordíj.

2. § (1) A jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató - a műsorterjesztővel kötött megállapodás alapján - a legnagyobb átlagos közönségarányú médiaszolgáltatása tekintetében is jogosult programdíjra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás tartalmát a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató és a műsorterjesztő szabadon állapítják meg.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére