A jogszabály mai napon ( 2020.10.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.IV.22. - 2023.IV.22.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi CXLV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról * 

1. * 

1-6. § * 

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

7-15. § * 

16. § * 

3. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

17-28. § * 

29. § A Bgtv.

a)-f) * 

g) * 

lép.

4-7. * 

30-42. § * 

8. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 29. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(3) A 16. § 2023. április 22-én lép hatályba.

44. § A 12. § az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

1-5. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére