A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program (a továbbiakban: Program) során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, lebonyolítására, továbbá a Programmal kapcsolatos szakértői feladatok ellátására kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: BMSK Zrt.) jelöli ki.

2. § A BMSK Zrt. a Program végrehajtása során ellátja az alábbiakat:

a) kidolgozza a Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges eljárásrendet,

b) a Program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

c) a Programmal kapcsolatos szakértői feladatokat, ide értve az esetleges műszaki ellenőrzést és műszaki felügyeletet,

d) a beruházás-lebonyolítói feladatokat,

e) a közbeszerzési szolgáltatói feladatokat.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére