A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott, valamint a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott járművekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti ellenőrzés végzésére, az ellenőrzésben közreműködő műszaki szolgálatokra.

2. A piacfelügyeleti ellenőrzés végzése

2. § A piacfelügyeleti ellenőrzés a forgalmazott járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozóan kiterjed:

a) a termék biztonságos használatára megállapított követelmények,

b) az egyes termékekhez tartozó nemzetközi szabványokban, harmonizált szabványokban, továbbá az európai szabványokat átvevő önkéntes szabványokban meghatározott követelmények,

c) az Európai Bizottság piacfelügyelethez kapcsolódó iránymutatásai, ajánlásai és

d) a termékek közlekedésbiztonsági tulajdonságait közvetlenül befolyásoló biztonsági és megfelelőségi követelmények

teljesülésének vizsgálatára.

3. § (1) A közlekedési hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzési tevékenységébe a termék megfelelőség vizsgálata során bevonhatja az általa kijelölt, a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti műszaki szolgálatot.

(2) A műszaki szolgálati tevékenység ellátására az jelölhető ki, aki

a) hatósági szerződés alapján típusvizsgálói tevékenységet végez, vagy

b) pályázat alapján a közlekedési hatóság részéről erre feljogosítást kap.

(3) A közlekedési hatóság kizárólag azt jelölheti ki a műszaki szolgálati tevékenység ellátására, aki, az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek maradéktalanul rendelkezik.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján - előzetes értékelést követően - kijelölt műszaki szolgálati tevékenység végzésére feljogosított személyekről a közlekedési hatóság tájékoztatást küld az Európai Bizottságnak.

(5) A pályázatot a közlekedési hatóság a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint írja ki, határozza meg a szükséges feltételeket és bírálja el az alkalmasságot.

(6) A műszaki szolgálat az általa végzett vizsgálatról készült dokumentációt 30 napon belül a közlekedési hatóság rendelkezésére bocsátja.

4. § (1) Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során szükségessé válik a műszaki szolgálat bevonása, az ezzel kapcsolatos felmerülő költségek - a (2) bekezdés szerinti eset kivételével - a kijelölő közlekedési hatóságot terhelik.

(2) Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szerinti bírság kiszabására okot adó körülményt állapít meg, a közreműködő műszaki szolgálat költségeit az ellenőrzött vállalkozás köteles megfizetni.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

d) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

e) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet;

f) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

g) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;

h) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

i) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 1-i 2015/96 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

j) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet;

k) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére