A jogszabály mai napon ( 2022.07.02. ) hatályos állapota.

 

400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pontjában, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. és a 4. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. * 

1-2. § * 

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3-27. § * 

28. § Az R2.

a)-o) * 

p) * 

q)-s) * 

szöveg lép.

29. § * 

3-4. * 

30-34. § * 

5. Záró rendelkezés

35. § Ez a rendelet 2016. december 30-án lép hatályba.

1-3. melléklet a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére