Hatály: közlönyállapot (2016.II.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről

A Kormány

1. a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok (a továbbiakban együtt: Olimpiai Játékok) megrendezésének nemzetgazdasági jelentőségére figyelemmel kiemelt kormányzati célnak tekinti, hogy Budapest, illetve Magyarország elnyerje a rendezés jogát;

2. egyetért a részére bemutatott és a Fővárosi Közgyűlés 6/2016. (I. 27.) számú Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, az olimpiai versenyhelyszínek elhelyezkedését, illetve azok megközelíthetőségét rendszerbe foglaló stratégiai alapdokumentum, az „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” tartalmával;

3. egyetért azzal, hogy az Olimpiai Játékok megrendezhetősége érdekében szükséges a 150-es számú Budapest- Kelebia vasútvonal nyomvonalának és a 2. pont szerinti „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” összhangjának megteremtése, amely érdekében felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a beruházás a Budapest-Hegyeshalom-vasútvonal - Külső Mester utca - Gubacsi út - Tagló utca - Soroksári út - Beöthy utca - tervezett Galvani híd nyomvonala - Budafoki út - Dombóvári út által határolt területre (a továbbiakban együtt: Olimpiai park klaszter) tekintettel valósuljon meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. február 29.

4. egyetért azzal, hogy a Kormány részére - a 2. pont szerinti „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszíntervhez” kapcsolódóan - bemutatott közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósítása az Olimpiai Játékok megrendezéséhez szükséges;

5. egyetért azzal, hogy a kizárólag az Olimpiai Játékok megrendezése érdekében szükséges közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósítása - az előkészítési munkákat ide nem értve - csak a rendező város kiválasztására irányuló, Budapest, illetve Magyarország pályázatára nézve kedvező döntést követően kezdődjön meg;

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon

a) munkacsoport felállításáról a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, Budapest főpolgármestere, valamint az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával a 4. pont szerinti beruházások európai uniós fejlesztési támogatásból történő megvalósíthatóságának vizsgálatára és a támogatásra vonatkozó intézkedési terv kidolgozására, továbbá tegyen javaslatot az Olimpiai Játékokig terjedő időszak Budapestet érintő jelentősebb közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházásainak priorizálására és ütemezésére,

b) az a) alpont szerinti intézkedési terv kidolgozása keretében azon intézkedések előzetes azonosításáról és meghatározásáról, amelyek biztosítják, hogy - az Olimpiai Játékok budapesti rendezési jogának elnyerése esetén - 2017. szeptember 30. napjától a 4. pont szerinti beruházások a lehető legmagasabb arányban kerüljenek európai uniós támogatási forrásból finanszírozásra,

c) az a) és b) alpont szerinti intézkedési terv Kormány részére történő benyújtásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: a munkacsoport felállítására: 2016. február 29.

az intézkedési terv benyújtására: 2016. május 31.

7. egyetért azzal, hogy a 4. pont szerinti beruházások közül a 1. mellékletben felsorolt, az Olimpiai Játékok rendezése szempontjából kulcsfontosságú közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházások előkészítése haladéktalanul kezdődjön meg, és felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal együttműködve gondoskodjanak arról, hogy azok az Olimpiai Játékok helyszínét kijelölő döntés időpontjához igazodva legalább az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése megtörténjen;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: az előkészítési munkák megkezdésére: azonnal

az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére: 2017. szeptember 30.

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy határozza meg a 7. pont szerinti feladat forrásigényét és mutassa be a Kormány részére, valamint gondoskodjon a feladatkörébe tartozó 1. melléklet szerinti projektelemek esetében a szükséges feltételes közbeszerzési eljárások megindításáról, továbbá kezdeményezzen egyeztetést Budapest főpolgármesterével az egyéb projektelemek vonatkozásában.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a forrásigény meghatározására: 2016. március 15.

a feltételes közbeszerzési eljárások megindítására és Budapest főpolgármesterével folytatott egyeztetések megkezdésére: azonnal

1. melléklet az 1054/2016. (II. 15.) Korm. határozathoz

A 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok budapesti megrendezése szempontjából kulcsfontosságú közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházások

Sorszám Beruházás megnevezése Vonatkozó stratégia Projekt előkészítésére kötelezett szervezet
1. a) Tervezési előkészítés a budapesti elővárosi vasúti közlekedés fejlesztésére (S-Bahn)
- Az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat tervezése Kelenföld és Ferencváros állomások között, valamint új elővárosi megállók kialakítása (Danubius, Népliget-Fradiváros) és a budapesti Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítésének tervezésére.
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (S-Bahn koncepció) NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
1. b) Tervezési előkészítés a 150-es számú vasútvonal korrekciójára
- A 150-es vasútvonal Soroksári út menti nyomvonalának áthelyezése a Határ út és a Kvassay Jenő út közötti szakaszon, összhangban Budapest hosszú távú városfejlesztési-, valamint az Olimpiai Pályázat Olimpiai park klaszterre vonatkozó fejlesztési terveivel.
Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Tervezési előkészítés az M1-es autópálya 2x3 sávra bővítésére Győr és Budapest között
- Az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között.
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
3. Tervezési előkészítés az M7-es autópálya 2x3 sávra bővítésére Balatonvilágos és Budapest között
- Az autópálya jobb pályájának 3 forgalmi sávra történő szélesítése az M0 autóút és 710 sz. főút (leendő M8-as csomópont) csomópontok között.
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
4. Tervezési előkészítés a Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építésére
- Új 2x3 sávos közúti Duna híd tervezése a Galvani út Illatos út vonalában. A kapcsolódó úthálózat tervezési határa a Fehérvári út - Üllői út közötti szakaszra terjed ki.
Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció Budapest Főváros Önkormányzata / NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
5. Tervezési előkészítés a H6-os ráckevei HÉV vonal fejlesztéséhez és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálásához
- A ráckevei HÉV vonal Budapest és elővárosának közlekedési rendszerében betöltött helyzetének felülvizsgálata, fejlesztésének és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrációja feltételrendszerének megteremtése oly módon, hogy a vonal a Határ út és a Kvassay Jenő út közé eső szakasza összhangban legyen az Olimpiai Pályázat Olimpiai park klaszter vonatkozó fejlesztési terveivel, illetve tekintettel a jövőbeni utazási szokások és az utasszám változásával járó potenciális fejlesztési igényekre.
Balázs Mór Terv Budapest Főváros Önkormányzata / NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
6. Tervezési előkészítés a H7-es csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba való integrálásához
- A csepeli HÉV vonal közúti villamos üzemmódra való áttervezése és bekötése a 2-es villamos vonalába, valamint a nagykörúti villamos vonalhoz való csatlakozás kialakítása a Boráros téren, összhangban az Olimpiai Pályázat Olimpiai park klaszterre vonatkozó fejlesztési terveivel, illetve tekintettel a jövőbeni utazási szokások és az utasszám változásával járó potenciális fejlesztési igényekre. Ezzel párhuzamosan megtervezendő a jelenlegi HÉV vonal elbontása a Boráros tér-
Közvágó híd közötti szakaszon.
új fejlesztési javaslat Budapest Főváros Önkormányzata / NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
7. Tervezési előkészítés a MillFAV rekonstrukciójához és a járműbeszerzéséhez
- A Millenniumi Földalatti vasút rekonstrukciója és akadálymentesítése, új megálló létesítésével az 1-es villamos Kacsóh Pongrác úti megállójánál, valamint a vonal meghosszabbítása a Vigadó térig, átszálló kapcsolatot adva a 2-es villamoshoz, illetve az új gördülőállomány műszaki specifikációjának kidolgozása, igazodva a BKK Zrt. már megkezdett előkészítési projektjéhez.
Balázs Mór Terv Budapest Főváros
Önkormányzata

  Vissza az oldal tetejére