Hatály: közlönyállapot (2016.III.3.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat

az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti vízisport-létesítmények megújítását szolgáló egyes beruházások megvalósításával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímét a 44. Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében - az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - 7141,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása jogcímcsoport terhére, egyrészt 6841,0 millió forint erejéig a Kvtv. 1. melléklet XVII. fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 44. Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása jogcímcsoport; másrészt 300,0 millió forint erejéig a Kvtv. 1. melléklet XVII. fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 2. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. az 1. melléklet 1-2. pontja szerinti fejlesztések ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak 1362,0 millió forint összegű forrásnak a 2017. évi költségvetés tervezése során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2017. évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - összhangban a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel - a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre bocsátása érdekében kössön támogatási szerződést - az 1. melléklet 1-2. pontja vonatkozásában a Nemzeti Sportközpontokkal, az 1. melléklet 3. pontja vonatkozásában a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, az 1. melléklet 4. pontja vonatkozásában pedig a Budapesti Vasutas Sport Clubbal - elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 36. § (4a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja a nemzeti fejlesztési miniszter számára az 1. melléklet vonatkozásában az ötmilliárd forintot meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, másrészt pedig - az Áht. 36. § (4b) bekezdése alapján - ugyanezen szerződések esetében felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a 2017. évi részösszeg tekintetében.

1. melléklet az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

Egyes vízisport-létesítményfejlesztések

A
Létesítmény (projektelem)
1 Császár-Komjádi Sportuszoda rekonstrukciója
2 Margitszigeti uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda)
3 Balatonfűzfő Balaton Uszoda
4 BVSC Uszoda

2. melléklet az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

millió forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -7 141,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358539 44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 841,0
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351717 2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
millió forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
millió forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása -7 141,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358539 44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 6 841,0
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351717 2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 300,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 7 141,0 7 141,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére