Hatály: közlönyállapot (2016.IV.5.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről, valamint az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú („Szántód- Kőröshegy-Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja

a) az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú, „Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése” című, és

b) az IKOP-3.2.0-15-2016-00003 azonosító számú, „Fonyód-Kaposvár vasútvonal korszerűsítése” című

kiemelt projekt (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,

2. jóváhagyja az 1. pont a) alpontja szerinti nagyprojekt-javaslatot az 1. melléklet szerint,

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti nagyprojekt-javaslat támogatására irányuló kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az 1. pont a) alpontja szerinti projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések megkötését követően legkésőbb 2016. december 31-éig

4. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének az 1. mellékletben meghatározottak szerint történő megkötéséhez,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) éves fejlesztési keretének elfogadására irányuló javaslatában vegye figyelembe a projektek 1. mellékletben meghatározott költségeit.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I
1. Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet


2.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

IKOP
(nettó, Ft)
IKOP hazai társfinanszí-
rozás (általános forgalmi adó)
(Ft)

Többlettámogatás
(nettó, Ft)

IKOP
(nettó, Ft)
IKOP hazai társfinanszí-
rozás (általános forgalmi adó)
(Ft)

Projekt rövid bemutatása
3. IKOP-2.1.0-15-
2016-00008
Szántód-
Kőröshegy-
Balatonszent-
györgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 53 000 000 000 14 310 000 000 19 406 093 957 72 406 093 957 19 457 953 367 A projekt célja a teljes vasútvonal-szakasz al- és felépítményének új anyagból történő átépítése, részleges új második vágány, továbbá új állomási és megállóhelyi peronok építése, műtárgyak, valamint út- és gyalogos átkelőhelyek újjáépítése, zajárnyékoló falak és rugalmas sínágyazás telepítése, továbbá a vonatok eredeti 100 km/h sebességének helyreállítása, egyes szakaszokon a vonatok sebességének 120 km/h-ra történő felemelése.
4. IKOP-3.2.0-15-
2016-00003
Fonyód-
Kaposvár vasútvonal korszerűsítése
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 7 800 000 000 2 106 000 000 7 200 000 000 15 000 000 000 4 050 000 000 A projekt célja a vonatok
80 km/h sebességének helyreállításához szükséges alépítmény-megerősítési munkák elvégzése, a felépítmény használt, illetve felújított anyagból történő javítása, hézagnélkülivé tétele, továbbá az állomások, megállóhelyek elővárosi közlekedési célú részleges átépítse, valamint P+R és B+R parkolók létesítése.

  Vissza az oldal tetejére