Hatály: közlönyállapot (2016.IV.6.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának támogatásáról

A Kormány támogatja a MÁV-START Zrt. 100 darab, személyszállítási közszolgáltatásban részt vevő IC+ vasúti személykocsi saját gyártására vonatkozó programjának megvalósítását annak érdekében, hogy az európai uniós forrásokból megvalósított vasúti infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódóan megfelelő minőségű, jelentős hazai gyártói hozzáadott értékkel bíró vasúti személykocsi állomány álljon rendelkezésre, amely egyben hozzájárul a vasúti közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának további emelkedéséhez is. E célok megvalósítása érdekében a Kormány

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a MÁV-START Zrt. 2012-2013. évekből elmaradt, az állam, mint közszolgáltatást megrendelő által elismert és kifizetendő 15 227,3 millió forint személyszállítási költségtérítési elszámolása érdekében

a) 2016. évben - az e célra már szereplő 2263,8 millió forinton felül - további 1736,2 millió forintot biztosítson;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. május 31.

b) a Magyarország 2017. évi és 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényre úgy tegyen javaslatot, hogy az e célra a 2017. évben 6000,0 millió forint, a 2018. évben 5227,3 millió forint forrást tartalmazzon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a MÁV-START Zrt. által, a belföldi vasúti személyszállítási közszolgáltatás színvonalas ellátásához szükséges 100 darab IC+ vasúti személykocsi gyártás érdekében, e célra a Magyarország 2018. évi és 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényekre úgy tegyen javaslatot, hogy az a 2018. évben 4772,7 millió forint, a 2019. évben 10 000,0 millió forint forrást tartalmazzon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a magyar vasúti személyszállítás járműállományának korszerűsítése és színvonalának emelése érdekében az 1-2. pontban meghatározott források terhére a 2016-2019. közötti időszakban a MÁV Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlóként biztosítsa a közszolgáltatásban részt vevő 100 darab IC+ távolsági vasúti személykocsi MÁV-START Zrt. saját gyártásában történő kivitelezésének végrehajtását;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban meghatározott forrásokra vonatkozóan kössön támogatási szerződést a MÁV-START Zrt.-vel.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: ütemezés szerint, de legkésőbb 2019. december 31-éig


  Vissza az oldal tetejére