Hatály: közlönyállapot (2016.VII.1.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program (2013-2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről

A Kormány

1. egyetért az Árpád-ház Program (a továbbiakban: Program) átfogó szakmai programtervével, azzal, hogy a 2016-2022. évi első ütem vonatkozásában szükségesnek tartja annak részletes végrehajtási programtervvé való továbbfejlesztését;

2. egyetért a Program 2016-2022. évi első ütemének kiemelt fejlesztési alprogramját képező, „Az ország bölcsője” címmel a székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom, valamint az azt befogadó koronázó város legkiemelkedőbb kulturális örökségi értékeit egységben kezelő fejlesztéssel, továbbá annak két szakaszban történő megvalósításával, az első szakasz tekintetében legkésőbb 2018 végéig;

3. egyetért az Árpád-ház történelmi művét, annak európai jelentőségét, továbbá az Árpád-ház uralkodóit, szentjeit, az Árpád-kor kulturális örökségi emlékeit, művészetét bemutató nagyszabású hazai és nemzetközi kiállítás koncepciójával, valamint annak a Program 2016-2022. évi első üteme keretében, kiemelt projektként történő megvalósításával, a hazai helyszín tekintetében legkésőbb 2018 végéig;

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve, az átfogó szakmai programtervet a 2016-2022. évi első ütem vonatkozásában részletes végrehajtási programtervvé továbbfejlesztve, előterjesztés keretében mutassák be a megvalósítás ütemezését, az egyes ütemek pontosított forrásigényét, valamint a bevonható európai uniós, központi költségvetési és önkormányzati források körét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a Kormány döntését követő 5 hónapon belül

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy előterjesztés keretében mutassa be a 2. pontban meghatározott, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram 2. szakaszának részletes koncepcióját, ütemezett projekttervét a kapcsolódó forrásigényekkel, kiemelt figyelemmel tárgyalva a nemzeti emlékhely fejlesztésével összefüggő területbiztosításhoz szükséges intézkedéseket;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Kormány döntését követő 5 hónapon belül

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - az 5. pontban meghatározott, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram 2. szakaszát előkészítő részletes koncepció és projektterv előkészítése érdekében a 2016. évben gondoskodjon 200,0 millió forint rendelkezésre állásáról a XI. Miniszterelnökség fejezetben, amely összeg - a 2. szakasz teljes körű előkészítésének megvalósítása mellett - a székesfehérvári Bazilika köveinek kiállítására szolgáló Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont tervezési költségeire is fordítható;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 75,0 millió Ft összegben 2016. augusztus 1.

125,0 millió Ft összegben a forrásigény felmerülésének ütemében

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg a nemzeti emlékhely fejlesztésével összefüggő területbiztosítás megvalósíthatóságának jogszabályi környezetét, és amennyiben indokolt, tegyen javaslatot a szükséges módosításokra;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: a Kormány döntését követő 5 hónapon belül

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, továbbá az operatív programok tervezéséért felelős minisztereket, hogy az operatív programok éves fejlesztési kereteinek tervezése és felülvizsgálata során legyenek kiemelt figyelemmel a 2. pontban meghatározott kiemelt fejlesztés és a 4. pontban meghatározott részletes végrehajtási programterv ütemezett forrásigényére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

érintett miniszterek

Határidő: az éves fejlesztési keretek tervezésével egyidejűleg

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködve dolgozza ki a 3. pontban meghatározott kiállítás részletes koncepcióját és a megvalósítás pénzügyi, szakmai és egyéb feltételeiről szóló előterjesztést terjessze a Kormány elé;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a Kormány döntését követő 4 hónapon belül

10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a Program eredményeinek a Nemzeti Alaptantervbe való beépítésének lehetőségét, és arról készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018 végétől folyamatos


  Vissza az oldal tetejére