Hatály: közlönyállapot (2016.VII.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Tiszabő és Tiszabura települések helyzetének rendezéséről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Tiszabő és Tiszabura településen

a) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) irányításával történjenek meg a Biztos Kezdet Gyermekház, Tanoda létesítéséhez szükséges előkészületek, valamint egyetért a Szeretetszolgálat által az óvodai és iskolai nevelés-oktatás ellátásának, a sportolási lehetőség biztosításának, továbbá a lakhatási feltételek javításának és a szociális program folytatásának támogatásával,

b) a piaci tevékenység beindítására alkalmas ingatlan kerüljön a Szeretetszolgálat által megvásárlásra és átalakításra,

c) folytatódjon a „jelenlét típusú” egészségügyi program a Szeretetszolgálat részvételével,

d) az általános iskolák, óvoda feladatellátásra való tartós alkalmassá tétele, a működéshez szükséges tárgyi feltételek és a közösségi kríziskezeléssel kapcsolatos költségek biztosítása a Szeretetszolgálat részvételével valósuljon meg;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter, a földművelésügyi miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával és együttműködésével Tiszabő és Tiszabura társadalmi felzárkózása és a problémák hosszú távú megoldása érdekében készítsen komplex intézkedési tervet;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli az 1. pont a) alpontjában rögzített célok megvalósítása érdekében legfeljebb 200,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 59. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 5. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont c) alpontjában rögzített célok megvalósítására a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére gondoskodjon legfeljebb 30,0 millió forint biztosításáról az állami feladat ellátásában közreműködő Szeretetszolgálat javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. július 31.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - az 1. pont b) és d) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 383,0 millió forint rendelkezésre bocsátásáról a 2. pontban meghatározott intézkedési terv elfogadását követően;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a belügyminisztert, hogy az előző években megvalósított és a jelenleg folyamatban levő közfoglalkoztatási programok tapasztalatai alapján Tiszabő és Tiszabura településeken közfoglalkoztatási program indításának felajánlásával segítse elő, hogy a települési önkormányzatokon kívül a Szeretetszolgálat és más civil szervezetek, valamint bevett egyházak részt vehessenek közfoglalkoztatóként a közfoglalkoztatásban;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Tiszabő és Tiszabura településeken gondoskodjon célzott munkaerő-piaci szolgáltatások és képzések megvalósításáról, valamint vizsgálja meg új munkahelyek kialakításának lehetőségét.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
018450 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -200,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
331195 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
K5 Egyéb működési célú kiadások 132,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 68,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
331195 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 200,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére
//