Hatály: közlönyállapot (2016.VII.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. május 31. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1. A Kormány a munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának további fejlesztését, amely keretében gondoskodni kell

a) első ütemben a Dunaújváros-Nagyvenyim-Mezőfalva-Sárbogárd közötti közúti összeköttetés;

b) második ütemben a Cece-Németkér-Paks közötti közúti összeköttetés

korszerűsítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az előkészítésre: azonnal

az a) alpont szerinti korszerűsítés megvalósításra: 2018. március 31.

a b) alpont szerinti korszerűsítés megvalósítására: 2020. június 30.

2. A Kormány

a) Dunaújváros gazdasági versenyképességének erősítése keretében támogatja az Önkormányzat által tervezett áruforgalmi csomópont kialakítására vonatkozó koncepciót;

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a nemzetgazdasági miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával, az Önkormányzattal együttműködve - vizsgálja meg az a) alpont szerinti áruforgalmi csomópont kialakításának feltételrendszerét és a vizsgálat alapján tegyen javaslatot az áruforgalmi csomópont kialakítását, valamint az ezzel összefüggő fejlesztések megvalósítását szolgáló intézkedésekre.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: a vizsgálatra: azonnal

a javaslatok kidolgozására: 2016. szeptember 30.

3. A Kormány az elektromobilitás hazai elterjesztésének és az ezzel összefüggő helyi innovatív kezdeményezések támogatása keretében

a) munkacsoportot alakít a Dunaújvárosi Egyetem e-kutatóközpontja által kidolgozott e-mobilitásról szóló szakmai koncepció megvalósításának, valamint ezzel összefüggésben a helyi kutatási és képzési kapacitások fejlesztésének vizsgálatára az érintett miniszterek, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, az Önkormányzat és a Dunaújvárosi Egyetem bevonásával;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter,

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve tegyen javaslatot az a) alpont szerinti szakmai koncepcióval összhangban tervezett, e-mobilitásra épülő, új modern buszpályaudvar megvalósítására és az ezzel összefüggő közlekedési csomópont kialakítására irányuló városfejlesztési projektek támogatására, az európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére és a megvalósítás modelljére is kiterjedően.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

4. A Kormány egyért a városi autóbusz-állomány cseréjének szükségességével, amely érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az autóbusz-állomány környezetbarát, korszerű elektromos hajtású buszokkal történő lecserélésének lehetőségeit, továbbá a vizsgálat alapján - a nemzeti autóbuszgyártás cselekvési programjával összhangban - tegyen javaslatot az autóbusz-állomány cseréjéhez és elektromos hajtású buszok beszerzéséhez szükséges intézkedésekre.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a nemzeti autóbuszgyártás cselekvési programjának végrehajtásához igazodva

5. A Kormány támogatja a városi víziközmű-hálózat fejlesztését, amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy - az Önkormányzattal együttműködve - a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében rendelkezésre álló fejlesztési források bevonásának lehetőségére kiterjedően tegyenek javaslatot a fejlesztések ütemezett megvalósításának támogatására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. október 31.

6. A Kormány Dunaújváros vonzerejének növelése és a város élhetőbbé tételének elősegítése érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve tegyenek javaslatot - európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére is kiterjedve - a vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházások támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 30.

b) felhívja a földművelésügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve tegyenek javaslatot - európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére is kiterjedve - a Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz kapcsolódó látogatóközpont kialakítására irányuló tervek megvalósításának támogatására;

Felelős: földművelésügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve tegyenek javaslatot a radari sporttelep fejlesztési programjának támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. augusztus 31.

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztost, hogy az Önkormányzattal együttműködve tegyenek javaslatot - európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére is kiterjedve - a Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló projekt megvalósításának támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2016. szeptember 30.

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztost és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg az Önkormányzat által kidolgozott, az Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezésére, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítására és hasznosítására vonatkozó terveket, továbbá a vizsgálat alapján tegyenek javaslatot a funkcióváltást szolgáló tervek megvalósításával kapcsolatos intézkedésekre, a megvalósítás támogatására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 30.

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja meg az egykori II. számú rendelőintézet épületének hasznosítására vonatkozó önkormányzati terveket és a vizsgálat eredményéről, a hasznosítás, illetve uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségéről tájékoztassa a Kormányt;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Önkormányzattal együttműködve dolgozzák ki az új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepcióját, amely keretében kialakításra kerülhet egy új, korszerű sport- és szabadidős létesítmény a használaton kívüli élményfürdő létesítményei bevonásával és korszerűsítésével, a Fabó Éva Sportuszoda felújításával, a két létesítmény összeköttetésével, valamint a létesítmények környezete megújításával sport- és szabadidős célú funkciókkal.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. október 31.

7. A Kormány

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében - gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

b) felhívja az 1-6. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy - szükség szerint az Önkormányzattal egyeztetve - határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2016. évi és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Felelős: az 1-6. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: azonnal

8. A Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjában a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter” szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére