Hatály: közlönyállapot (2016.VII.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. a budai Várnegyed történelmileg hiteles helyreállítása és megújítása keretében, a Várnegyedben található, a kulturális és történelmi örökség részét képező épületek eredeti állapotát és történelmi funkcióját helyreállítva, a Nemzeti Hauszmann-tervben foglaltakkal összhangban egyetért azzal, hogy a Budapest I. kerület, Országház utca 28-32., illetve Úri utca 49-51. szám alatti ingatlan-együttes átalakítása - a Belügyminisztérium részleges elhelyezésének biztosítása érdekében - a jelenlegi állapot felújításával történjen;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2018. március 31.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Belügyminisztériumhoz tartozó, az 1. pont szerinti ingatlanban el nem helyezhető állomány más, a budai Várnegyed területén található ingatlanban történő elhelyezésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31.

3. felhívja a belügyminisztert, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnál kezdeményezze a Kerületi Szabályozási Terv módosítását a terveknek megfelelő beépítési szintterület kialakításának érdekében;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: az egyeztetések lefolytatása tekintetében azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Nemzeti Hauszmann-terv részeként a tervdokumentáció UNESCO illetékes bizottságának szóló bemutatásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az egyeztetések lefolytatása tekintetében azonnal

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy - a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások minisztere közreműködésével, a Magyar Posta Zrt., valamint a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány bevonásával - tegyenek javaslatot az 1. pont szerinti épületegyüttesben működő Telefónia Múzeum áthelyezésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 31.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjanak a Telefónia Múzeum átköltöztetéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2017. március 31.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az ingatlan-együttes átalakításával kapcsolatos beruházáshoz szükséges forrásnak a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetben történő rendelkezésre állásáról

a) a 2016. évben - az ingatlan-együttes átalakításával kapcsolatos beruházás mérnöki költségeinek fedezete érdekében - 1600,0 millió forint,

b) a 2017. évben - a beruházás megvalósítása érdekében - 7000,0 millió forint,

c) a 2018. évben - a beruházás megvalósítása érdekében - 7000,0 millió forint

összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében meghatározott jogkörében felhívja a belügyminisztert, hogy a 7. pontban meghatározott keretösszegek erejéig intézkedjen a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításához szükséges kötelezettségvállalások megtételéről.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére