A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az Irinyi Terv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges annak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdaságfejlesztési programok kialakítása és összehangolása,

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) több prioritásából támogatható tevékenységek szakmai és informatikai szempontból történő kombinálhatósága módjának jogi feltételeit, és azonosítsa az ezen finanszírozási módba bevonható forrásokat, valamint ezek alapulvételével a vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása érdekében tegyen javaslatot a finanszírozás módjára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával az Irinyi Terv keretében megvalósítani tervezett fejlesztések finanszírozása érdekében

a) kezdeményezze a GINOP 8. „Pénzügyi eszközök” prioritása forrásainak terhére nyolcmilliárd forint biztosítása révén egy kockázati tőkealap (a továbbiakban: tőkealap) felállítását,

b) vizsgálja meg a tőkealap finanszírozásához a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és magánbefektetők forrásai bevonhatóságát, valamint

c) gondoskodjon a tőkealap alapkezelőjének kiválasztásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) és a b) alpont tekintetében 2016. október 31.

a c) alpont tekintetében 2017. március 31.

4. egyetért azzal, hogy az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó tőkehiányos vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása érdekében Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai célelőirányzat forrásait

a) innovációs partnerség innovációs komponensének finanszírozása céljából, és

b) egyedi kérelmek nyilvános szempontrendszer alapján történő elbírálása keretében helyezzék ki,

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4. pont b) alpontja szerinti szempontrendszert a Kormány honlapján tegye elérhetővé,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosítását az állami támogatási szabályok érvényesítése és az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai célelőirányzat felhasználása során alkalmazandó támogatási jogcímek beépítése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszak keretében végrehajtott pénzügyi eszközök tekintetében

a) gondoskodjon a visszatérített pénzeszközöknek a központi költségvetés Nemzetgazdasági Minisztérium fejezete keretében létrehozandó, a kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó fejezeti kezelésű előirányzaton történő kezeléséről, és abból a gazdaságfejlesztési elképzelésekhez illeszkedő, általános és ágazati fejlesztési stratégiáknak megfelelő kis- és középvállalkozások finanszírozását célzó programokat valósítson meg, valamint

b) készítse elő az állami támogatási szabályok érvényesítése érdekében az a) alpont szerinti célelőirányzatban alkalmazandó támogatási jogcímeket tartalmazó rendelet tervezetét,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 31.

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – az esélyegyenlőségre, az állami támogatásokra, a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokra és a versenyjogi előírásokra figyelemmel – dolgozza ki a hazai iparpolitikai szempontok érvényesíthetőségének feltételeit a közbeszerzési dokumentumoknak az általa lefolytatott közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése során, és ha szükséges, tegye meg az ezt biztosító jogszabály-előkészítési vagy jogalkotási lépéseket,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, valamint a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjanak az Irinyi Terv és ahhoz kapcsolódóan a Kormány által elfogadott részstratégiák célkitűzéseinek az európai uniós források odaítélése során az egyes felhívásokban kiválasztási szempontként való előnyben részesítés érvényesítéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal