A jogszabály mai napon ( 2020.11.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról

A Kormány

1.

a) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) által nyújtott, kötelezően biztosítandó központosított informatikai ellátásban részesülő közigazgatási szervek (a továbbiakban: NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek) vonatkozásában arról, hogy a felhasznált zárt forráskódú irodai szoftverlicencek aránya 2017. év végéig legalább 20%-kal, 2018. év végéig legalább 30%-kal, 2019. év végéig legalább 45%-kal, 2020. év végéig legalább 60%-kal csökkenjen a 2016. december 31-i arányokhoz képest;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: adott év végéig

b) felhívja az érintett minisztereket, hogy évente tekintsék át - a NISZ Zrt. által biztosított nyílt, valamint az aktuális zárt forráskódú irodai szoftvercsomagokat figyelembe véve - az irányításuk alá tartozó minisztérium és a felügyeletük alatt álló, az a) alpontban megjelölt közigazgatási szervek felhasználóinak munkafolyamatai irodai szoftvercsomag igényét, abból a szempontból, hogy mely felhasználók esetében nem lehet áttérni nyílt forráskódú irodai szoftverre és erről indokolással együtt tájékoztassák a belügyminisztert;

Felelős: a honvédelmi miniszter kivételével valamennyi miniszter

Határidő: először 2017. április 30.

2018-tól évente április 30-ig

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy a b) alpontban meghatározott feladat végrehajtása során vegyék figyelembe az a) alpontban foglalt arányokat és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett arányok a minisztériumban teljesüljenek, valamint erről folyamatosan tájékoztassák a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost;

Felelős: a honvédelmi miniszter kivételével valamennyi miniszter

Határidő: folyamatos

d) felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos közreműködésével folyamatosan kísérje figyelemmel a b) alpontban foglaltak teljesülését és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az egyes érintett minisztériumokban az a) alpontban foglalt arányok teljesüljenek;

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács bevonásával a NISZ Zrt. útján az 1. pont b) alpontjában meghatározott feladat végrehajtása érdekében készítsen módszertant az érintett szervezetek számára, amely az egyes munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e zárt forráskódú irodai szoftver az adott feladatok ellátásához;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. január 31.

3. felhívja a belügyminisztert, hogy az informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzésének jogszabályban előírt jóváhagyása, valamint az állami szervek informatikai fejlesztéseinek véleményezése kapcsán az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz való illeszkedés vizsgálata körében a szoftverfejlesztések platformfüggetlen, de legalább multiplatform megvalósítását vizsgálati szempontként vegye figyelembe és minden esetben intézkedjen az erről szóló nyilatkozat beszerzéséről;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével készítsen javaslatot a Kormány számára egy térítésmentes - legalább operációs rendszert, irodai szoftvercsomagot, valamint böngésző szoftvert tartalmazó - nyílt forráskódú lakossági alap szoftvercsomag kialakítására és folyamatos karbantartására, illetve támogatására vonatkozóan, továbbá tegyen javaslatot a szoftvercsomag részeként egy nyílt forráskódú levelezőszoftverre is;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek, valamint a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács bevonásával készítsen egy kormányzati dokumentumformátum tárat, amelynek egységesen tartalmaznia kell a közigazgatásban tipikusan használt és megfelelő formázással ellátott dokumentumokat, amelynek köszönhetően az eltérő irodai szoftverek által felmerülő kompatibilitási problémák csökkenthetőek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2016. december 31.

6. felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják felül az iratkezelésüket és intézkedjenek annak érdekében, hogy az iratkezelésük során az 5. pontban szereplő dokumentumformátum tárban található dokumentumok felhasználásra kerüljenek;

Felelős: a honvédelmi miniszter kivételével valamennyi miniszter

Határidő: folyamatos

felülvizsgálat tekintetében 2017. június 30.

7.

a) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a közbeszerzések jogi és technikai szempontjai figyelembevételével - a piaci verseny követelményeinek tükrében - vizsgálja meg és készítsen előterjesztést a Kormány számára arról, hogy miként lehet létrehozni és üzemeltetni olyan - standardizált, költséghatékony, magas minőségű és biztonsági szinttel rendelkező - elektronikus beszerzői felületet, amelyen keresztül egyszerűen biztosítható a kormányzati szoftverfejlesztési, szoftverbeszerzési igények teljesítése és amely egyúttal lehetőséget teremt a hazai mikro- és kisvállalkozások bevonására, továbbá az előterjesztés térjen ki a koncepció forrásigényére és annak európai uniós forrásból történő finanszírozási lehetőségére;

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. március 15.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával a NISZ Zrt. vagy annak tulajdonosi érdekeltségébe tartozó gazdasági társaság útján készítsen koncepciót a Kormány számára egy olyan egységes fejlesztői környezet létrehozására és működtetésére, amely az a) pontban meghatározott szempontok mentén platformot biztosít a kormányzati szoftverfejlesztések megvalósítására;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. március 15.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évtől kezdődően beépülő jelleggel gondoskodjon a Nyílt Forráskódú Szoftvereket Támogató Csoporthoz kapcsolódó működési költségek biztosításához szükséges 186 millió forint rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezetben a 20. cím, 1. alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoportban;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a kiadások felmerülésének ütemében

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával készítsen oktatási tananyagot a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatának elősegítése érdekében és a belügyminiszter bevonásával intézkedjen arról, hogy az elkészülő tananyag 2017. évtől kezdődően beépítésre kerüljön az állami és a közszolgálati tisztviselők, valamint a hivatásos állomány kötelező továbbképzési rendszerébe;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával készítsen oktatási tananyagot a NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szerveknél a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont c) pontja alapján telepített nyílt forráskódú irodai szoftvercsomag felhasználók általi megismeréséhez és használatához szükséges ismeretek biztosításához, és intézkedjen annak hozzáférhetővé tétele iránt, annak érdekében, hogy az érintett miniszter a 11. pontban kiadott feladatnak eleget tehessen;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. november 30.

11. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 10. pontban foglaltak alapján készülő oktatási anyagot minden a NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervnél foglalkoztatott felhasználó megismerhesse és az abban foglaltakat minél szélesebb körben sajátíthassa el;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. június 30.

12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával működtessen a közigazgatásban egy mérési és indikátori rendszert az irodai szoftverek kapcsán a szervezeti kompetenciák folyamatos figyelemmel kísérésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: kidolgozás tekintetében 2017. február 15.

működtetés tekintetében: a kidolgozást követően folyamatosan

13. felhívja a belügyminisztert, hogy a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat 2. pontja alapján évente a Kormány számára készülő tájékoztatás keretében kerüljenek bemutatásra a nyílt forráskódú irodai szoftverekre való átállás miatti költségvetési megtakarítások is.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos


  Vissza az oldal tetejére