Hatály: közlönyállapot (2016.XI.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról

A Kormány

1. üdvözli, hogy 82 esztendő után az Eucharisztikus Világkongresszus helyszíne Budapest lesz;

2. támogatja, hogy a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus sikeres megvalósítása érdekében az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye mint az esemény főszervezője a határozat 1. mellékletében foglalt projektekkel, de különösen a

a) Budapest, VII. kerületi, Damjanich utcai volt Regnum-ház (belterület, 33477 hrsz.) átalakításával,

b) Budapest, VII. kerületi, Vörösmarty utcai Oltáriszentség plébánia (belterület, 28758 hrsz.) felújításával,

c) Vitéz János Intézetben szállásépület (Esztergom belterület, 16226 hrsz.) kialakításával,

d) Szent Anna plébániatemplom (Kerek-templom) (Esztergom belterület, 17611 hrsz.) felújításával,

e) Budapest, XII. kerületi, Apor Vilmos tér 9-11. szám alatti, felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János plébánia (belterület, 8204/15 hrsz.) közösségi házának befejezésével,

f) Budapest, IX. kerületi, Bakáts téri plébániatemplom (belterület, 36910 hrsz.) felújításával,

g) Budapest, IX. kerületi, Üllői úti Örökimádás templom (belterület, 37158/0/A/51 hrsz.) megújításával,

h) Budapest, XI. kerületi, budapest-gazdagréti Szent Angyalok plébániatemplom (belterület, 1783/4 hrsz.) építése befejezésével megteremtse annak infrastrukturális feltételeit, és átfogó fejlesztési programot indítson;

3. rögzíti, hogy a 2017. évre vonatkozóan a 2. pont a)-h) alpontokban foglalt projektek megvalósításához szükséges források az Eucharisztikus Világkongresszus megrendezéséhez már rendelkezésre állnak;

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - gondoskodjon a 2. pont e) alpontban foglalt cél megvalósulása érdekében 50,0 millió forint és a 2. pont h) alpontban foglalt cél megvalósulása érdekében 500,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a 2016. évben Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: felmerülés ütemében, de legkésőbb 2016. november 30.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - a 2018. évben gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 8544,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - a 2019. évben gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 7810,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

7. a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy munkacsoport alakításával - a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, az emberi erőforrások minisztere, a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, valamint az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával - vizsgálja meg Csepelen egy multifunkcionális csarnok felépítésének lehetőségét, egyúttal tekintse át a multifunkcionális csarnok jövőbeli tulajdoni helyzete rendezésének és fenntartásának lehetőségét,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója

Határidő: azonnal

b) felkéri az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekét és Csepel polgármesterét, hogy a munkacsoportban személyesen vagy képviselője útján vegyen részt;

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 7. pont a) alpontban foglalt döntés előkészítése érdekében 1000,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a 2017. évben Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. június 30.

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával - vizsgálja meg az 1. mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében azok 2016. évi finanszírozásának esetleges lehetőségét;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 15.

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kulturális örökség védett elemeivel érintett helyszíneken a műemlékvédelmi szempontokat a legmesszebbmenőkig érvényesítse.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozathoz


Egyházi jogi személy neve

Projekt címe

Megvalósítás helye
Támogatás
2016
(millió Ft)
Támogatás
2017
(millió Ft)
Támogatás
2018
(millió Ft)
Támogatás
2019
(millió Ft)
1. Budapest, lágymányosi Szent Adalbert plébánia Közösségi terek fejlesztése Budapest 120,0
2. Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébánia Az újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébániatemplom műemlékvédelmi rekonstrukciója Budapest 290,0
3. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye A Szent Ferenc sebei templom felújítása Budapest 300,0
4. Budapest, városmajori Jézus Szíve plébánia Városmajori templomok öröksége Budapest 250,0 250,0
5. Józsefvárosi római katolikus plébánia A józsefvárosi Szent József plébániatemplom örökségvédelmi fejlesztése Budapest 600,0 600,0
6. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye A Budapest, XII. kerületi, Apor Vilmos tér 9-11. szám alatti, felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János plébánia közösségi házának befejezése Budapest 50,0
7. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye A Budapest, XI. kerület, Gazdagréti út 14. szám alatti, budapest-gazdagréti Szent Angyalok plébániatemplom (hrsz. 1783/4) építésének befejezése Budapest 500,0
8. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Az Oltáriszentség plébánia (hrsz. 28758) felújítása Budapest 100,0
9. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye A Vitéz János Intézetben szállásépület (hrsz. 16226) kialakítása Esztergom 250,0
10. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye A IX. kerületi, Bakáts téri plébániatemplom
(hrsz. 36910) felújítása
Budapest 1000,0 500,0
11. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Az Üllői úti Örökimádás templom
(hrsz. 37158/0/A/51) megújítása
Budapest 150,0
12. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szabadtéri közösségi terek és játszóterek infrastruktúrájának kialakítása, eszközök beszerzése Budapest 300,0 700,0
13. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kollégium fejlesztése Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén 1200,0 800,0
14. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Lakótelepi templomok felújítási programja Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén 750,0 750,0
15. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus táborhely kialakítása Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén 500,0 500,0
16. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyetemi templom felújítása Budapest 1000,0 1000,0
17. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Sport- és kulturális rendezvények lebonyolítására alkalmas multifunkcionális csarnok Budapest 1000,0 2000,0 2000,0
18. Plébánia és közösségi terek fejlesztési program Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén 444,0
18.1. Budapest, herminamezői Szentlélek plébánia A budapest-herminamezői Szentlélek plébánia felújítási munkálatai Budapest 70,0
18.2. Budapest-törökőri Lisieux-i
Kis Szent Teréz plébánia
A budapest-törökőri Kis Szent Teréz plébániatemplom felújítása Budapest 50,0
18.3. Középső-ferencvárosi Páli Szent Vince plébánia A középső-ferencvárosi Páli Szent Vince plébániatemplom felújítása Budapest 50,0
18.4. Szentendrei Keresztelő Szent János plébánia A szentendrei Keresztelő Szent János plébánia Péter-Pál templom külső felújítása Szentendre 50,0
18.5. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Az Eucharisztikus Világkongresszus programjaival összefüggésben az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye templomainak nonstop nyitvatartásának biztosítása érdekében szükséges infrastrukturális beruházások támogatása (négy templom) Budapest, Esztergom 40,0
18.6. Rákoscsaba főplébánia Rákoscsaba, főplébánia és templom felújítása Budapest 34,0
18.7. Budapest-belvárosi Templomigazgatóság Templom felújítása Budapest 30,0
18.8. Budapest-felsővízivárosi Szent Anna plébánia A budapest-felsővízivárosi
Szent Anna plébánia és templom felújítási projektje
Budapest 30,0
18.9. Budapest-tabáni Alexandriai Szent Katalin plébánia A budapest-tabáni Alexandriai Szent Katalin plébánia épületének felújítása, altemplom lejáró kialakítása Budapest 30,0
18.10. Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia A krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia felújítása Budapest 30,0
18.11. Rákospalota, MÁV-telep, Jézus Szíve plébánia A Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve templom belső felújítása Budapest 30,0
550,0 1000,0 8544,0 7810,0

  Vissza az oldal tetejére