Hatály: közlönyállapot (2016.XI.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

1. A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 1. pont

a) 1.1. alpontjában a „156,72 milliárd forint” szövegrész helyébe a „153,02 milliárd forint” szöveg,

b) 1.5. alpontjában a „földművelésügyi miniszter bevonásával” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával” szöveg, a „Felelős:” szövegrészt követően a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter, földművelésügyi miniszter” szöveg, a „Határidő: 2015. december 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: a kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatását követően azonnal” szöveg

lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére