Hatály: közlönyállapot (2016.XII.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezése és ezzel összefüggésben a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület (a továbbiakban: Ingatlan) rekonstrukciója érdekében

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Ingatlanból kiköltöző intézmények új székhelyeinek kialakítása és az intézmények költöztetése érdekében felmerülő kiadások fedezetére 3885,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Nemzeti Levéltár Ingatlan elhagyásával összefüggésben felmerülő levéltárszakmai feladatai és informatikai rendszerei áttelepítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére 246,2 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

3. egyetért azzal, hogy a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításáról az Ingatlan vonatkozásában a tervezési folyamat lezárásáig a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azt követően a nemzetgazdasági miniszter gondoskodik;

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás céljára gondoskodjon 15014,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a 2018. évi központi költségvetésben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával vizsgálja meg az Ingatlanban, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által bemutatott „Mi, magyarok.” című kiállítás megfelelő elhelyezését, és készítsen előterjesztést a kiállítás bemutatásának új helyszínéről és költségéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. április 30.

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon az Ingatlan Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tulajdonában álló részének állami tulajdonba kerüléséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. június 1.


  Vissza az oldal tetejére
//