A jogszabály mai napon ( 2021.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

A Kormány

1. egyetért az 1. melléklet szerinti sportinfrastruktúra-fejlesztési és egyéb fejlesztési beruházások megvalósításával, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra, az 1. mellékletben nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejlesztésekhez szükséges költségvetési forrásokat a 2016. évben biztosítsák;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása érdekében, valamint

b) a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése érdekében az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezettek részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 30.

1. melléklet az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozathoz * 

A fejlesztés megnevezése A támogatás célja A támogatás összege
(millió Ft)
Kedvezményezett
Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés Stadionmegközelítés és parkolófejlesztés 490 Kisvárda Város Önkormányzata
Strandfejlesztés Strand- és gyógyfürdő fejlesztés 500 Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
Pátroha-Rétköz-berencs összekötő út fejlesztése Összekötő út fejlesztése a Rétközben 250 Pátroha Községi Önkormányzat
Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút fejlesztése Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút megvalósítása 330 NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Kisvárda Városfejlesztés Városfejlesztési projekt megvalósítása 700 Kisvárda Város Önkormányzata
Nonprofit Turisztikai Fejlesztés Érpatakon Nonprofit turisztikai fejlesztés Érpatakon 593 Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány
Balmazújvárosi szállodafejlesztés Turisztikai célú szállodafejlesztés támogatása 300 Balmazújváros Önkormányzata
Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések Kisvasutak fejlesztése 10 000 MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Vissza az oldal tetejére