Hatály: közlönyállapot (2016.XII.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges 3925,0 millió forint forrásnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím javára történő biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 15.

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség az 1. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó beszerzési eljárást megkezdje és annak eredményeképpen a vállalkozási szerződést - a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím kiadási előirányzatai terhére - megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg az 1. pontban meghatározott összeget.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére