Hatály: közlönyállapot (2016.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról

A Kormány

1. egyetért a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények alábbi helyszínein emlékhelyek létrehozásával, illetve fejlesztésével, így támogatja

a) a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését,

b) a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozását, valamint

c) a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozását;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az emberi erőforrások minisztere és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával - készítsen előterjesztést a Kormány számára az 1. pont a) alpontjában meghatározott beruházás részletes, a megvalósítás és a finanszírozás ütemtervét, a várható működési költségek kalkulációját, továbbá a beruházás érdekében szükséges ingatlanok tulajdoni, vagyoni és használati viszonyai rendezésével kapcsolatos feladatokat bemutató ütemezési tervről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. április 15.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához gondoskodjon 281,89 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont c) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében - az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával - gondoskodjon 2017. évben legfeljebb 546,8 millió forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter emberi

erőforrások minisztere

Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében - a belügyminiszter bevonásával - a felmerülés ütemében gondoskodjon 2017. és 2018. évben legfeljebb 497,23 millió Ft forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: felmerülés ütemében

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával - vizsgálja meg a 2014-2020-as programozási időszak európai uniós forrásainak lehetséges felhasználásának lehetőségét az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél megvalósításához;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon

a) a Cegléd belterület 2631/59 helyrajzi számú ingatlan állam általi - legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő - megszerzéséről,

b) a Cegléd belterület 2631/58 helyrajzi számú ingatlan állam általi - legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő - megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. április 15.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 7. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 57,02 millió Ft biztosításáról Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 15.

9. egyetért azzal, hogy az 1. pont c) alpontjában meghatározott beruházás építtetője az MNV Zrt. legyen;

10. egyetért azzal, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott beruházás építtetője és lebonyolítója Kistarcsa Város Önkormányzata legyen;

11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely esetében a VERITAS Történetkutató Intézet vagyonkezelői kijelöléséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a beruházás megvalósítását követően

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az 1. pont c) alpontjában meghatározott cél megvalósítását követően - 2019. évtől kezdődően legfeljebb évi bruttó 154,44 millió forint összegben gondoskodjon a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely működtetési költségeinek biztosításáról a VERITAS Történetkutató Intézet részére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során


  Vissza az oldal tetejére