Hatály: közlönyállapot (2016.X.12.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására * 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Kiskunhalas város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására.

1. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt és a vonatkozó jogszabályi (különösen a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglalt) feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

A pályázati eljárásban csak olyan pályázó jogosult részt venni, aki a pályázati kiírást megvásárolta.

2. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A pályázati kiírás beszerzésének ideje: 2016. október 10.-2016. december 5. között minden munkanap 9-11 óra között.

A pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn belül kell megtörténnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti a Kiíró a kérelem postára adását akkor, ha a pályázati kiírás öt munkanapon belüli megküldése teljesíthető. A postai úton való kézbesítésnél a Kiírónak nem felróható késedelem esetén a Kiíró nem tehető felelőssé.

A pályázati kiírás ára: 30 000 forint + áfa.

A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11732064-15338806-00000000 számú bankszámlájára, a„Buszközlekedés” megjelölés feltüntetéssel. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át a következő címen:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkársága

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

3. Az ajánlattétel (a pályázat benyújtásának) határideje: 2016. december 6. 10 óra.

4. Az elbírálás módja és szempontjai:

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelő pályázók ajánlatát a Kiíró a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján bírálja el az alábbiak szerint:

Bírálati szempont Súlyszám
1. nettó ajánlati ár 40
1.1. autóbuszon vásárolt egy utazásra jogosító jegy ára 10
1.2. teljes árú havi bérlet ára 15
1.3. kedvezményes havi bérlet ára 15
2. az önkormányzattól kapott éves támogatás mértéke, nettó forintban megadva 25
3. a közszolgáltatást ellátó közúti járművek mérete 15
4. a közszolgáltatást ellátó közúti járművek életkora 10
5. a közszolgáltatást ellátó közúti járművek emissziós besorolása 10

A pályázatokat a Kiíró Képviselő-testülete bírálja el.

5. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2017. január 6. 10 óra.

6. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2017. január 31.

7. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2017. február 1.

8. A szerződés időtartama:

2017. február 1. napjától 5 éves időtartamra, azzal a kiegészítéssel, hogy hibátlan teljesítés esetén a Kiíró további 5 évvel meghosszabbíthatja a szerződést. Hibátlan teljesítésnek minősül a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségek szerződés szerinti maradéktalan teljesítése.