A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2017. (XI. 10.) MK rendelet

a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 16. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 19/B. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Hungary Helps Programról szóló 244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatások és adományok nyújtására a Mellékletben meghatározott formai követelményeket, arculati elemeket és a „Hungary Helps” védjegy használatára vonatkozó részletes szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Mellékletben meghatározott formai követelményeket, arculati elemeket és a „Hungary Helps” védjegy használatára vonatkozó részletes szabályokat a kormányzati honlapon is közzé kell tenni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 3/2017. (XI. 10.) MK rendelethez

ARCULATI KÉZIKÖNYV

Bevezetés

A Hungary Helps programmal kapcsolatos összes nyomtatott, írásbeli vagy elektronikus, számítógépes felhasználásra készített anyagon, kizárólag az Arculati kézikönyvben megjelenített logók alkalmazhatók, a kézikönyvben meghatározott paraméterek szigorú betartásával.

A Hungary Helps arculat használatával kapcsolatos jogszabály

A jogszabály

A Miniszterelnök Kabinetfőnöke a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi huma­nitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény 16. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Hungary Helps Programról szóló 244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban miniszteri rendeletben állapítja meg a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeit, arculati elemeit.

A Hungary Helps logójának ismertetése

A logó bemutatása

A Hungary Helps logója egyedi szimbólum. Mindig - az arculati szabályok figyelembevételével - a megfelelő méretben és színváltozatban kell használni.

A logó kialakítása
A logó és a szöveg rendezési elve

Elsődleges felhasználásra az álló formátumú, átmenet nélküli logót kell használni.

A logó színhasználati elve

A logó javasolt alkalmazási háttérszíne a fehér.

Sötét háttér előtt a fehér, világos háttér előtt pedig a 80%­-os fekete színű logó használandó.

A logó körüli minimálisan üresen hagyandó terület
A logó minimális mérete
Az elsődleges logó háttér előtti használata

Alkalmazásokon belül a logó elhelyezésénél elsősorban az elsődlegesen ajánlott megoldást kell alkalmazni. Ahol lehetséges, a színes logó használata javallott. A logóban használt színek csak ho­mogén, világos háttéren teszik lehetővé takaró flekk nélküli felhasználást. Amennyiben az alkal­mazás során nem áll rendelkezésre megfelelő méretű fehér illetve színes homogén felület a logóel­helyezésére, abban az esetben a logó alá réteget teszünk. A takaró flekk átlátszóságának 100%­-tól való eltérése tiltott.

A logó tiltott felhasználási módjai

Nem megengedett az előírásoktól való eltérés sem színben, formában sem betűtípusban. Tilos keret használata, a logó elforgatása, rossz arányok használata, torzítások használata, helytelen színhasz­nálat, az alaplogó vagy az egyszerűsített logó negatív vagy körvonalas használata, helytelen mére­tű megjelenítések (alaplogó és egyszerűsített logó mérethatárának változtatása), hibás tipográfia használata, tükrözés alkalmazása vagy negatív verzió használata. Mellékelve látható néhány példa a tiltott felhasználási módok közül.

A logó változatai

A logó alkalmazása során előfordulhat, hogy a színek száma korlátozott, vagy a színes alapváltozat nem jeleníthető meg jó minőségben (például faxon). Ilyenkor a logót fekete színben kell használni. Figyelem! A Hungary Helps logó az arculati kézikönyvben bemutatott változatoktól eltérő színben nem használható.

A Hungary Helps arculati színeinek ismertetése

Alapszínek
Kiegészítő színek

A logó korábban megadott színei mellé, azonos felületen (plakáton, hirdetésen, táblán stb.), úgy érdemes az egyéb színeket választani, hogy azok illeszkedjenek a logóhoz, illetve az arculat elemei­hez. Az alábbiakban megadunk néhány színt, melyet elsősorban alkalmazni érdemes.

A Hungary Helps arculati betűkészletének ismertetése Hungary Helps

Az arculati betűkészlet

Elsődleges használatra a Helvetica Neue LT Pro betűcsaládot, helyettesítőként Arial betűtípust kü­lönböztetünk meg. A Helvetica Neue LT Pro család egyszerűen elegáns Roman változatát használ­juk a nyomtatott anyagok szövegrészének megalkotásában, a condensed verziót pedig címek, fej­lécek, alcímek, kiemelések esetében hangsúlyozásra. Mindenhol törekedni kell az arculatban előírt betűcsalád alkalmazásához az összes nyomtatott és digitális médiában.

Kiadványokban használatos betűtípusok, tipográfia

Az arculati elemeken használandó betűtípus a Helvetica Neue LT Pro Light, regular, medium és bold, szöveges tartalomnál pedig a fő betűkészlet a Helvetica Neue LT Pro Roman. Kiadványokban főcímeknél, kiemeléseknél szintén a Helvetica Neue LT Pro betűcsalád használandó.

Webes alkalmazásoknál az arculat megőrzése miatt nem megengedett a html betűtípusok használa­ta, ahol ez lehetséges. Kiadványok esetében ezektől eltérő betűcsalád is alkalmazható, amely a gro­teszk vagy a barokk antikva betűtípusok közé tartozik. Minden alkalmazáskor fontos meggyőződni az összes alkalmazott betűcsalád méretbeni felhasználásánál a tiszta és könnyű olvashatóságról. Kiegészítő betűcsalád lehet számítógépes környezetben a Verdana.

A Hungary Helps kiegészítő grafikai elemeinek ismertetése

Kiegészítő grafikai elemek

Alkalmazási iránymutatás a Hungary Helps arculatához

Kisarculati anyagok
Névjegykártya
Levélpapír
Boríték
LC/5 LA/4 jobb ablakos
162 × 229 mm 220 × 110 mm
LC/6 TC/4
114 × 162 mm 229 × 324 mm
LA/4 80 g­os, 90 g­os
220 × 110 mm

Alkalmazási iránymutatás a Hungary Helps arculatához

Bel-, kültéri és egyéb arculati anyagok
A3 plakát
Roll-Up - 85x200cm
Molinó

  Vissza az oldal tetejére