A jogszabály mai napon ( 2019.10.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.II.28. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2017. (III. 2.) FM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatszolgáltató: Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkereskedő;

2. nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 18. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző természetes vagy jogi személy;

3. tej és tejtermék: e rendelet 3. mellékletében meghatározott termékkör;

4. tejfeldolgozó: tejet és tejterméket előállító és azt bel- vagy külpiacra értékesítő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, engedélyezett létesítmények nyilvántartásában;

5. tej-kereskedő: a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti, tejjel és tejtermékkel kapcsolatos tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, valamint közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége, akinek vagy amelynek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja;

6. tejtermelő: olyan, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint regisztrált természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek a gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít.

2. § (1) Az adatszolgáltató köteles az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott piaci jelentést - a (2) bekezdés kivételével - a feldolgozók, a nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők és tejtermelők esetében havi, tejkereskedők esetében háromhavi rendszerességgel havi adatokat, elektronikus úton a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) honlapján közzétett címre, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig megküldeni.

(2) Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő az 1. mellékletben meghatározott piaci jelentés 1. lapjának vonatkozó sorát (70 Kód) köteles kitölteni és az (1) bekezdés szerint megküldeni.

(3) *  Az adatszolgáltató köteles az 1. melléklet 1. lapja szerinti adatszolgáltatást a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) központi elektronikus rendszerén keresztül teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(4) *  Az adatszolgáltatási rendszert a NÉBIH és a NAIK a szakmaközi szervezettel együttműködésben üzemelteti. A NAIK az összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek adja át. A NÉBIH havonta - kizárólag összesített, valamint átlagadatokat - ad át a szakmaközi szervezetnek. A szakmaközi szervezet tagságára vonatkozó összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH és a NAIK az érintett adatszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozat alapján igény szerint átadja a szakmaközi szervezetnek.

(5) Az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot - ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában - az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra.

(6) A szakmaközi szervezet az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi. A szakmaközi szervezet az adatszolgáltatók egyedi azonosításra alkalmas adatait nem teheti közzé és harmadik személynek nem továbbíthatja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

4. § (1) Az adatszolgáltatónak e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a szakmaközi szervezettől elektronikus úton vagy személyesen azonosító kódszámot kell igényelnie. A szakmaközi szervezet az azonosító kódszámot és az 1. vagy 2. melléklet szerinti adatlapot elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatónak.

(2) A 2. § (1)-(3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 2017. január és február hónapra vonatkozóan 2017. március 31-ig kell teljesíteni.

5. § *  Ez a rendelet 2020. február 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez * 

Piaci jelentés - feldolgozók, termelők, kereskedők

1. lap

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő neve: .................................................................................

Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő TT azonosítója: .............. (amennyiben Tej Terméktanács tag)

Év: ............... Hónap: ..............................

ALAPANYAG ADATOK

Kód

Termék megnevezés
Mennyiség Alapár Zsírtartalom Fehérje-
tartalom
Átlagár
(tonna) (Ft/kg) (g/100 g) (g/100 g) (Ft/kg)
10 Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej
20 Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej
30 Egyéb helyről felvásárolt nyerstej
40 Társvállalattól átvett alapanyag
50 Import alapanyag (külpiacról vásárolt)
60 Társvállalatnak értékesített alapanyag
70 Export (külpiacra kiszállított teljes tej)
80 Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék
90 Ömlesztési alapanyag vásárlás
(külpiacról) (tejegyenértékben)
100 Tejpor (külpiacról vásárolt) (tejegyenértékben)

2. lap

Feldolgozó, kereskedő
TT azonosítója:
Neve: Év: Hónap:
Kereskedő esetén
Adószám:
Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító:
Telephely engedély száma:
Telephely címe:
Az engedélyt kiállító közigazgatási szerv:
KÉSZTERMÉK ADATOK (me: tonna)
Kód Termék megnevezés Termelés Import Belföldi értékesítés Export értékesítés Zárókészlet
10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
20 - ebből 1-3% zsírtartalmú tej
30 Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
40 Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen
50 Sovány tejpor
60 Vaj, kenhető vajkészítmény összesen
70 - ebből vaj
80 Sajt és túró összesen
90 - ebből túró
100 - ebből trappista
110 - ebből ömlesztett sajt
120 Savanyított tejtermék
130 - ebből tejföl
140 - ebből növényi zsírral készült termék
150 Ízesített tejitalok

Alapanyag adatok - Kitöltési útmutató (1. lap)

Felvásárolt tej összes mennyiség

(10 Kód) TEJ - Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej

Mennyiség - A tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej összes mennyisége. Feldolgozóval rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.

Felvásárolt tej alapár - A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem tartalmazza.

Zsírtartalom - Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Felvásárolt tej átlagár - Számított érték, mely a felvásárolt tej összértékének és a felvásárolt összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(20 Kód) Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej

Mennyiség - A tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej összes mennyisége.

Feldolgozóval rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.

Felvásárolt tej alapár - A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem tartalmazza.

Zsírtartalom - Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Felvásárolt tej átlagár - Számított érték, mely a felvásárolt tej összértékének és a felvásárolt összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(30 Kód) Egyéb helyről felvásárolt tej

Mennyiség - A tejgyűjtőtől közvetlenül, vagy a tejtermelőtől, tejgyűjtőtől közvetítő kereskedőn keresztül felvásárolt tej.

Zsírtartalom - Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Felvásárolt tej átlagár - Számított érték, mely a felvásárolt tej összértékének és a felvásárolt összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(40 Kód) Társvállalattól átvett alapanyag

Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetektől megvásárolt alapanyag, beleértve a nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyiségét is, amelynek eladója nem termelő. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e terméktanácsi tagsággal vagy sem.

(50 Kód) Import

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett tejalapanyag mennyisége, beleértve a nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyiségét, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra.

(60 Kód) Társvállalatnak értékesített alapanyag

Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetek részére eladott nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyisége. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e terméktanácsi tagsággal vagy sem.

(70 Kód) Export (külpiacra kiszállított teljes tej)

Mennyiség - Az alanyi jogon exportált vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) mennyisége.

Zsírtartalom - Az összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Átlagár - Számított érték, mely az exportált tej összértékének és az exportált összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(80 Kód) Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék

A feldolgozó szervezet által a gyártott termékek előállítására felhasznált alapanyagtej mennyisége.

(90 Kód) Ömlesztési alapanyag vásárlás (importált egyéb tejipari alapanyag)

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett ömlesztési alapanyag (tejsűrítmény, tejszín, sajt, vaj, tejpor, egyéb) mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra.

(100 Kód) Tejpor (importált)

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett sovány (maximum 1,5% zsírtartalom), vagy zsíros (1,5-27,0% zsírtartalom) tejpor mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra.

Az adatszolgáltatónak csak a megjelölt cellákba kell adatot írni.

Feldolgozói, kereskedői késztermék adatok - Kitöltési útmutató (2. lap)

(sorok) Termék megnevezés

(10 Kód) Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

Ebbe a kategóriába tartozik minden fogyasztói tej a meghatározott zsírtartalmon belül, függetlenül a hőkezelés (pasztőrözött, féltartós, ESL, UHT) és a csomagolás (zacskó, kancsó, doboz, üveg stb.) módjától. Itt kell jelenteni a legalább 50% (m/m) tejhányadú italokat, amelyek permeátum, savó, író hozzáadásával készültek.

(20 Kód) Ebből 1-3% zsírtartalmú tej

A fogyasztói tej kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló zsírtartalmú tejek függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától, valamint azok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányadú italok.

(30 Kód) Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

Ebbe a kategóriába tartoznak a tejszínek és tejszínkészítmények, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(40 Kód) Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) és a zsíros tejpor (1,5-27,0% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, a kiszerelési nagyságtól és a csomagolás módjától függetlenül. Ebbe a kategóriába tartozik minden savópor, beleértve a demineralizált savóport is, a különböző fehérjetartalmú tejfehérje koncentrátum porok, függetlenül az összetételtől, a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(50 kód) Sovány tejpor

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(60 Kód) Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

Ebbe a kategóriába tartoznak a vajak 85% (m/m) zsírtartalomig, valamint a különböző zsírtartalmú natúr és ízesített kenhető tejkészítmények (vajkrémek), függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(70 Kód) Ebből vaj

Ebbe a kategóriába tartozik a legalább 82% (m/m) zsírtartalmú vaj, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(80 Kód) Sajt és túró összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos túró, krémtúró, túródesszert, a friss és érlelt sajtok (kemény, félkemény lágy, penésszel és sólében érlelt), valamint az ömlesztett sajt is. A besorolás független a mérettől (egész, darabolt, szeletelt, blokk, körcikk, tömlős) és a csomagolástól is (érlelő- és vákuumfóliák, fémdoboz, üveg, alufólia, tömlő, tégely stb.).

(90 Kód) Ebből túró

A sajt és túró kategóriából a tehéntejből készült hagyományos, rögös állományú étkezési tehéntúró, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(100 Kód) Ebből trappista

A sajt és túró kategóriából a trappista sajt mennyiségét kell kiemelni függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(110 kód) Ebből ömlesztett sajt

A sajt és túró kategóriából az ömlesztett sajt, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(120 Kód) Savanyított tejtermékek összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a joghurt, gyümölcsjoghurt, kefir, tejföl és az egyéb savanyított készítmények (aludttej, az író, a növényi zsíros föl termékek), függetlenül a kiszerelés nagyságától és a csomagolás módjától, cukrozva, sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve.

(130 kód) Ebből tejföl

A savanyított tejtermék kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló tejföl, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(140 Kód) Ebből növényi zsírral készült termék

Ebbe a kategóriába tartozik a tejterméknek nem tekinthető termék, melynél a tejzsírt növényi zsírral helyettesítették.

(150 Kód) Ízesített tejitalok

Ebbe a kategóriába tartoznak a különféle ízesítésű (csokoládés, kakaós, vaníliás, gyümölcsös stb.) tejalapú italok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányaddal rendelkeznek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(oszlopok)

Termelés

Ez a tárgyhónapban termelt összes késztermék, mely értékesítésre, raktározásra kerül. A bérmunka-konstrukcióban termelt termékeket és annak forgalmát minden esetben a megbízó (a bérmunkát végeztető) köteles elszámolni, e tekintetben a kiskereskedő a sajátmárkás termékeiről ezen adatlap kitöltésével köteles elszámolni (azaz a bérmunka-konstrukcióban termelt hazai előállítású sajátmárkás termékeket az I. melléklet 2. lapján kell feltüntetni).

Import

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett feldolgozott tej és tejtermék mennyisége, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra. Az import között kell szerepeltetni az országhatárt még át nem lépett, de már a vállalkozás tulajdonában lévő import terméket is.

Belföldi értékesítés

A belföldi piacon értékesített saját termelésű termék mennyisége. Vállalatközi áruforgalomban vásárolt termékeket nem tartalmazhat. Szerepel benne a tejfeldolgozók saját üzletében forgalmazott, továbbá kis- és nagykereskedőknek eladott, valamint a társfeldolgozóknak értékesített késztermék. Továbbá az élelmiszeripari és vendéglátóipari továbbfeldolgozásra eladott mennyiségeket is itt kell jelenteni.

Export értékesítés

A külkereskedelmi áruforgalomban (Magyarország közigazgatási határán túlra) értékesített saját termelésű termékek mennyisége. Ide tartozik az alanyi jogon vagy bizományosi konstrukcióban bonyolított export is.

Zárókészlet

A tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló saját termelésű termék mennyisége.

2. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez * 

Piaci jelentés - kereskedők

Kereskedő TT azonosítója: Neve: Év: Hónap:
Nem Tej Terméktanács tag kereskedő esetén
Adószám:
Élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) azonosító:
Telephely engedély száma:
Telephely címe:
Az engedélyt kiállító közigazgatási szerv:
KÉSZTERMÉK ADATOK (me: tonna)
Kód Termék megnevezés Import Belföldi értékesítés Export értékesítés Zárókészlet
Kód Termék megnevezés
10 Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
20 - ebből 1-3% zsírtartalmú tej
30 Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
40 Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen
50 Sovány tejpor
60 Vaj, kenhető vajkészítmény összesen
70 - ebből vaj
80 Sajt és túró összesen
90 - ebből túró
100 - ebből trappista
110 - ebből ömlesztett sajt
120 Savanyított tejtermék
130 - ebből tejföl
140 - ebből növényi zsírral készült termék
150 Ízesített tejitalok

Kitöltési útmutató

(sorok) Termék megnevezés

(10 Kód) Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

Ebbe a kategóriába tartozik minden fogyasztói tej a meghatározott zsírtartalmon belül, függetlenül a hőkezelés (pasztőrözött, féltartós, ESL, UHT) és a csomagolás (zacskó, kancsó, doboz, üveg stb.) módjától. Itt kell jelenteni a legalább 50% (m/m) tejhányadú italokat, amelyek permeátum, savó, író hozzáadásával készültek.

(20 Kód) Ebből 1-3% zsírtartalmú tej

A fogyasztói tej kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló zsírtartalmú tejek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától, valamint azok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányadú italok.

(30 Kód) Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

Ebbe a kategóriába tartoznak a tejszínek és tejszínkészítmények, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(40 Kód) Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) és a zsíros tejpor (1,5-27,0% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, a kiszerelési nagyságtól és a csomagolás módjától függetlenül. Ebbe a kategóriába tartozik minden savópor, beleértve a demineralizált savóport is, a különböző fehérjetartalmú tejfehérje koncentrátum porok, függetlenül az összetételtől, a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(50 kód) Sovány tejpor

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(60 Kód) Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

Ebbe a kategóriába tartoznak a vajak 85% (m/m) zsírtartalomig, valamint a különböző zsírtartalmú natúr és ízesített kenhető tejkészítmények (vajkrémek), függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(70 Kód) Ebből vaj

Ebbe a kategóriába tartozik a legalább 82% (m/m) zsírtartalmú vaj, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(80 Kód) Sajt és túró összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos túró, krémtúró, túródesszert, a friss és érlelt sajtok (kemény, félkemény lágy, penésszel és sólében érlelt), valamint az ömlesztett sajt is. A besorolás független a mérettől (egész, darabolt, szeletelt, blokk, körcikk, tömlős) és a csomagolástól is (érlelő- és vákuumfóliák, fémdoboz, üveg, alufólia, tömlő, tégely stb.).

(90 Kód) Ebből túró

A sajt és túró kategóriából a tehéntejből készült hagyományos, rögös állományú étkezési tehéntúró, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(100 Kód) Ebből trappista

A sajt és túró kategóriából a trappista sajt mennyiségét kell kiemelni, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(110 kód) Ebből ömlesztett sajt

A sajt és túró kategóriából az ömlesztett sajt, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(120 Kód) Savanyított tejtermékek összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a joghurt, gyümölcsjoghurt, kefir, tejföl és az egyéb savanyított készítmények (aludttej, az író, a növényi zsíros föl termékek), függetlenül a kiszerelés nagyságától és a csomagolás módjától, cukrozva, sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve.

(130 kód) Ebből tejföl

A savanyított tejtermék kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló tejföl, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(140 Kód) Ebből növényi zsírral készült termék

Ebbe a kategóriába tartozik a tejterméknek nem tekinthető termék, melynél a tejzsírt növényi zsírral helyettesítették.

(150 Kód) Ízesített tejitalok

Ebbe a kategóriába tartoznak a különféle ízesítésű (csokoládés, kakaós, vaníliás, gyümölcsös stb.) tejalapú italok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányaddal rendelkeznek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(oszlopok)

Import

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett feldolgozott tej és tejtermék mennyisége, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra. Az import között kell szerepeltetni az országhatárt még át nem lépett, de már a vállalkozás tulajdonában lévő import terméket is.

Belföldi értékesítés

A belföldi piacon értékesített, belföldről vagy importból származó termék mennyisége (saját előállítású is). Közös beszerzés esetén a beszerzési szövetség által a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozásoknak átadott termék mennyisége.

Export értékesítés

A külkereskedelmi áruforgalomban (Magyarország közigazgatási határán túlra) értékesített, belföldről vagy importból származó termékek mennyisége (saját előállítású is). Ide tartozik az alanyi jogon vagy bizományosi konstrukcióban bonyolított export is.

Zárókészlet

A tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló termék mennyisége.

3. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Sor-
szám
Megnevezés Vámtarifaszám
1. Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet) 0401-ből
0402
0403
0404 10
0405-től
0406-ig
2. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje-
tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)
0404 90-ből
3. Ízesített tej 2202 90 91-ből
2202 90 95-ből
2202 90 99-ből

  Vissza az oldal tetejére