Hatály: közlönyállapot (2017.V.17.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

8/2017. (V. 17.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (V. 17.) NGM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet „A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben (1 oldal diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma:

Az alap és kombinált bőrtípusok és a kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok meghatározása a szubjektív és objektív tünetek alapján. A meghatározott bőrtípus teljes kozmetikai kezelés sorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása.

Az alkalmazott professzionális kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése és bőrre gyakorolt hatása, valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok.

A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó jelenlétében történik: aki a modellt biztosította és aki diagnosztizálta. A vizsgafeladat időtartama: 80 perc (felkészülés 40 perc, értékelés 40 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós szempilla-, szemöldökfestés sorsolt modellen

A vizsgafeladat ismertetése: A tartós szempilla-, szemöldökfestést a modell karakterének megfelelő színű festékekkel kell végezni, amelyet az a vizsgázó hozott, aki a modellt biztosította a vizsgára. A modell nem lehet előre festett. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben történik.) A művelet során egyszer használatos vagy könnyen fertőtleníthető eszközöket lehet használni. A technológia (fektetve vagy tincsezve) szabadon választott. A szempillafesték eltávolítása után a bórvízzel történő szemöblögetés kötelező.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülés 20 perc, értékelés 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek használata

A vizsgafeladat ismertetése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek szakszerű üzembe helyezése, beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A készülék gyakorlati alkalmazása az adott bőrtípus, rendellenesség esetében, a készülék működési elve. A készülék alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai.

A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján: gőzölő, vapozon, mikrodermabrázió, hidroabrázió, frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülés 10 perc, értékelés 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 5%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelésiterv-minta alapján

A vizsgafeladat ismertetése: Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, szemöldök-igazítás, összehúzás, nyugtatás, illetve táplálás helyspecifikusan, gyantázás (hónalj, kar vagy bikinivonal). A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A borogatás és szemöldök-igazítás műveleteknél nem kötelező felpuhító krémmel alákrémezni, amennyiben masszázs után történik.

(Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelésiterv-minta alapján történik, amelyet a vizsgázó előre elkészített és beadott.)

A vizsgafeladat időtartama: 100 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

E) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós sminkkészítés plasztikon, speciális arc-, illetve testkezelés saját modellen előre elkészített kezelési terv alapján

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó legkésőbb a vizsgára jelentkezésig eldönti, mely vizsgafeladatot kívánja elvégezni a vizsgán. Az ehhez szükséges kezelési tervét az 5.1. pontban leírtak szerint leadja.

Tartós sminkkészítésnél a vizsgázónak olyan területet kell választania, amely a vizsgafeladat időtartamába (80 perc) belefér. Speciális arckezelésnek az anti-aging, a szem-, nyak- és dekoltázskezelés, a liftingkezelés, a halványító- vagy a hámlasztókezelés minősül, különleges hatóanyagokkal, bőrtípusnak megfelelően. A különleges hatóanyagok mellett speciális elektrokozmetikai készülékeket is be lehet építeni a kezelés menetébe.

Speciális testkezelésnek a következő kezelési eljárások tekinthetők: kézi teljes testmasszázs, testtekercselés, vákuumkészülék, interferencia- vagy ingeráramú készülék, egyéb elektrokozmetikai készülék.

A tartós sminkkészítéshez szükséges eszközökről és anyagokról a vizsgázónak kell gondoskodnia. A speciális testkezeléshez az elektrokozmetikai készüléket a képzőnek, illetve a vizsgaszervezőnek kell biztosítania, az egyéb eszközökről és anyagokról a vizsgázó gondoskodik.

A vizsgafeladat időtartama: 100 perc (felkészülés 80 perc, értékelés 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 10%

F) A vizsgafeladat megnevezése: Alkalmi smink készítése tincses vagy soros műszempilla felhelyezésével saját modellen

A vizsgafeladat ismertetése: Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A szemhéj kendőzése a szemforma, az életkor és az egyéniség figyelembevételével, azzal, hogy a szín és eszköz szabadon választható. A szemhéj és a száj kendőzése a kornak, egyéniségnek, aktuális divatnak megfelelően. A smink megfelelően illeszkedjen az alkalomhoz, öltözethez, frizurához.

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc (felkészülés 60 perc, értékelés 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 5%

A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A B) és F) vizsgafeladatoknál feltétel, hogy a modell nem lehet sminktetovált. A többi feladatnál ez nem kizáró tényező.

Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 400 perc

Az összes gyakorlati vizsgafeladat aránya: 60%”

2. Az R. 2. melléklet „A 282. sorszámú Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont „2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”

3. Az R. 2. melléklet „A 288. sorszámú Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatika feladat megoldása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt konkrét vállalkozási feladatokat old meg a tanult informatikai eszközökkel:

Táblázatkezelővel listakészítés egy vállalkozás termékeiről vagy szolgáltatásairól. A meghatározott tartalmú lista megküldése a partnernek egy szövegszerkesztővel elkészített levéllel. (A levelet el kell küldeni a megadott e-mail-címre, és el kell menteni a megadott helyre.)

Konkurenciaelemzéshez információ keresése az interneten adott termékről vagy szolgáltatásról. A talált adatok birtokában - figyelembe véve a saját cég adatait is - összehasonlító elemzés készítése. A céges arculati elemeket felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése egy vállalkozói termék vagy szolgáltatás bemutatójára.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

A vállalkozási formák és azok jellemzői

Az üzleti terv tartalma, felépítése

Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

A forgalomalakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok

Készletgazdálkodás mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés, az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

Feladat Időtartam
Feleletválasztós teszt 160 perc
Idegen nyelvű szöveghez magyar nyelven feltett kérdések megválaszolása magyarul
Mondatátalakítási feladatsor
Idegen nyelvű szöveg kiegészítése (szavakkal)
Üzleti témájú levél vagy e-mail írása vagy fogalmazás egy adott témáról (80-100 szó)
Hallás utáni értés mérése gépi hanggal írásban magyar nyelven összeállított kérdésekre magyarul adott válaszok alapján 20 perc

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga vizsgaanyagát (témák, képek, szituációk) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott feladatbankból kell kiválasztani. A szóbeli vizsgán szereplő tételek és vizsgaanyagok a KER B1 szintű nyelvtudás tesztelésére alkalmas vizsgaanyagok.

Feladat Időtartam
Általános és üzleti témájú beszélgetés 15 perc vizsga
(30 perc felkészülés)
Képleírás
Szituációs párbeszéd

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%”

4. Az R. 2. melléklet „A 289. sorszámú Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatikai feladat megoldása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt konkrét vállalkozási feladatokat old meg a tanult informatikai eszközökkel:

Táblázatkezelővel listakészítés egy vállalkozás termékeiről vagy szolgáltatásairól. A meghatározott tartalmú lista megküldése a partnernek egy szövegszerkesztővel elkészített levéllel. (A levelet el kell küldeni a megadott e-mail-címre, és el kell menteni a megadott helyre.)

Konkurenciaelemzéshez információ keresése az interneten adott termékről vagy szolgáltatásról. A talált adatok birtokában - figyelembe véve a saját cég adatait is - összehasonlító elemzés készítése. A céges arculati elemeket felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése egy vállalkozói termék vagy szolgáltatás bemutatójára.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

A vállalkozási formák és azok jellemzői

Az üzleti terv tartalma, felépítése

Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

A forgalomalakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok

Készletgazdálkodás mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés, az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

Feladat Időtartam
Feleletválasztós teszt 190 perc
Idegen nyelvű szöveghez magyar nyelven feltett kérdések megválaszolása magyarul
Mondatátalakítási feladatsor
Idegen nyelvű szöveg kiegészítése (szavakkal, szerkezetekkel, mondatokkal)
Üzleti témájú levél vagy e-mail írása vagy fogalmazás egy adott témáról (120-150 szó)
Hallás utáni értés mérése gépi hanggal írásban magyar nyelven összeállított kérdésekre magyarul adott válaszok alapján 20 perc

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga vizsgaanyagát (témák, állítások, képek, szituációk) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott feladatbankból kell kiválasztani. A szóbeli vizsgán szereplő tételek és vizsgaanyagok a KER B2 szintű nyelvtudás tesztelésére alkalmas vizsgaanyagok.

Feladat Időtartam
Általános és üzleti témájú beszélgetés 20 perc vizsga
(30 perc felkészülés)
Állítás megvitatása (egyetért vagy nem ért egyet)
Önálló témakifejtés képi stimulus alapján
Szituációs párbeszéd

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%”


  Vissza az oldal tetejére