A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2017. (IV. 7.) MvM rendelet

Budapest IX. kerület belterület 36971 helyrajzi számú ingatlan műemlékké nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület belterület, Lónyai utca 30-32. szám és Kinizsi u. 12. szám alatti 36971 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1901-1903 között Révész Sámuel és Kollár József tervei alapján, historizáló stílusban épített saroképület (Magyar Királyi Központi Zálogház) építészeti, belsőépítészeti, iparművészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(5) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére