Hatály: 2017.VIII.1. - 2017.VIII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § (8) bekezdése, valamint a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 2-4. alcím és a 10-22. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 23. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1)-(4) * 

(5) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) * 

(7) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8)-(9) * 

2. * 

2. § * 

3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

3. § (1) * 

(2) Az R3. 1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(3) * 

(4) Az R3. 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(5) * 

(6) Az R3. 4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(7) * 

4. * 

4. § * 

5. Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet módosítása

5. § Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet 1. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) és (7) bekezdése, a 3. § (2), (4) és (6) bekezdése, az 5. §, az 5., 7., 14., 16., 18. és 23. melléklet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

1-4. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

5. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08” „*08P” „371E” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek Alsó határnap Felső-
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
* 08P 371E Duocondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül 2 38 12 3,98465

2. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08” „*08P” „372E” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek Alsó határnap Felső-
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
* 08P 372E Komplikáció miatt végzett duocondylaris térdprotézis-beültetés 4 45 15 7,42464

3. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08” „*08P” „372N” megjelölésű sora.

6. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1-7. * 

8. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet

a) 1., 2., 3., 3/b., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 11., 13., 14., 14/a., 14/b., 14/c., 18., 20., 22., 23., 24. * , 25., 25/a., 31/a., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 54., 55., 56., 61., 62., 62/a., 64., 65., 65/a., 65/b., 65/c., 65/d., 66., 66/a., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/f., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c. * , 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94., 94/b., 97., 98., 99., 100., 102., 103., 104., 105., 106., 107. * , 108. * , 109. * , 110. * , 110/a. * , 110/b. * , 110/c. * , 110/d. * , 110/e. * , 111., 112., 114., 117/e., 117/f., 118., 119., 120., 121., 122/a., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában az „1349” megjelölésű sor,

b) * 

7. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 67/a. és 67/b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„67/a. *^08P 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézisár térítése nélkül), komplikáció nélkül
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Kórház
2877 Heim Pál Gyermekkórház
2878 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
2886 Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
2890 Károlyi Sándor Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2910 Országos Sportegészségügyi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
H915 Budai Egészségközpont Kft.
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
K404 Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
N600 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés”, az „58133 Felszínpótló bokaízületi protézis beültetése” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés” eljárásoknál
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
67/b. *^08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó
1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734 Zala Megyei Kórház
2877 Heim Pál Gyermekkórház
2878 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
2880 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
2886 Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
2890 Károlyi Sándor Kórház
2891 Uzsoki utcai Kórház
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2910 Országos Sportegészségügyi Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2913 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
H915 Budai Egészségközpont Kft.
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
K404 Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
N600 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés” eljárásoknál
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

2. Az R1. 4. számú melléklet

a) 70. pontjában a „Bicondylaris, totál” szövegrész helyébe a „Duocondylaris” szöveg,

b) 80. pontjában „bicondylaris, totál” szövegrész helyébe a „duocondylaris” szöveg,

c) 122/d. pontjában a „Kiterjesztett” szövegrész helyébe a „Speciális” szöveg,

d) 122/e. pontjában a „Kombinált ventro-dorsalis” szövegrész helyébe a „Kombinált” szöveg

lép.

8-13. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

14. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

Az R3. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/8. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

15. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

16. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek fejezet” megjelölésű rész „*** Testtájékot nem meghatározó beavatkozások "C"” megjelölésű része az „5837E” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

„58380 Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis

58381 Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés

58382 Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis

58383 Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés”

2. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

BEAVATKOZÁSOK "A"

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

58150 Csípőprotézis beültetés, cementes

58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

5815C Csípőprotézis fej csere

5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés

5854L Patellofemoralis térdprotézis csere

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "B"

01301 Totál csípőprotézis, cementes

01303 Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01304 Csípőprotézis szár, cementes

01305 Csípőprotézis vápa, cementes

01306 Cervicocapitalis csípőprotézis

01307 Cervicocapitalis csípőprotézis fej

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130A Revíziós csípőprotézis, cementes

0130B Revíziós csípőprotézis, cement nélküli

0130C Revíziós csípőprotézis vápa, cementes

0130D Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli

0130E Revíziós csípőprotézis szár, cementes

0130F Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli

0130G Bipoláris csípőprotézis

0130H Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01311 Totál csípőprotézis, cement nélküli

01313 Csípőprotézis szár, cement nélküli

01314 Csípőprotézis vápa, cement nélküli

01324 Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett

01325 Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett

01326 Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett

01327 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett

01328 Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett

01329 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett

0132A Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett

0132B Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132C Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132D Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132E Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett

0132F Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett

0132G Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett

0132H Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132J Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132K Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132L Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett

0132M Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett

0132N Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens

0132S Patellofemoralis térdprotézis

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

BEAVATKOZÁSOK "C"

58133 Felszínpótló bokaízületi protézis beültetése

5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "D"

01310 Felszínpótló csípőízületi protézis

01323 Felszínpótló bokaízületi protézis

BEAVATKOZÁSOK "E"

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "F"

01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

BEAVATKOZÁSOK "G"

5814K Térdprotézis eltávolítás

5815U Csípőprotézis eltávolítás

5815V Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül

58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia

58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia

58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia

58168 Polygonalis medence osteotomia

5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

5854P Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS (("A" BEAV. ÉS ("7" VAGY "9" VAGY "D" TÍPUSKÉNT "B" ESZKÖZ)) VAGY ("C" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "D" ESZKÖZ)) VAGY ("E" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "F" ESZKÖZ)) VAGY ("G" BEAV.))”

3. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

A1800 A csontok és izületek gümőkórja

A6660 Csont és izületi framboesiás laesiók

L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*)

M0000 Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás

M0010 Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás

M0020 Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás

M0080 Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis

M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt

M0200 Arthropathia intestinalis bypass után

M0210 Dysenteriát követő arthropathia

M0220 Postimmunisatiós arthropathia

M0230 Reiter-betegség

M0280 Egyéb reaktív arthropathiák

M0290 Reaktív arthropathia, k.m.n.

M0500 Felty-syndroma

M0530 Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével

M0580 Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis

M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n.

M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis

M0610 Felnőttkori kezdetű Still-betegség

M0640 Gyulladásos polyarthropathia

M0680 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n.

M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás

M0820 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis

M0830 Fiatalkori seronegativ polyarthritis

M0840 Kevés izületet érintő fiatalkori izületi gyulladás

M0880 Egyéb fiatalkori izületi gyulladás

M1000 Idiopathiás köszvény

M1100 Hydroxyapatit lerakódásos betegség

M1110 Familiaris chondrocalcinosis

M1120 Chondrocalcinosis egyéb

M1180 Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák

M1190 Kristály arthropathia, k.m.n.

M1200 Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud]

M1210 Kaschin-Beck betegség

M1220 Villonodularis synovitis (pigmentált)

M1230 Palindrom rheumatismus

M1240 Intermittáló hydrarthrosis

M1250 Sérüléses arthropathia

M1280 Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o.

M1300 Polyarthritis, k.m.n.

M1310 Monoarthritis, m.n.o.

M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás

M1500 Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis

M1510 Heberden-csomók (arthropathiával)

M1520 Bouchard csomók (arthropathiával)

M1530 Másodlagos többizületi arthrosis

M1540 Erosiv osteoarthrosis

M1580 Egyéb polyarthrosis

M1590 Polyarthrosis, k.m.n.

M1900 Egyéb elsődleges arthrosis

M1910 Egyéb izületek posttraumás arthrosisa

M1920 Egyéb másodlagos arthrosis

M1980 Egyéb, meghatározott arthrosis

M1990 Arthrosis, k.m.n.

M2510 Ízületi sipoly

M3520 Behçet-kór

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5815C Csípőprotézis fej csere

58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

ÉS ESZKÖZÖK

01306 Cervicocapitalis protézis

01307 Cervicocapitalis csípőprotézis fej

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia”

4. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 08 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

5815C Csípőprotézis fej csere

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

ÉS ESZKÖZÖK

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130B Revíziós csípőprotézis, cement nélküli

0130D Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli

0130F Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli

0130G Bipoláris csípőprotézis

01311 Totál csípőprotézis, cement nélküli

01313 Csípőprotézis szár, cement nélküli

01314 Csípőprotézis vápa, cement nélküli

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”

5. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

ÉS ESZKÖZÖK

01324 Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett

01325 Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett

0132A Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett

0132B Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132G Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett

0132H Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens”

6. Az R4. 2. melléklet „**** 08 371E Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371E Duocondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés

5854L Patellofemoralis térdprotézis csere

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

ÉS ESZKÖZÖK

01326 Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett

01327 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett

01328 Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett

01329 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett

0132C Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132D Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132E Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett

0132F Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett

0132J Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132K Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132L Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett

0132M Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett

0132N Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens

0132S Patellofemoralis térdprotézis

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”

7. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

58150 Csípőprotézis beültetés, cementes

58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

5815C Csípőprotézis fej csere

5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

ÉS ESZKÖZÖK

01301 Totál csípőprotézis, cementes

01304 Csípőprotézis szár, cementes

01305 Csípőprotézis vápa, cementes

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130A Revíziós csípőprotézis, cementes

0130C Revíziós csípőprotézis vápa, cementes

0130E Revíziós csípőprotézis szár, cementes

0130G Bipoláris csípőprotézis

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”

8. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

ÉS ESZKÖZÖK

01303 Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130C Revíziós csípőprotézis vápa, cementes

0130D Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli

0130E Revíziós csípőprotézis szár, cementes

0130F Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli

0130G Bipoláris csípőprotézis

0130H Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”

9. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371L Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, traumatológiai indikáció esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371L Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, traumatológiai indikáció esetén

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B"

M1720 Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis

M1730 Egyéb posttraumás gonarthrosis

S7240 A combcsont distalis törése

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései

S8210 A sípcsont proximalis végének törése

S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése

S8370 A térd komplex sérülése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

ÉS ESZKÖZÖK

01324 Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett

01325 Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett

0132A Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett

0132B Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132G Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett

0132H Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens”

10. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371M Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt spacer-beültetéssel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 371M Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt spacer-beültetéssel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS "K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"

57874 Combfej resectio

57875 Combnyak resectio

57876 Femur distalis epiphysisének resectioja

57877 Tibia proximális epiphysisének resectioja

5814K Térdprotézis eltávolítás

5815U Csípőprotézis eltávolítás

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"

5815G Spacer beültetés

ÉS ESZKÖZÖK "E"

01372 Spacer protézis, gyári

01373 Spacer protézis, kézi

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "B" DIAGN.) ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

11. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

58150 Csípőprotézis beültetés, cementes

58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

5815C Csípőprotézis fej csere

5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés

5854L Patellofemoralis térdprotézis csere

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "E"

01301 Totál csípőprotézis, cementes

01303 Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01304 Csípőprotézis szár, cementes

01305 Csípőprotézis vápa, cementes

01306 Cervicocapitalis csípőprotézis

01307 Cervicocapitalis csípőprotézis fej

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130A Revíziós csípőprotézis, cementes

0130B Revíziós csípőprotézis, cement nélküli

0130C Revíziós csípőprotézis vápa, cementes

0130D Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli

0130E Revíziós csípőprotézis szár, cementes

0130F Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli

0130G Bipoláris csípőprotézis

0130H Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01311 Totál csípőprotézis, cement nélküli

01313 Csípőprotézis szár, cement nélküli

01314 Csípőprotézis vápa, cement nélküli

01324 Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett

01325 Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett

01326 Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett

01327 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett

01328 Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett

01329 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett

0132A Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett

0132B Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132C Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132D Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132E Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett

0132F Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett

0132G Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett

0132H Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132J Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132K Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132L Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett

0132M Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett

0132N Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens

0132S Patellofemoralis térdprotézis

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

BEAVATKOZÁSOK "F"

5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "G"

01310 Felszínpótló csípőízületi protézis

BEAVATKOZÁSOK "H"

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "I"

01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

BEAVATKOZÁSOK "J"

5814K Térdprotézis eltávolítás

5815U Csípőprotézis eltávolítás

5815V Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül

58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia

58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia

58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia

58168 Polygonalis medence osteotomia

5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

5854P Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS (("D" BEAV. ÉS ("7" VAGY "9" VAGY "D" TÍPUSKÉNT "E" ESZKÖZ)) VAGY ("F" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "G" ESZKÖZ)) VAGY ("H" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "I" ESZKÖZ)) VAGY ("J" BEAV.))”

12. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

5815C Csípőprotézis fej csere

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "E"

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130B Revíziós csípőprotézis, cement nélküli

0130D Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli

0130F Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli

0130G Bipoláris csípőprotézis

01311 Totál csípőprotézis, cement nélküli

01313 Csípőprotézis szár, cement nélküli

01314 Csípőprotézis vápa, cement nélküli

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

13. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372D Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, nem traumatológiai indikáció esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372D Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, nem traumatológiai indikáció esetén

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "E"

01324 Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett

01325 Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett

0132A Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett

0132B Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132G Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett

0132H Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

14. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372E Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372E Komplikáció miatt végzett duocondylaris térdprotézis-beültetés

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés

5854L Patellofemoralis térdprotézis csere

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "E"

01326 Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett

01327 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett

01328 Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett

01329 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett

0132C Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132D Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132E Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett

0132F Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett

0132J Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett

0132K Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

0132L Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett

0132M Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett

0132N Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens

0132S Patellofemoralis térdprotézis

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

15. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372L Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, traumatológiai indikáció eseténmegjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372L Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, traumatológiai indikáció esetén

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B"

M1720 Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis

M1730 Egyéb posttraumás gonarthrosis

S7240 A combcsont distalis törése

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései

S8210 A sípcsont proximalis végének törése

S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése

S8370 A térd komplex sérülése

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

ESZKÖZÖK „E”

01324 Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett

01325 Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett

0132A Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett

0132B Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132G Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett

0132H Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett

0132P Revíziós térdprotézis

0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens

0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens

"B" DIAGN. ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

16. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációvalmegjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

5815C Csípőprotézis fej csere

58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "E"

01306 Cervicocapitalis csípőprotézis

01307 Cervicocapitalis csípőprotézis fej

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

17. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

58150 Csípőprotézis beültetés, cementes

58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

5815C Csípőprotézis fej csere

5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "E"

01301 Totál csípőprotézis, cementes

01304 Csípőprotézis szár, cementes

01305 Csípőprotézis vápa, cementes

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130A Revíziós csípőprotézis, cementes

0130C Revíziós csípőprotézis vápa, cementes

0130E Revíziós csípőprotézis szár, cementes

0130G Bipoláris csípőprotézis

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

18. Az R3. 2. melléklet „**** 08 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei

T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt

T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei

T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

BEAVATKOZÁSOK "D"

5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

ESZKÖZÖK "E"

01303 Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01308 Csípőprotézis fej, fém

01309 Csípőprotézis fej, kerámia

0130C Revíziós csípőprotézis vápa, cementes

0130D Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli

0130E Revíziós csípőprotézis szár, cementes

0130F Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli

0130G Bipoláris csípőprotézis

0130H Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”

19. Az R3. 2. melléklet „**** 08 3960 Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 3960 Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

BETEGSÉGEK "B"

M8705 Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor

M8715 Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor

M8725 Posttraumás csontelhalás medence és tompor

M8735 Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor

Q6500 A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója

Q6510 A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója

Q6530 A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója

Q6540 A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója

Q6580 A csípő egyéb veleszületett deformitásai

S3230 A csípőlapát törése

S3240 Az acetabulum törése

S7200 A combnyak törése

S7210 Pertrochanter törés

S7220 Subtrochantericus törés

S7230 A combcsont testének törése

S7240 A combcsont distalis törése

S7270 A combcsont többszörös törése

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései

S7290 A combcsont k.m.n. részének törése

BEAVATKOZÁSOK "C"

52362 Endossealis implantatum eltávolítása

57882 Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)

57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)

83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás

8362A Velőűrszeg eltávolítás + öblítő drainage

BEAVATKOZÁSOK "D"

5815U Csípőprotézis eltávolítás

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)”

20. Az R3. 2. melléklet „**** 08 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggelmegjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 08 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

16970 Arthroscopia

16971 Arthroscopia csuklón

16972 Arthroscopia könyökön

16973 Arthroscopia vállon

50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás

50200 Impressiós koponyatörés ellátása

50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása

50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal

50432 Carpal tunnel felszabadítás

50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei

50450 Transpositio nervi periferialis

52362 Endossealis implantatum eltávolítása

52812 Processus styloideus elongatus resectio

54010 Lymphadenectomia superficialis

54020 Lymphadenectomia regionalis

54132 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás)

54137 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás), laparoscopos

55204 Pancreas sérülés ellátása

55295 Retroperitonealis vérzés ellátása (packing)

57600 Járomcsont törés zárt repositiója

57610 Járomcsont törés nyílt repositiója

57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója

57640 Állkapocs törések nyílt repositiója

57650 Orbita törések nyílt repositiója

57660 Arctörések zárt repositiója

57670 Arctörések nyílt repositiója

57680 Járomív törés synthesise

57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.

57710 Arccsont laesio kimetszés

57720 Arccsont részleges kivésése

57721 Részleges maxilla eltávolítás

57722 Teljes maxilla eltávolítás

57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez)

57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja

57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.

57740 Temporomandibularis arthroplastica

57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül

57752 Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval

57753 Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval

57754 Arccsontplasztika, xeno-implantatióval

57781 Resectio costae primae

57783 Scalenotomia et exstirpatio costae I.

57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS

57785 Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis

57790 Ostectomia preservatio céljából

57800 Csont idegentest eltávolítás

57810 Osteotomia humeri

57811 Osteotomia ulnae

57812 Osteotomia metacarpi

5781A Osteotomia tibiae infraligamentalis alta

5781B Osteotomia tibiae pro correctione

5781C Osteotomia calcanei

5781E Denks műtét

5781F Osteotomia metatarsi

5781G Osteotomia scapulae

5781H Os tibiale ext.levésés, m.tib.post transfer

5781I Maquet műtét

5781K Osteotomia radii

5781L Hidcallus levésés

5781M Osteotomia fibulae

5781N Osteotomia s. Hohmann

57820 Schede műtét

57821 Osteotomia sec.Brandes

57822 Mayo műtét hallux valgus miatt

57823 Wilson műtét + csavaros osteosynth.

57824 Metatarsus I. fej plastica

57825 Helal műtét (I-II-IV)

57826 Helal műtét (részleges)

57827 Metatarsus II-V fej plastica

57829 Hallux valgus miatt osteotomia

57830 Csont tumor exstirpatio

57831 Exostosis levésés

57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis

57833 Exstirpatio marginalis tumoris ossealis

57834 Exstirpatio latus tumoris ossealis

57835 Exstirpatio radicalis tumoris ossealis

57840 Osteotomia digiti seu metatarsi

57841 Evans műtét

57842 Resectio cuneiformis tarsalis

57843 Radius fej resectio

57844 Ulna fej resectio

57845 Ulna proc. styl. resectio

57846 Humerus fej eltávolítás

57847 Girdlestone plastica

57848 Proc.styl.radii resectio

57849 Csontfragmentum eltávolítás

5784A Ectopiás csont kiirtása

5784B Csontcsőr levésés

57850 Patellectomia totalis

57851 Patellectomia partialis

57852 Patella multipartita osteotomiaja

57853 Exstirpatio ossis extremitatis superioris

57854 Exstirpatio ossis extremitatis inferioris

57855 Talus exstirpatio

57860 Cortico-spongiosus span átültetés

57861 Csontblock beültetés, autolog

57862 Csontblock beültetés, homolog

57863 Csontblock beültetés, érnyeles

57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles

57865 Spongiosa plastica,autolog

57866 Spongiosa plastica,homolog

57867 Fibula-span beültetés

57868 Borda-span beültetés

57869 Csontpótlás heterolog

5786A Csontpótlás syntethicus

5786B Grice műtét

5786D Transport osteotomia

57871 Dissecalodó femur condylus fragmentum fixatioja

57872 Csont belső rögzítés - pathológiás törés preventio

57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból

57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)

57890 Végtaghosszabbítás - felkaron

57891 Végtaghosszabbítás - alkaron

57892 Végtaghosszabbítás - femur

57893 Végtaghosszabbítás-lábszár

57894 Végtagrövidítés - alsó végtag

57895 Végtagrövidítés - felső végtagon

57896 Végtaghosszabbítás és correctio

57898 Osteosynthesis, hosszabbítás után

57899 Fusios műtét álízületnél

5789A Ék osteotomia és csonthosszabítás kézen

5789B Ujj hosszabbítás, autológ csontléc beültetéssel

5789C Ujj hosszabbítás, distractorral

5789D Segment transp. osteotomia seu:végtaghossz.tibián /fixexterne v Ilzaro

57901 Goetze cerclage

57906 Jewett szegezés

57907 Pugh szegezés

57908 DHS synthesis

57909 Vitallium kombinált szegezés

5790A Ender szegezés

5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner

5790D Palacos-plombage

5790E Verbund-osteosynthesis

5790F Percutan csavarozás (combnyak csavarozás)

5790G Antibiotikus palacos plombage

57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció)

57920 Intraossealis drótvarrat

57921 Tűzés feltárással

57922 Húzóhurkos rögzítés

57923 Cerclage csonttörés rögzítésére

57924 Csavarozás

57925 KFI lemezelés

57926 Kis DC lemezelés

57927 Keskeny DC lemezelés

57928 Széles DC lemezelés

57929 Karmos lemezelés

5792A Támasztó lemezelés

5792B Ender lemezelés

5792C Burri lemezelés

5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés

5792E Lohere lemez felhelyezés

5792F H lemezelés

5792G T lemezelés

5792H Fél cső lemezelés

5792I Kettős lemezelés

5792K KFI minicsavarozás

5792L KFI mini lemezelés

5792M KFI mini T lemezelés

5792N 95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés

5792P 135 fokos szögletlemezelés

5792R DCS synthesis

57930 Repositio epiphyseos clausa

57940 Repositio epiphyseos aperta operativa

57950 Nyílt törés vagy ficam elsődleges kötözése

58002 Ízületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)

58003 Ízületi idegentest eltávolítás (feltárásból)

58010 Resectio plicae intraarticularis

58012 Capsulectomia articulationis

58013 Arthrolysis

58020 Ízületi sérülés ellátása

58021 Ízületi porc curettage, feltárásból

58022 Ízületi porc felfúrás, feltárásból, Pridie szerint

58023 Arthroscopos Pridie fúrások

58033 Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül

58034 Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át

58035 Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával

58036 Discectomia percutanea

58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos

58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia

58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos

58043 Meniscus reinsertio, arthrotomia

58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos

58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése

58046 Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos

58047 Shaver műtét (térd), arthroscopos

58048 Ízületi porc sérülés ellátása

58050 Synovectomia partialis, arthroscopos

58051 Synovectomia partialis, arthrotomia

58052 Synovectomia totalis, arthrotomia

58053 Plica eltávolítás, arthroscopos

58054 Arthroscopos műtét (kivéve térdízület)

58055 Arthroscopos szalagplastica

58056 Arthroscopos szalagvarrat

58057 Arthroscopos mozaik plasztika

58058 Arthroscopos retinaculum plasztika

58059 Boka, váll, térdízületi arthroscopos debridement

58060 Reinsertio, arthroscopos

58090 Capsulographia articulationis manus

58091 Capsulodesis

58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat

58093 Syndesmosis fibulo-tibialis reinsertio

58094 Syndesmosis fibulo-tibialis állítócsavarozás

5810Z EDF

58110 Arthrodesis, tűzés

58111 Arthrodesis, csavarozás

58112 Arthrodesis, lemezelés

58113 Arthrodesis, fixateur externae

58114 Arthrodesis, szeggel

58115 Arthrodesis, Chopart vagy Lambrinuddi szerint

58117 Navicularae álízület megoldása, csontátültetéssel és Herbert csavarral

5812F Sacroiliacalis ízület csavaros rögzítése

5812G Sacroiliacalis ízület lemezes rögzítése

58130 Külbokaszalag varrat

58131 Külbokaszalag plastica

58132 Delta varrat

58140 Medialisatio patellae

58141 Reinsertio lig. patellae

58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem.

58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos

58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem

58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás

5814C Oldalszalag varrat

5814D Oldalszalag reinsertio

5814K Térdprotézis eltávolítás

5814M Ficat plastica

5814N Green műtét

5814P Térdízületi porc-csont allographt osteochondr.diss

5814R Térdízületi porc-csont autographt osetochondr.diss

5814U Arthroscopos keresztszalag pótlás /Arthex műszer készlettel/

5815U Csípőprotézis eltávolítás

58160 Chiari-osteotomia

58161 Vápatető képzés

58174 Ujjízületi protézis beültetés

58175 Csuklóprotézis eltávolítás

58176 Ujjízületi protézis eltávolítás

58185 Putti-Platt műtét

5818A Vállprotézis beültetés - hemi

5818B Vállprotézis beültetés - total

5818D Vállprotézis eltávolítás

58190 Ligamentum annulare-varrat

58191 Ligamentum collaterale ulnare varrat

58192 Ligamentum collaterale radiale varrat

58193 Radius fejecs protézis beültetés

58194 Ulnavég protézis beültetés

58195 Radiusfejecs protézis eltávolítás

58196 Ulnavég protézis eltávolítás

58197 Könyökprotézis beültetés

58198 Könyökprotézis eltávolítás

58201 Kéz lágyrészének feltárása

58204 Idegentest eltávolítás kézből

58210 Izomelválasztás, kézen

58211 Tendolysis, kézen

58220 Reconstructio musc. manus

58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)

58222 Reconstructio vaginae tendinis manus

58230 Aponeurectomia partialis manus

58240 Feszítő ín varrata kézen

58244 Pull out wire rögzítés

58246 Extensor ín reinsertio, kézen

58247 Flexor ín reinsertio kézen

58248 Palmar plate reinsertio

58290 Pulley varrat

58291 Pulley plastica

58292 Pulley advancement

58307 Tractus iliotibialis incisio

58308 Retinaculum bemetszés (térd)

58309 Tenotomia capsulotomiamque m.abductoris hallucis

5830A Flex. hallucis longus tenotomia

5830B Tenotomia musculi extensoris hallucis longus

58311 Scalenotomia

58314 Izomátmetszés

58318 Bennett műtét

5831A Extensor antebrachii leválasztás

5831B Flexor antebrachii leválasztás, distalisatio

5831C Pronator leválasztás

5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris

5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta

5831F Iliopsoas tenotomia

5831G Spina il.ant.inf. leválasztás, adductor tenotomia

5831H Spina il.ant.inf. izom leválasztás

5831I Quadriceps fem. tenotomia

5831K Gastrocnemius aponeurotomia

5831L Achillotomia

5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior

5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale

5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot.

5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus

5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.post. transpos

5831T Alkari hajlító izmok desinsertiója (Gosset)

58322 Baker-cysta eltávolítása

58325 Térdtáji ganglion exstirpatio

58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis

58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles

58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis

58340 Bursa olecrani exstirpatio

58341 Bursa praepatellaris exstirpatio

58342 Sinus tarsi excochleatio

58343 Lábháti ganglion exstirpatio

58344 Bokatáji ganglion exstirpatio

58345 Dupuytren plantaris excisio

58350 Izomvarrat

58352 Fasciavarrat

58361 Ínreconstructio

58362 Fascia reconstructio

58366 Kulcslyuk plastica

58367 Izomtranspositio

58368 Íntranspositio

58369 Distalisatio musc. tibialis ant.

5836A Miller műtét

5836B Transpositio musc. flexoris ad tend. Achillesi

5836C Transpositio musc. extensoris ad tend. Achillesi

5836D Transplantatio musc. peronei

5836E Transplantatio musc. tibialis ant.

5836F Transplantatio ossis

5836G Transplantatio ligamenti

58370 Izomplastica

58371 Ínplastica

58373 Izomtransplantatio

58374 Íntransplantatio, autolog

58375 Íntransplantatio, homolog

58376 Íntransplantatio, műanyag

58377 Fascia transplantatio-autolog

58378 Fascia transplantatio-homolog

58379 Izomhosszabítás

5837A Izomrövidítés

5837B Ínhosszabítás

5837C Ínrövidítés

5837D Plicatio fasciae

5837E Szalagplasztika

5837G Retropositio musc. adductoris longi

5837H Achilles in ruptura reconstructio

5837I Bennett műtét + rectus eredés leválasztás

5837K Eggers műtét

5837L Eggers műtét + capsulotomia post.

5837M Térd flexor tenotomia

5837N Térd flexor tenotomia+capsulotomia post.

5837P Térd flexor tenotomia+capsulot.post.+gastrocnemius

58390 Omovertebralis köteg resectio

58400 Amputatio digiti manus

58401 Amputatio digitorum manus

58404 Exarticulatio kézujjon

58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam

58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam

58411 Amputatio pollicis

58412 Amputatio pollicis secundarius

58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis

58450 Amputatio digiti pedis

58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis

58460 Amputatio pedis

58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis

58462 Exarticulatio intertarsalis

58463 Exarticulatio talo-calcanealis

58464 Exarticulatio talo-cruralis

58470 Amputatio cruris

58471 Amputatio pedis in regione malleoli

58500 Revisio amputationis

58510 Reamputatio kézujjon

58530 Reamputatio, lábon

5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

58561 Replantatiós műtét, kis amputatum

58752 Emlő bőrének plasztikája

58904 Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén)

58922 Mesh-graft

58923 Thiersch lebeny, hámlebeny

58924 Plastica cutis sec. Reverdin

58925 Vándoroltatott szabadlebeny

58926 Irhaátültetés, szabad

58931 V-Y-plasztika

58932 Bőrforgatásos bőrpótlás

58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint

58935 Érnyeles bőr-izom lebeny

58936 Érnyeles izomlebeny

58937 Távoli nyeleslebeny

58938 Kettős nyeleslebeny

58939 Vándoroltatott nyeleslebeny

5893D Hídlebeny

5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny

58940 Hengerlebeny, egyszerű

58941 Hengerlebeny, vándoroltatott

58950 Keresztezett bőrpótlás

58951 Zseblebeny

58953 Hajlító izom-motor képzés, latissimus dors. lebeny transp

58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése

58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio

81791 Szívó-öblítő drain

81871 Számfeletti ujj eltávolítása

81962 PMMA lánc behelyezés

82043 Repositio obtecta fr. patellae

82052 Repositio obtecta fr. malleoli

82053 Repositio obtecta fr. metatarsi

82080 Repositio obtecta fracturae

82092 Repositio operativa luxationis

82097 Arthroscopos labrum refixatio

82130 Osteoclasis, refractura arteficialis

83301 Fixateur externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással

83306 Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba

83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással

83310 Wagner apparatus

83400 Compressios törésegyesítés

83620 Velőűrsínezés

83623 Rush-szegezés

83624 Gamma-szegezés

83625 Velőűrszegezés, fedett

83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett

83627 Velőűrszegezés, nyílt

83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt

83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás

8362A Velőűrszeg eltávolítás + öblítő drainage

83630 Velőűr felfúrás

84010 Extensio sceletalis - Kirschner drót

84714 Calcaneus extensio

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI”

21. Az R3. 2. melléklet „**** 21 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

**** 21 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei

BETEGSÉGEK

A főcsoportba tartozó bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

54132 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás)

54137 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás), laparoscopos

55295 Retroperitonealis vérzés ellátása (packing)

57600 Járomcsont törés zárt repositiója

57610 Járomcsont törés nyílt repositiója

57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója

57640 Állkapocs törések nyílt repositiója

57650 Orbita törések nyílt repositiója

57660 Arctörések zárt repositiója

57670 Arctörések nyílt repositiója

57680 Járomív törés synthesise

57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.

57800 Csont idegentest eltávolítás

5781M Osteotomia fibulae

57843 Radius fej resectio

57846 Humerus fej eltávolítás

5786D Transport osteotomia

57900 Percutan tűzés

57902 Combnyak szegezés

57903 Combnyak csavarozás - fedett

57904 Combnyak csavarozás - feltárás

57905 Combnyak tűzés

57908 DHS synthesis

57909 Vitallium kombinált szegezés

5790A Ender szegezés

5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner

5790D Palacos-plombage

5790E Verbund-osteosynthesis

57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció)

57924 Csavarozás

57925 KFI lemezelés

57926 Kis DC lemezelés

57927 Keskeny DC lemezelés

57928 Széles DC lemezelés

57929 Karmos lemezelés

5792A Támasztó lemezelés

5792B Ender lemezelés

5792C Burri lemezelés

5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés

5792E Lohere lemez felhelyezés

5792F H lemezelés

5792G T lemezelés

5792H Fél cső lemezelés

5792I Kettős lemezelés

5792R DCS synthesis

57930 Repositio epiphyseos clausa

57940 Repositio epiphyseos aperta operativa

58020 Ízületi sérülés ellátása

58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos

58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia

58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos

58043 Meniscus reinsertio, arthrotomia

58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos

58046 Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos

58055 Arthroscopos szalagplastica

58056 Arthroscopos szalagvarrat

58060 Reinsertio, arthroscopos

58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat

58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel

58102 Spondylodesis cervicalis posterior

58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja

58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés

5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)

58141 Reinsertio lig. patellae

58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem.

58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos

58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia

58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem

58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás

58147 Elülső keresztszalag varrat

58148 Elülső keresztszalag reinsertio

58149 Elülső keresztszalag plastica

5814A Hátsó keresztszalag reinsertio

5814B Hátsó keresztszalag plastica

5814C Oldalszalag varrat

5814D Oldalszalag reinsertio

5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)

58162 Repositio, csípő műtéti

58290 Pulley varrat

58307 Tractus iliotibialis incisio

58361 Ínreconstructio

58363 Izomeredés reinsertio

58420 Amputatio manus

58421 Amputatio carpi

58422 Amputatio antebrachii

58423 Amputatio cubiti

58430 Amputatio brachii

58450 Amputatio digiti pedis

58460 Amputatio pedis

58464 Exarticulatio talo-cruralis

58470 Amputatio cruris

58480 Amputatio femoris

58481 Exarticulatio genus

58833 Decollement ellátása

58904 Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén)

82092 Repositio operativa luxationis

83301 Fixateur externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással

83620 Velőűrsínezés

83624 Gamma-szegezés

83625 Velőűrszegezés, fedett

83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett

83627 Velőűrszegezés, nyílt

83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt

83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás

84710 Olecranon extensio

84712 Condylus femoris extensio

84713 Tuberositas tibiae extensio

84714 Calcaneus extensio

84750 Függesztéses extensio”

22. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet „**** 08 372N Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval és totál protézisre csere” megjelölésű része.

17. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

18. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01301”-„01307” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
01301 Totál csípőprotézis, cementes *
01303 Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid *
01304 Csípőprotézis szár, cementes *
01305 Csípőprotézis vápa, cementes *
01306 Cervicocapitalis csípőprotézis *
01307 Cervicocapitalis csípőprotézis fej *

2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01307” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
01308 Csípőprotézis fej, fém *
01309 Csípőprotézis fej, kerámia *
0130A Revíziós csípőprotézis, cementes *
0130B Revíziós csípőprotézis, cement nélküli *
0130C Revíziós csípőprotézis vápa, cementes *
0130D Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli *
0130E Revíziós csípőprotézis szár, cementes *
0130F Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli *
0130G Bipoláris csípőprotézis *
0130H Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid *
0130J Csípőprotézis insert
0130K Vápakosár
0130L Nyak toldalék
0130M Polietilén vápaaugmentáció
0130N Trabecular metal vápaaugmentáció
0130P Trabecular metal ék

3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01311”-„01314” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
01311 Totál csípőprotézis, cement nélküli *
01313 Csípőprotézis szár, cement nélküli *
01314 Csípőprotézis vápa, cement nélküli *

4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01323” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
01324 Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett *
01325 Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett *
01326 Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett *
01327 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett *
01328 Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett *
01329 Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett *
0132A Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett *
0132B Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett *
0132C Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett *
0132D Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett *
0132E Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett *
0132F Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett *
0132G Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett *
0132H Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett *
0132J Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett *
0132K Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett *
0132L Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett *
0132M Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett *
0132N Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett *
0132P Revíziós térdprotézis *
0132Q Revíziós térdprotézis femoralis komponens *
0132R Revíziós térdprotézis tibialis komponens *
0132S Patellofemoralis térdprotézis *

5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01332” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
0133A Patella gomb
0133B Térdprotézis insert
0133C Peg femoralis komponens, cementes
0133D Peg femoralis komponens, cement nélküli
0133E Peg tibialis komponens, cementes
0133F Peg tibialis komponens, cement nélküli
0133G Fém ék femoralis komponens
0133H Fém ék tibialis komponens

6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01370” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
01371 Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében) *
01372 Spacer protézis, gyári *
01373 Spacer protézis, kézi *

7. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01409” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
0140A Syntethicus csontpótlószer

8. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „5814G”megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris *

9. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „58150” és „58151” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
58150 Csípőprotézis beültetés, cementes *
58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli *

10. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „58156”-„5815F” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre *
58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire *
58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre *
58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire *
5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre *
5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire *
5815C Csípőprotézis fej csere *
5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre *
5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid *
5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra *

11. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „5815H” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés *

12. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5815H” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire *
5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra *
5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre *
5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire *
5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre *
5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire *
5815R Revíziós csípőprotézis beültetés *
5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés *
5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés *
5815U Csípőprotézis eltávolítás *
5815V Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül *

13. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „58169” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés *

14. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5816C” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
5816D Csípőprotézis insert csere
5816E Vápakosár beültetés
5816F Nyak toldalék beültetés
5816G Polietilén vápaaugmentáció
5816H Trabecular metal vápaaugmentáció
5816J Trabecular metal ék beültetés”

15. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5837P” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
58380 Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis *
58381 Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés *
58382 Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis *
58383 Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés *

16. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „58530” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT)
58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes *
58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli *
58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre *
58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire *
58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre *
58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire *
58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre *
58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire *
58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre *
5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire *
5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre *
5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire *
5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre *
5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire *
5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid *
5854G Revíziós térdprotézis beültetés *
5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés *
5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés *
5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés *
5854L Patellofemoralis térdprotézis csere *
5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés *
5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás *
5854P Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül *
5854Q Patella gomb beültetés
5854R Patella gomb csere
5854S Patella gomb eltávolítás
5854T Térdprotézis insert csere
5854U Femoralis peg beültetés
5854V Tibialis peg beültetés
5854W Femoralis fém ék használata
5854X Tibialis fém ék használata”

17. Hatályát veszti az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01319”, „01321”, „01322”, „01331”, „01332”, „01357”, „01515”, „01516”, 5814F”, „5814H”, „5814I”, „5814L”, „5814S”, „58152”, „58153”, „58154” és „58155” megjelölésű sora.

19-22. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

23. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

„1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez

A Protézis Regiszter jelentés adatszolgáltatási kötelezettségének körébe tartozó beavatkozások

OENO Kód Megnevezés
57861 Csontblock beültetés, autolog
57862 Csontblock beültetés, homolog
57869 Csontpótlás heterolog
5786A Csontpótlás syntethicus
5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris
5814K Térdprotézis eltávolítás
58150 Csípőprotézis beültetés, cementes
58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli
58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre
58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre
58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre
5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire
5815C Csípőprotézis fej csere
5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre
5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid
5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815G Spacer beültetés
5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés
5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre
5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre
5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815R Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
5815U Csípőprotézis eltávolítás
5815V Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül
58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés
5816D Csípőprotézis insert csere
5816E Vápakosár beültetés
5816F Nyak toldalék beültetés
5816G Polietilén vápaaugmentáció
5816H Trabecular metal vápaaugmentáció
5816J Trabecular metal ék beültetés
58380 Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis
58381 Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés
58382 Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis
58383 Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés
58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes
58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli
58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549 Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid
5854G Revíziós térdprotézis beültetés
5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés
5854L Patellofemoralis térdprotézis csere
5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás
5854P Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül
5854Q Patella gomb beültetés
5854R Patella gomb csere
5854S Patella gomb eltávolítás
5854T Térdprotézis insert csere
5854U Femoralis peg beültetés
5854V Tibialis peg beültetés
5854W Femoralis fém ék használata
5854X Tibialis fém ék használata

  Vissza az oldal tetejére