A jogszabály mai napon ( 2020.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § (8) bekezdése, valamint a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 2-4. alcím és a 10-22. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 23. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1)-(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8)-(9) * 

2. * 

2. § * 

3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

3. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

4. * 

4. § * 

5. Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet módosítása

5. § * 

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) és (7) bekezdése, a 3. § (2), (4) és (6) bekezdése, az 5. §, az 5., 7., 14., 16., 18. és 23. melléklet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

1-4. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

5. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

6. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1-7. * 

8. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet

a) 1., 2., 3., 3/b., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 11., 13., 14., 14/a., 14/b., 14/c., 18., 20., 22., 23., 24. * , 25., 25/a., 31/a., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 54., 55., 56., 61., 62., 62/a., 64., 65., 65/a., 65/b., 65/c., 65/d., 66., 66/a., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/f., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c. * , 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94., 94/b., 97., 98., 99., 100., 102., 103., 104., 105., 106., 107. * , 108. * , 109. * , 110. * , 110/a. * , 110/b. * , 110/c. * , 110/d. * , 110/e. * , 111., 112., 114., 117/e., 117/f., 118., 119., 120., 121., 122/a., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában az „1349” megjelölésű sor,

b) * 

7. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

8-13. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

14. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

15. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

16. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

17. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

18. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

19-22. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 

23. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére