Hatály: közlönyállapot (2017.III.20.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi XVII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Csatlakozási Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet a Csatlakozási Jegyzőkönyv 27. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Csatlakozási Jegyzőkönyv, illetve a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi XVII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére