A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi XVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1-2. § * 

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, valamint az 1. melléklet a Kiegészítő Jegyzőkönyv 12. Cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Kiegészítő Jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása kezdetének és hatálybalépésének, illetve az 1. §, a 2. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi XVIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére