A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet

megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. augusztus 24.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és az „1000” értékjelzés olvasható.

3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kék képnyomattal készült, melynek összhatása kék. Az alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező alatt és fölött sötétkék, a szövegtükör körül világoskék és sárga, a bankjegy jobb oldalán kék és sárga színhatású. A vízjelmező mellett, jobbra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat részeként a szövegtükör felső részén, vízszintes sorokban a kék színű „1000” értékjelzés és „EZER” felirat ismétlődik, alatta a középkori Buda legkorábbi ismert ábrázolása, a bankjegy jobb oldalán geometrikus mintázat látható. Az alapnyomat jobb felső részén a kék és zöld színű illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben Mátyás király arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré alatt vízszintesen elhelyezkedő „1000” értékjelzés. A vízjelmező fölött az „1000” értékjelzés olvasható, amelynek színe kék. A bankjegy bal alsó sarkában a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő, két elemből álló jelzés található, amelynek színe sötétkék.

(3) A szövegtükörben az „EZER FORINT” felirat, majd egymás alatti vízszintes sorokban Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2017” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben középen - sárga színű, koszorút formáló díszítő elemmel körülvéve - optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott, csőrében gyűrűt tartó holló motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően bíbor vagy zöld színű. Az aláírásoktól balra - díszítő motívumokkal körülvéve - Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe kék.

(5) A képnyomat jobb oldali részén Mátyás király arcképének ábrázolása látható, az arcképtől balra fent a „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat, jobbra lent az „1000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe kék.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A vízjelmezőtől balra, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú elemeiben Mátyás király portréjának tükörképe, alatta és felette a vízszintesen elhelyezett „1000” értékjelzés, valamint a csőrében gyűrűt tartó holló ábrázolása látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kék színű képnyomattal készült, amelynek összhatása kék. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén kék sáv látható, az alapnyomat többi része kék és sárga színhatású. Az alapnyomat bal oldali részén Mátyás király koronázási dekrétuma szövegének részlete jelenik meg. A vízjelmező mellett, balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén a kék és zöld színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „1000” értékjelzés, valamint az „M”, az „N” és a „B” betűk ismétlődnek, továbbá a nagyobb betűkkel nyomtatott „1000” értékjelzés és „MNB” felirat olvasható. A bankjegy alsó szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „1000” felirat ismétlődik, és a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „EZER FORINT” felirat és „1000” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma a visegrádi királyi palotában található Hercules-kút alapján készült metszet, háttérben a Mátyás király által kibocsátott aranyforint érme elő- és hátlapjának ábrázolásával. A metszettől jobbra Georgius Trapezuntius: Rhetoricorum libri című corvinájából származó, „C” betűt ábrázoló iniciálé látható. Az alsó mikroírás sávban a rátekintés szögétől függően az „MNB” felirat jelenik meg. A metszettől jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban a „HERCULES-KÚT” és a „VISEGRÁDI KIRÁLYI PALOTA” felirat, az iniciálé fölött az „1000” értékjelzés olvasható.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.

6. § Ez a rendelet 2017. augusztus 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelethez

A megújított 1000 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

2. melléklet a 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelethez

A megújított 1000 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:


  Vissza az oldal tetejére