A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi XXII. törvény

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről * 

(A módosítás nemzetközi jogilag 2016. július 11-én lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosítását (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„ANNEX 7

REQUIREMENTS CONCERNING VACCINATION OR PROPHYLAXIS FOR SPECIFIC DISEASES

1. In addition to any recommendation concerning vaccination or prophylaxis, the following diseases are those specifically designated under these Regulations for which proof of vaccination or prophylaxis may be required for travellers as a condition of entry to a State Party:

Vaccination against yellow fever.

2. Recommendations and requirements for vaccination against yellow fever:

(a) For the purpose of this Annex:

(i) the incubation period of yellow fever is six days;

(ii) yellow fever vaccines approved by WHO provide protection against infection starting 10 days following the administration of the vaccine;

(iii) this protection continues for the life of the person vaccinated; and

(iv) the validity of a certificate of vaccination against yellow fever shall extend for the life of the person vaccinated, beginning 10 days after the date of vaccination.

(b) Vaccination against yellow fever may be required of any traveller leaving an area where the Organization has determined that a risk of yellow fever transmission is present.

(c) If a traveller is in possession of a certificate of vaccination against yellow fever which is not yet valid, the traveller may be permitted to depart, but the provisions of paragraph 2(h) of this Annex may be applied on arrival.

(d) A traveller in possession of a valid certificate of vaccination against yellow fever shall not be treated as suspect, even if coming from an area where the Organization has determined that a risk of yellow fever transmission is present.

(e) In accordance with paragraph 1 of Annex 6 the yellow fever vaccine used must be approved by the Organization.

(f) States Parties shall designate specific yellow fever vaccination centres within their territories in order to ensure the quality and safety of the procedures and materials employed.

(g) Every person employed at a point of entry in an area where the Organization has determined that a risk of yellow fever transmission is present, and every member of the crew of a conveyance using any such point of entry, shall be in possession of a valid certificate of vaccination against yellow fever.

(h) A State Party, in whose territory vectors of yellow fever are present, may require a traveller from an area where the Organization has determined that a risk of yellow fever transmission is present, who is unable to produce a valid certificate of vaccination against yellow fever, to be quarantined until the certificate becomes valid, or until a period of not more than six days, reckoned from the date of last possible exposure to infection, has elapsed, whichever occurs first.

(i) Travellers who possess an exemption from yellow fever vaccination, signed by an authorized medical officer or an authorized health worker, may nevertheless be allowed entry, subject to the provisions of the foregoing paragraph of this Annex and to being provided with information regarding protection from yellow fever vectors. Should the travellers not be quarantined, they may be required to report any feverish or other symptoms to the competent authority and be placed under surveillance.”

„7. melléklet

Egyes betegségek elleni védőoltásra vagy profilaktikus kezelésre vonatkozó előírások

1. A védőoltásra vagy profilaktikus kezelésre vonatkozó ajánlásokon túlmenően, az utasnak egy Részes Államba való belépése feltételeként a védőoltás vagy profilaktikus kezelések megtörténtének igazolása a Rendszabályok szerint kifejezetten kijelölt alábbi betegségek esetében írható elő:

Sárgaláz elleni védőoltás.

2. A sárgaláz elleni védőoltásra vonatkozó ajánlások és előírások:

a) E melléklet alkalmazásában:

(i) a sárgaláz lappangási ideje hat nap;

(ii) az EVSZ által jóváhagyott, sárgaláz elleni védőoltások a beadást követő 10 nap elteltével biztosítanak védelmet a fertőzés ellen;

(iii) a védelem az oltásban részesült személy teljes élettartamára kiterjed; és

(iv) a sárgaláz elleni védőoltást tanúsító oltási bizonyítvány érvényessége az oltásban részesült személy teljes élettartamára szól, amelyet a védőoltás beadásának időpontját követő tizedik naptól kell számítani.

b) A sárgaláz elleni védőoltás megkövetelhető azoktól az utasoktól, akik olyan területről érkeznek, ahol a Szervezet megállapítása szerint fennáll a sárgaláz terjedésének kockázata.

c) Ha az utas olyan sárgaláz elleni oltási bizonyítvány birtokában van, amely még nem érvényes, ennek az utasnak a számára engedélyezhető az elutazás, de érkezéskor e melléklet 2. bekezdése h) pontjának rendelkezéseit lehet vele szemben alkalmazni.

d) A sárgaláz elleni érvényes oltási bizonyítvánnyal rendelkező utas nem kezelhető gyanúsként még akkor sem, ha olyan területről érkezik, ahol a Szervezet megállapítása szerint fennáll a sárgaláz terjedésének kockázata.

e) A 6. melléklet 1. bekezdésével összhangban, a sárgaláz ellen alkalmazott oltóanyagot a Szervezetnek engedélyeznie kell.

f) A Részes Államok felségterületükön kijelölnek speciális sárgaláz elleni oltóközpontokat az alkalmazott eljárások és oltóanyagok minőségének és biztonságának a biztosítása érdekében.

g) Az olyan területen található belépési helyen alkalmazott személyeknek, ahol a Szervezet megállapítása szerint fennáll a sárgaláz terjedésének a lehetősége, továbbá az ilyen belépési helyeket igénybe vevő szállítóeszközök személyzete minden tagjának rendelkeznie kell érvényes sárgaláz elleni oltási bizonyítvánnyal.

h) Az a Részes Állam, amelynek felségterületén megtalálható a sárgaláz kórokozó-terjesztője (vektora), előírhatja a Szervezet megállapítása szerint a sárgaláz terjedésének kockázatával érintett területről érkező, sárgaláz elleni érvényes oltási bizonyítványt felmutatni nem tudó utasra nézve, hogy helyezzék járványügyi zárlat (karantén) alá a bizonyítvány érvényességének kezdetéig, vagy a lehetséges expozíció utolsó időpontjától számított hat napot meg nem haladó ideig, attól függően, hogy melyik időpont következik be hamarabb.

i) Azoknak az utasoknak, akik jogosult orvos vagy jogosult egészségügyi dolgozó által aláírt felmentéssel rendelkeznek a sárgaláz elleni védőoltás alól, megengedhető a belépés az e melléklet előző pontjában foglalt rendelkezések feltételével és azzal, hogy tájékoztatást kapnak a sárgaláz kórokozó-terjesztője (vektora) elleni védekezésre vonatkozóan. A járványügyi zárlat (karantén) alá nem helyezett utasoknak előírható, hogy minden lázas vagy egyéb tünetet jelentsenek a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, és ezek az utasok felügyelet alá helyezhetők.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai a Módosítással egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása közzétételéről - a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével - az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére