A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2017. (X. 27.) MNB rendelet

a „Reformáció” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a reformáció meghirdetésének 500. évfordulója alkalmából - „Reformáció” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2017. október 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján egy középkori templom bejárati homlokzatának ábrázolása látható, nyitott templomkapuval, fölötte ablaknyílással. Az ablaknyílásban egy galamb, a kapuban egy pontból kiinduló 5 sugárvonal látható, amely a Szentlélek és annak szétáramlása szimbóluma. Az emlékérme alsó szélén, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat és - attól ponttal elválasztva - a „10 000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható. Az ábrázolás mellett, fent, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2017” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján egy középkori templom ablaknyílásának ábrázolása látható, a párkányon egy szalagra helyezett nyitott könyvvel, fölötte kitárt szárnyú galambbal. A nyitott könyv bal lapján egy „Α” betű, jobb lapján egy „Ω” betű ábrázolása látható. A szalag jobb oldali részén, egymás alatti két sorban, az emlékérme széléhez rendezve a „REFORMÁCIÓ” és az „500 ÉVE” felirat olvasható. Csíkszentmihályi Róbert tervezőművész mesterjegye a szalag bal oldali részén látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2017. október 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 25/2017. (X. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 25/2017. (X. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére