A jogszabály mai napon ( 2022.08.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi XXX. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének (a továbbiakban: Egyezmény) módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 1-4. mellékletei az Egyezmény és a D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatai kötelező hatályának elismerésére.

2. § (1) * 

(2)-(4) * 

3. § (1) * 

(2)-(4) * 

4. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése és az 1. melléklet az Egyezmény 34. cikk 2. §-a szerint meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 2. § (2)-(4) bekezdése, a 3. § (2)-(4) bekezdése és a 2-4. melléklet az Egyezmény 34. cikk 3. §-a szerint meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A Jegyzőkönyv 1-4. melléklete hatálybalépésének, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - azok ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(6) Az Egyezmény és Függelékei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2017. évi XXX. törvényhez * 

2-4. melléklet a 2017. évi XXX. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére