A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez (a továbbiakban: program) pályázat útján európai uniós támogatás igényelhető.

2. § (1) A pályázónak a programot végrehajtó szervezet kiválasztása céljából lefolytatott versenyeztetési eljárás keretében - ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá - legalább három ajánlatot kell bekérnie.

(2) A pályázónak a végrehajtó szervezetre és annak kiválasztására vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végrehajtási jogi aktusáról való értesítés napjától számított negyvenöt naptári napon belül kell benyújtania a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.

3. § (1) Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlament és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. október 7-i 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendelet) meghatározott tagállami feladatokat a Kincstár látja el. A kifizetéshez szükséges nyomtatványokat a Kincstár közleményben rendszeresíti.

(2) Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdése szerinti, a 11. cikkben foglaltak alapján kiválasztott egyszerű programok keretében benyújtott pályázatok elfogadásáról, és a Bizottság végrehajtási jogi aktusába foglalt európai uniós forrásból történő támogatásról szóló tájékoztatást követően a Kincstár a program végrehajtására és annak finanszírozására szerződést köt a pályázóval. Előleg igénylése esetén a pályázó legkésőbb az előlegfizetés iránti kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával egyidejűleg - a 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltakra figyelemmel - a Kincstár javára szóló biztosítékot köteles nyújtani.

(3) Az Európai Bizottság által elfogadott, (2) bekezdés szerinti pályázatok listáját a Kincstár a honlapján közzéteszi.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2015. április 23-i 2015/1829/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. október 7-i 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére