Hatály: közlönyállapot (2017.IV.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi XXXII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) X/A. fejezetének címe helyébe következő fejezetcím lép:

„EGYES ÁLLAMI TULAJDONÚ SPORTCÉLÚ INGATLANOK VAGYONKEZELŐINEK KIJELÖLÉSE”

2. § Az Stv. 76/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magyarországi sportélet fejlesztése és a sport közösségformáló funkciójának megerősítése érdekében az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok - részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok esetében az állam tulajdonában álló tulajdoni hányad - vagyonkezelőjeként az 1. mellékletben meghatározott jogi személyeket jelöli ki.”

3. § Az Stv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi XXXII. törvényhez

„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

A B
1 Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő
2 Budapest, 38440/52 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
3 Budapest, 38440/53 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
4 Budapest, 38440/54 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
5 Budapest, 38442/12 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
6 Budapest, 38442/13 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
7 Budapest, 38442/14 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
8 Budapest, 38442/15 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
9 Budapest, 38293/78 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
10 Budapest, 74333/1 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
11 Budapest, 74232 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
12 Budapest, 38852/6 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)
13 Budapest, 38821/4 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)
14 Budapest, 26085/1123 Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)
15 Budapest, 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
16 Budapest, 29834/12 Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
17 Budapest, 29834/15
(81751/83751 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
18 Budapest, 27913/1 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
19 Budapest, 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
20 Budapest, 27950/6
(12884/16684 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
21 Budapest, 23796/29 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)”

  Vissza az oldal tetejére