Hatály: 2018.I.1. - 2018.I.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában és (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 3. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelettel módosított 8. számú mellékletben foglaltakat a 2017. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.”

2. § Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1. 8. számú melléklet

a) 1. pontjában a „81,3” szövegrész helyébe a „89,4” szöveg,

b) 2. pontjában a „120” szövegrész helyébe a „132” szöveg,

c) „54102” megjelölésű sorában a „24 948” szövegrész helyébe a „27 442,8” szöveg,

d) „54103” megjelölésű sorában a „15 480” szövegrész helyébe a „17 028” szöveg,

e) 10. pontjában a „2 453” szövegrész helyébe a „2 698,3” szöveg,

f) 11. pontjában az „552” szövegrész helyébe a „607,2” szöveg,

g) 13. pontjában a „9 200” szövegrész helyébe a „10 500” szöveg,

h) 14. pontjában a „4 200” szövegrész helyébe az „5 500” szöveg,

i) 19. pontjában a „215” szövegrész helyébe a „236,5” szöveg,

j) 20. pontjában a „310” szövegrész helyébe a „341” szöveg

lép.

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „12610” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(Kód Index Tevékenység megnevezése Pont)
„12611 51 Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során 3000”

2. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész a következő 51. ponttal egészül ki:

„51
9099 International Medical Service LTD. Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft, Budapest”

2. melléklet a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelethez

Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „12610” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
„12611 * Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7803 OENO kód2)
X O O 12611”

3. melléklet a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet „12601” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel

A szív elektromos tevékenységének regisztrálása 12 elvezetéses módszerrel.

Kizárva: 1207R; 12602; 12603; 12604; 12605; 12607; 12608; 12609; 12611”

2. Az R2. 3. melléklet „12604” és „12605” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12604 EKG telemetriával

A szív elektromos tevékenységének vizsgálata, amikor a beteg otthonában készült EKG felvételt vagy jelet speciális felszerelésen keresztül észleli és értékeli a vizsgáló orvos az orvosi munkahelyen.

Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12605; 12607; 12608; 12609; 12610; 12611

12605 EKG Holter monitorizálása

A szív elektromos tevékenységének legalább 24 óráig történő folyamatos rögzítése speciális felvevővel, majd a felvétel visszajátszásának lehetősége és értékelése. Indikáció: ingerképzési és vezetési zavarok, valamint az ST-eltérések vizsgálata.

Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12604; 12607; 12608; 12609; 12610; 12611; 89462”

3. Az R2. 3. melléklet „12608” és „12609” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12608 Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben

A szív elektromos tevékenységének vizsgálata a beteg által aktiválható, 12 elvezetés rögzítésére alkalmas készülékkel. A készülék panasz alatt, vagy az esemény után közvetlenül rögzíti a beteg EKG-jét. Az EKG-t a memóriában tárolja és az erre a célra felszerelt centrumokba telemedicinalis úton továbbítja. A centrumban az EKG-t regisztrálják, értékelik, és archiválják. A szakorvos EKG alapján tudja elbírálni a panaszok azonnali hospitalizációt igénylő voltát. Indikációja: Akut coronaria szindrómás tágításon vagy CABG (Coronary Artery Bypass Graft) műtéten átesett betegek, akiknél jelentősen csökkent a bal kamra funkció (>30%), intenzív megfigyelés során a beavatkozás után regisztrált anginás panaszok, valamint intenzív monitorozás során észlelt kamrai, vagy magas frekvenciájú pitvari átmeneti ritmuszavarok állnak fenn, illetve malignus kamrai és pitvari eredetű ritmuszavarok (kamrafibrilláció, kamrai tachycardia, pitvarfibrillatio, PSVT) ablációján átesett betegek számára. Pacemaker beültetést követő állapotokban, congenitalis vitiumok és nagyér malformatiok műtétei után, illetve szívtranszplantáció utáni rehabilitáció ideje alatt, valamint típusos panaszokat követően elvégzett negatív eredményű elektrofizológiai vizsgálat után.

Elszámolási lehetőség (maximum): a kardiológiai beavatkozást követő egy hónap időtartam alatt maximum 20

Kizárva: 12601; 12604; 12605; 12607; 12609; 12611; 89410; 89462

12609 Transztelefonikus EKG elektív esetekben

A szív elektromos tevékenységének a vizsgálata a beteg által aktiválható, 12 csatorna rögzítésére alkalmas készülékkel. A készülék panasz alatt, vagy az esemény (pl. syncope) után közvetlenül, visszamenőleg is kb. 30 másodpercig rögzíti a beteg EKG-jét. Az EKG-t a memóriában tárolja és az erre a célra felszerelt centrumba transztelefonikus úton továbbítja. A jel küldés a más módon nem diagnosztizálható kardiális eseményekre korlátozandó, illetve kiterjed a posztoperatív csoport időn túli (a beavatkozást követően 1 hónapot meghaladó) eseteire. A centrumban az EKG-t regisztrálják, egyúttal lehetőség van a telefonon történő gyors orvosi tanácsadásra. Indikációja: Angina pectoris, idült iszkémiás szívbetegség, paroxysmalis pitvari fibrillatio és flutter, paroxysmalis supraventricularis tachycardia, non sustained kamrai tachycardia, szívritmuszavar megalapozott gyanúja ischaemias stroke-on átesett, negatív cardiológiai státuszú betegnél.

Elszámolási lehetőség (maximum): havonta 10; évente 1 betegnél maximum 30

Kizárva: 12601; 12604; 12605; 12607; 12608; 12611; 89410; 89462”

4. Az R2. 3. melléklete a „12610” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

„12611* Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során

A szív elektromos tevékenységének vizsgálata a beteget ellátó egészségügyi szakszemélyzet által aktiválható, 12 elvezetés rögzítésére alkalmas készülékkel. A készülék panasz alatt, vagy az esemény után közvetlenül rögzíti a beteg EKG-jét. Az EKG-t a memóriában tárolja és az erre a célra felszerelt centrumokba telemedicinalis úton továbbítja. A centrumban az EKG-t regisztrálják, értékelik, és archiválják. Egyúttal lehetőség van az azonnali telefonon történő gyors szakorvosi konzíliumra és szükség esetén tanácsadásra. Indikációja: Akut miokardiális infarktus (STEMI+nSTEMI), valamint annak észlelő orvos által megalapozott gyanúja esetén kizárólag mentési feladatok ellátása során. A sikeres újraélesztést követő állapot, amikor a szívleállásnak más egyértelmű oka (súlyos trauma, akut agyi történés, kivérzés stb.) nem merül fel. Keringést megingató életveszélyes pitvari és kamrai ritmuszavarok alatt vagy közvetlenül azt követően rögzített EKG-n még jelentős ST-T eltérés látható, ami felveti a háttérben infarctus gyanúját, továbbá egyidejű veleszületett járulékos ingerületvezető köteg(ek), hosszú QT szindróma (pl. Brugada sy.) jelenléte esetén.

Elszámolási lehetőség (maximum): havonta 5

Kizárva: 12601; 12604; 12605; 12608; 12609; 89410; 89462”

5. Az R2. 3. melléklet „89410” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„89410 EKG monitorizálás

A beteg szív elektromos működésének folyamatos követése.

Kizárva: 1207R; 12607; 12608; 12609; 12611”

6. Az R2. 3. melléklet „89462” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„89462 Cardio Tens vizsgálat

A vérnyomás és 2 csatornán az EKG monitorozása 24 órán át, majd a felvétel számítógépes értékelése.

Kizárva: 12605; 12607; 12608; 12609; 12611; 89461”


  Vissza az oldal tetejére