A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországra szállításával és a milánói projekt lezárásával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának (a továbbiakban: Pavilon) megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányításán belül a Pavilon bontását, a világkiállítási terület rekultivációját, a milánói projekt lezárását, valamint a Pavilon hazaszállítását a 100%-os állami tulajdonban álló Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kárpátok-Alpok Zrt.) végzi.

(2) A Kárpátok-Alpok Zrt. az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében jogosult és köteles a szükséges és indokolt beszerzési és egyéb tárgyú szerződések előkészítésére és megkötésére.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 


  Vissza az oldal tetejére