A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

 

2017. évi LXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról * 

1. * 

1-2. § * 

2. * 

3-5. § * 

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

6. § * 

7. § * 

8-9. § * 

10-14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § Az Nkt.

1. * 

2. * 

3. * 

4. * 

5-10. * 

szöveg lép.

22. § Hatályát veszti az Nkt.

1. * 

2. * 

3-5. * 

6. * 

7-8. * 

9. * 

10. 94. §

a) * 

b) * 

11-12. * 

4. * 

23. § * 

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

24-26. § * 

27-30. § * 

31. § * 

32-33. § * 

34-37. § * 

38. § (1) * 

(2) * 

39. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

40. § * 

41. § Az Nftv.

1-2. * 

3-10. * 

11. * 

12. * 

13. * 

14-16. * 

17. * 

szöveg lép.

42. § Hatályát veszti az Nftv.

a) 12. § (7) bekezdés d) pontjában és 39. § (3) bekezdésében *  a „reprezentatív” szövegrész,

b)-f) * 

g)-h) * 

i) * 

j) * 

6. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása

43. § Nem lép hatályba az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 82. § (2) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 3-5. §, a 41. § 11. pontja, a 41. § 17. pontja és a 42. § g), h) és j) pontja 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. §, a 22. § 1. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 17. §, a 27-30. §, 32. §, 33. §, 38. § (1) bekezdése, a 39. § (2) bekezdése, a 41. § 3-10. és 13. pontja, a 42. § b)-f) és i) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 15. §, a 21. § 2. pontja, 22. § 3-5.,7., 8., 10. b) pontja 2018. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 8-9. §, a 19. §, a 21. § 4. pontja és a 22. § 2., 6. pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi LXX. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére