A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi LXXI. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2016. március 18-án elfogadott 59/1 számú határozatban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Decision 59/1

Inclusion of acetylfentanyl in Schedules I and IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 10th meeting, on 18 March 2016, the Comission on Narcotic Drugs decided to include asetylfentanyl is Schedules I and IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.”

„59/1 sz. határozat

Az acetylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. és IV. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2016. március 18-án megtartott 10. ülésén úgy határozott, hogy az acetylfentanylt az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. és IV. jegyzékébe felveszi.”

4. § (1) Ez a törvény 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezménynek a Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a Módosítás hatálybalépését követően történő haladéktalan közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére