A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CI. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről * 

(A Módosítás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. január 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékleteinek módosításait (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Annex 6, new Explanatory Note 0.42 bis:

Add a new Explanatory Note to Article 42 bis to read as follows:

„0.42 bis The term “immediately” in Article 42 bis is understood to mean that national measures that may affect the application of the TIR Convention and/or functioning of the TIR system, ought to be communicated in writing to the TIRExB as soon as possible and, if possible, prior to its entry into force so as to allow the TIRExB to efficiently discharge its supervisory functions and fulfil its responsibility to examine the measure as to its conformity with the TIR Convention in accordance with Article 42 bis and its Terms of Reference as laid down in Annex 8 of the TIR Convention.”

Annex 2, Article 4, paragraph 2(i):

For the existing text substitute:

„(i) The sliding sheets, floor, doors and all other constituent parts of the load compartment shall be assembled either by means of devices which cannot be removed and replaced from the outside without leaving obvious traces, or by such methods as will produce a structure which cannot be modified without leaving obvious traces.”

Annex 2, Article 4, paragraph 2(iii):

For the existing text substitute:

„(iii) The sliding sheet guidance, sliding sheet tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that when closed, and Customs sealed, doors and other movable parts cannot be opened or closed from the outside without leaving obvious traces. The sliding sheet guidance, sliding sheet tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that it is impossible to gain access to the load compartment without leaving obvious traces once the closing devices have been secured. An example of such a system of construction is given in sketch No. 9 appended to these Regulations.”

Annex 2, new Article 5:

After the modified Article 4 insert:

Article 5

Vehicles with a sheeted sliding roof

1. Where applicable, the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 of these Regulations shall apply to vehicles with a sheeted sliding roof. In addition, these vehicles shall conform to the provisions of this Article.

2. The sheeted sliding roof shall fulfil the requirements set out in (i) to (iii) below.

(i) The sheeted sliding roof shall be assembled either by means of devices which cannot be removed and replaced from the outside without leaving obvious traces, or by such methods as will produce a structure which cannot be modified without leaving obvious traces.

(ii) The sliding roof sheet shall overlap with the solid part of the roof at the front side of the load compartment, so that the roof sheet cannot be pulled over the top edge of the upper cantrail. In the length of the load compartment, at both sides, in the hem of the roof sheet, a pre-stressed steel cable shall be inserted in such a way that it cannot be removed and re-inserted without leaving obvious traces. The roof sheet shall be secured to the sliding carriage in such a way that it cannot be removed and re-secured without leaving obvious traces.

(iii) The sliding roof guidance, the sliding roof tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that when closed, and Customs sealed, doors, roof and other movable parts cannot be opened or closed from the outside without leaving obvious traces. The sliding roof guidance, sliding roof tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that it is impossible to gain access to the load compartment without leaving obvious traces once the closing devices have been secured.

An example of a possible system of construction is shown in sketch No.10, appended to these Regulations.”

Annex 2, Sketch No. 9:

For the existing Sketch No. 9 substitute:

Sketch No. 9
EXAMPLE OF A CONSTRUCTION OF A VEHICLE WITH SLIDING SHEETS

Sketch No. 9 continued

Sketch No. 9 continued

Annex 2, new Sketch No. 10:

After new Sketch No. 9 insert:

Sketch No. 10
EXAMPLE OF A CONSTRUCTION OF A VEHICLE WITH A SHEETED SLIDING ROOF

Sketch No. 10 continued

Sketch No. 10 continued

Annex 7, Part I, Article 5, paragraph 2(i):

For the existing text substitute:

„(i) The sliding sheets, floor, doors and all other constituent parts of the container shall be assembled either by means of devices which cannot be removed and replaced from the outside without leaving obvious traces, or by such methods as will produce a structure which cannot be modified without leaving obvious traces.”

Annex 7, Part I, Article 5, paragraph 2(iii):

For the existing text substitute:

„(iii) The sliding sheet guidance, sliding sheet tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that when closed, and Customs sealed, doors and other movable parts cannot be opened or closed from the outside without leaving obvious traces. The sliding sheet guidance, sliding sheet tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that it is impossible to gain access to the container without leaving obvious traces once the closing devices has been secured. An example of such a system of construction is given in sketch No. 9 appended to these Regulations.”

Annex 7, Part I, new Article 6: After the modified Article 5 insert:

Article 6

Containers with a sheeted sliding roof

1. Where applicable, the provisions of Articles 1, 2, 3, 4 and 5 of these Regulations shall apply to containers with a sheeted sliding roof. In addition, these containers shall conform to the provisions of this Article.

2. The sheeted sliding roof shall fulfil the requirements set out in (i) to (iii) below.

(i) The sheeted sliding roof shall be assembled either by means of devices which cannot be removed and replaced from the outside without leaving obvious traces, or by such methods as will produce a structure which cannot be modified without leaving obvious traces.

(ii) The sliding roof sheet shall overlap with the solid part of the roof at the front side of the container, so that the roof sheet cannot be pulled over the top edge of the upper cantrail. In the length of the container, at both sides, in the hem of the roof sheet, a pre-stressed steel cable shall be inserted in such a way that it cannot be removed and re-inserted without leaving obvious traces. The roof sheet shall be secured to the sliding carriage in such a way that it cannot be removed and re-secured without leaving obvious traces.

(iii) The sliding roof guidance, the sliding roof tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that when closed, and Customs sealed, doors, roof and other movable parts cannot be opened or closed from the outside without leaving obvious traces. The sliding roof guidance, sliding roof tension devices and other movable parts shall be assembled in such a way that it is impossible to gain access to the container without leaving obvious traces once the closing devices have been secured.

An example of a possible system of construction is shown in sketch No. 10, appended to these Regulations.”

Annex 7, PartI, Sketch No 9:

For the existing Sketch No 9 substitute:

Sketch No. 9
EXAMPLE OF A CONSTRUCTION OF A CONTAINER WITH SLIDING SHEETS

Sketch No. 9 continued

Sketch No. 9 continued

Annex 7, Part I, new Sketch No 10:

After new Sketch No 9 insert:

„Sketch No. 10
EXAMPLE OF A CONSTRUCTION OF A CONTAINER WITH A SHEETED SLIDING ROOF

Sketch No. 10 continued

Sketch No. 10 continued

””

„A 6. melléklet új 0.42a. értelmező rendelkezése

A szöveg a 42a. cikkhez fűzött a következő új értelmező rendelkezéssel egészül ki:

„0.42a. A 42a. cikkben a „haladéktalanul” kifejezés úgy értendő, hogy a TIR-egyezmény alkalmazását és/vagy a TIR-rendszer működését esetlegesen befolyásoló nemzeti intézkedéseket a lehető leghamarabb és - amennyiben lehetséges - a hatálybalépésük előtt, írásban be kell jelenteni TIRExB-nek, lehetővé téve ezáltal, hogy a TIRExB a TIR-egyezmény 42a. cikkének, valamint a 8. mellékletében meghatározott ügyrendnek megfelelően hatékonyan elláthassa felügyeleti feladatait, és teljesítse azon feladatát, hogy megvizsgálja, az intézkedések összhangban állnak-e a TIR-egyezmény rendelkezéseivel.”

A 2. melléklet 4. cikke (2) bekezdésének i. pontja

A meglévő szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„i. a csúszóponyvákat, valamint a raktér padlóját, ajtajait és minden egyéb szerkezeti elemét olyan kapcsolóelemekkel szerelik össze, hogy azokat ne lehessen eltávolítani és kívülről visszahelyezni látható nyomok hátrahagyása nélkül, vagy olyan módon alakítják ki a szerkezetet, hogy az ne legyen módosítható látható nyomok hátrahagyása nélkül.”

A 2. melléklet 4. cikke (2) bekezdésének iii. pontja

A meglévő szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„iii. A csúszóponyva vezetősínét, a csúszóponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy a zárt és vámzárral ellátott ajtók és más mozgó alkatrészek kívülről látható nyomok hátrahagyása nélkül ne legyenek nyithatók vagy zárhatók. A csúszóponyva vezetősínét, a csúszóponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy ha a záróberendezéseket egyszer már felrakták, látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen hozzáférni a raktérhez. A szerkezetre példa az e szabályzathoz mellékelt 9. sz. vázlaton látható.”

A 2. melléklet új 5. cikke

A melléklet a módosított 4. cikk után a következő szövegrésszel egészül ki:

5. cikk

Eltolható tetőponyvával rendelkező járművek

(1) E szabályzat 1., 2., 3. és 4. cikkének rendelkezéseit - adott esetben - az eltolható tetőponyvával rendelkező járművekre is alkalmazni kell. Ezen túlmenően e járműveknek meg kell felelniük e cikk rendelkezéseinek.

(2) Az eltolható tetőponyvának meg kell felelnie az alábbi i-iii. pontban megállapított követelményeknek.

i. az eltolható tetőponyvát olyan kapcsolóelemekkel szerelik össze, hogy azokat ne lehessen eltávolítani és kívülről visszahelyezni látható nyomok hátrahagyása nélkül, vagy olyan módon alakítják ki a szerkezetet, hogy az ne legyen módosítható, látható nyomok hátrahagyása nélkül;

ii. a raktér elülső részénél átlapolás van az eltolható tetőponyva és a tető szilárd része között, hogy a tetőponyvát ne lehessen áthúzni a felső vezetősín felső széle fölött. A tetőponyva szegélyébe a raktér mindkét oldalán, annak teljes hosszában előfeszített acélkábelt kell helyezni oly módon, hogy azt látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen eltávolítani és visszahelyezni. A tetőponyvát oly módon kell a sínhez rögzíteni, hogy azt látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen eltávolítani és visszarögzíteni;

iii. Az eltolható tetőponyva vezetősínét, az eltolható tetőponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy a zárt és vámzárral ellátott ajtók és más mozgó alkatrészek kívülről látható nyomok hátrahagyása nélkül ne legyenek nyithatók vagy zárhatók. Az eltolható tetőponyva vezetősínét, az eltolható tetőponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy ha a záróberendezéseket egyszer már felrakták, látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen hozzáférni a raktérhez.

A lehetséges szerkezetre példa az e szabályzathoz mellékelt 10. sz. vázlaton látható.”

2. melléklet 9. sz. vázlat

A meglévő 9. sz. vázlat helyébe a következő vázlat lép:

9. sz. vázlat
PÉLDA CSÚSZÓPONYVÁS JÁRMŰ SZERKEZETÉRE

9. sz. vázlat folytatás

9. sz. vázlat folytatás

2. melléklet új 10. sz. vázlat

A melléklet az új 9. sz. vázlat után a következő vázlattal egészül ki:

10. sz. vázlat
PÉLDA ELTOLHATÓ TETŐPONYVÁVAL RENDELKEZŐ JÁRMŰ SZERKEZETÉRE

10. sz. vázlat folytatás

10. sz. vázlat folytatás

A 7. melléklet I. része 5. cikke (2) bekezdésének i. pontja

A meglévő szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„i. a csúszóponyvákat, valamint a szállítótartály padlóját, ajtajait és minden egyéb szerkezeti elemét olyan kapcsolóelemekkel szerelik össze, hogy azokat ne lehessen eltávolítani és kívülről visszahelyezni látható nyomok hátrahagyása nélkül, vagy olyan módon alakítják ki a szerkezetet, hogy az ne legyen módosítható látható nyomok hátrahagyása nélkül.”

A 7. melléklet I. része 5. cikke (2) bekezdésének iii. pontja

A meglévő szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„iii. A csúszóponyva vezetősínét, a csúszóponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy a zárt és vámzárral ellátott ajtók és más mozgó alkatrészek kívülről látható nyomok hátrahagyása nélkül ne legyenek nyithatók vagy zárhatók. A csúszóponyva vezetősínét, a csúszóponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy ha a záróberendezéseket egyszer már felrakták, látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen hozzáférni a szállítótartályhoz. A szerkezetre példa az e szabályzathoz mellékelt 9. sz. vázlaton látható.”

A 7. melléklet I. rész új 6. cikke

A melléklet a módosított 5. cikk után a következő szövegrésszel egészül ki:

6. cikk

Eltolható tetőponyvával rendelkező szállítótartályok

(1) E szabályzat 1., 2., 3. 4. és 5. cikkének rendelkezéseit - adott esetben - az eltolható tetőponyvával rendelkező szállítótartályokra is alkalmazni kell. Ezen túlmenően e szállítótartályoknak meg kell felelniük e cikk rendelkezéseinek.

(2) Az eltolható tetőponyvának meg kell felelnie az alábbi i-iii. pontban megállapított követelményeknek.

i. az eltolható tetőponyvát olyan kapcsolóelemekkel szerelik össze, hogy azokat ne lehessen eltávolítani és kívülről visszahelyezni látható nyomok hátrahagyása nélkül, vagy olyan módon alakítják ki a szerkezetet, hogy az ne legyen módosítható látható nyomok hátrahagyása nélkül;

ii. a szállítótartály elülső részénél átlapolás van az eltolható tetőponyva és a tető szilárd része között, hogy a tetőponyvát ne lehessen áthúzni a felső vezetősín felső széle fölött. A tetőponyva szegélyébe a szállítótartály mindkét oldalán, annak teljes hosszában előfeszített acélkábelt kell helyezni oly módon, hogy azt látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen eltávolítani és visszahelyezni. A tetőponyvát oly módon kell a sínhez rögzíteni, hogy azt látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen eltávolítani és visszarögzíteni;

iii. az eltolható tetőponyva vezetősínét, az eltolható tetőponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy a zárt és vámzárral ellátott ajtók és más mozgó alkatrészek kívülről látható nyomok hátrahagyása nélkül ne legyenek nyithatók vagy zárhatók. Az eltolható tetőponyva vezetősínét, az eltolható tetőponyva feszítőszerkezeteit és az egyéb mozgó alkatrészeket úgy kell összeszerelni, hogy ha a záróberendezéseket egyszer már felrakták, látható nyomok hátrahagyása nélkül ne lehessen hozzáférni a szállítótartályhoz.

A lehetséges szerkezetre példa az e szabályzathoz mellékelt 10. sz. vázlaton látható.”

7. melléklet I. rész 9. sz. vázlat

A meglevő 9. sz. vázlat helyébe a következő vázlat lép:

9. sz. vázlat
PÉLDA CSÚSZÓPONYVÁS SZÁLLÍTÓTARTÁLY SZERKEZETÉRE

9. sz. vázlat folytatás

9. sz. vázlat folytatás

7. melléklet I.rész új 10. sz. vázlat

A melléklet az új 9. sz. vázlat után a következő vázlattal egészül ki:

10. sz. vázlat
PÉLDA ELTOLHATÓ TETŐPONYVÁVAL RENDELKEZŐ JÁRMŰ SZERKEZETÉRE

10. sz. vázlat, folytatás

10. sz. vázlat, folytatás

””

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezmény a Módosítással, valamint a 2013. évi XLII. törvénnyel és a 2013. évi CLXXII. törvénnyel kihirdetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(4) * 


  Vissza az oldal tetejére