A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CII. törvény

az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről * 

(A Módosítás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. május 11-én lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) A mellékletének módosítását (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„In Annex A, Appendix II the following sentence: „The CPD carnet is printed in English or French.” be replaced by the following text:

„Carnets used for CPD operations within a specific region may be printed in other combinations of United Nations official languages on the condition that one of the two languages is English or French.””

„Az A Melléklet II. Függelékében az „A CPD-igazolványt angol és francia nyelven kell kinyomtatni.” mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Egy adott területen belül a CPD eljárásokhoz használt igazolványok az Egyesült Nemzetek hivatalos nyelveinek kombinációjában is kinyomtathatóak feltéve, hogy a két nyelv egyike az angol vagy a francia.””

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezmény a Módosítással egységes szerkezetbe foglalt angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére