A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE STATE OF MARYLAND AND ON COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

The Government of Hungary and the State of Maryland, hereinafter referred to as „the Parties”, in order to support cooperation in higher education between their two countries, recognizing the benefits each of the two countries may gain as a result of strengthening bilateral cooperation in accordance with the rules and regulations applied in each country, have agreed on the following:

ARTICLE 1

SUPPORTING THE FUNCTIONING OF MCDANIEL COLLEGE BUDAPEST

The Parties recognize the functioning of McDaniel College Budapest, a branch campus of McDaniel College. McDaniel College (formerly known as Western Maryland College), located at 2 College Hill, Westminster, Maryland 21157 U.S.A., (hereinafter referred to as „MDC”) is a Maryland-based higher education institution.

ARTICLE 2

LEGAL STATUS OF MCDANIEL COLLEGE BUDAPEST

MDC was established in 1867 and has maintained a campus in Westminster, MD for 150 years. MDC has maintained continuous accreditation with the Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) since 1922. The branch campus called McDaniel College Budapest has been included within the scope of McDaniel College’s MSCHE accreditation since June 21, 1995. MDC was granted a charter to operate in 1868 by the State of Maryland, and has been in continuous operation since. MDC is approved to operate in the State of Maryland by the Maryland Higher Education Commission. Neither the State of Maryland, nor the Maryland Higher Education Commission, has any legal authority or responsibility to regulate the operations of McDaniel College Budapest within Hungary. The Parties acknowledge that MDC within the scope of it’s MSCHE accreditation provides diplomas to graduates of McDaniel College Budapest.

MDC operates McDaniel College Budapest in Hungary as a higher education institution permitted to function based on the National Higher Education Act of Hungary and registered by the Educational Authority. MDC operates McDaniel College Budapest based on the McDaniel College Budapest Agreement between MDC and College International, Inc., a Hungarian Joint Venture (2 Bethlen Gabor tér, 1071 Budapest, Hungary, hereinafter referred to as „CII”).

ARTICLE 3

ACTIVITIES OF MCDANIEL COLLEGE BUDAPEST

McDaniel College Budapest offers a standard four-year English-language undergraduate program leading to the award of a Bachelor of Arts degree. By combining the best American and European academic traditions, this program educates young men and women from Europe and elsewhere interested in preparing for careers in the new global marketplace.

ARTICLE 4

PARTIES RESPONSIBLE FOR THE EXECUTION OF THIS AGREEMENT

The bodies of the Parties responsible for the execution of this Agreement are:

a. For the State of Maryland, the Maryland Higher Education Commission.

b. For the Government of Hungary, the Ministry of Human Capacities.

ARTICLE 5

OPERATION OF LAWS AND REGULATIONS OF THE PARTIES

This Agreement and activities arising from it shall be performed and interpreted by each party in accordance with its respective national laws and regulations, including, without limitation, for the State of Maryland: Article I, Section 10 of the Constitution of the United States.

The Government of Hungary shall undertake to conduct the internal legal proceedings necessary for the entry into force of the Agreement by 15th November 2017.

ARTICLE 6

VALIDITY OF THE AGREEMENT

This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt by the State of Maryland of written notification, by the Government of Hungary, through diplomatic channels, that the Government of Hungary has completed all internal legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement. The Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties. This Agreement shall remain in force until either Party notifies, in writing, the other Party of its intention to terminate it. In such a case the Agreement shall cease to be in force on the thirtieth (30th) day of the first calendar year after the date of such notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Annapolis, MD, in duplicate, this 14th day of July, 2017, in the Hungarian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Government of Hungary For the State of Maryland”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MARYLAND ÁLLAM KÖZÖTT A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Magyarország Kormánya és Maryland Állam, továbbiakban „Felek”, a két állam közötti felsőoktatási együttműködés támogatása érdekében, felismerve mindazon előnyöket, melyekre az érvényben lévő szabályok és törvények alapján megvalósuló kétoldalú együttműködés erősítésével szert tehetnek, a következőkről állapodnak meg:

1. CIKK

A MCDANIEL COLLEGE BUDAPEST MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Felek elismerik a McDaniel College Budapest, a McDaniel College oktatási fiókintézménye működését. A 2 College Hill, Westminster, Maryland 21157 U.S.A. címen működő McDaniel College (korábbi nevén Western Maryland College, továbbiakban „MDC”) egy marylandi központú felsőoktatási intézmény.

2. CIKK

A MCDANIEL COLLEGE BUDAPEST JOGI STÁTUSZA

Az MDC-t 1867-ben alapították, és kampusza 150 éve működik a Maryland állambeli Westminsterben. Az MDC-nek folyamatosan, 1922 óta van a Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) által kiadott akkreditációja. A McDaniel College MSCHE akkreditációjába 1995. június 21-i hatállyal került be a McDaniel College Budapest nevű együttműködő partner. Maryland állam 1868-ban adott működési engedélyt az MDC számára, amely azóta is folyamatosan működik. Az MDC működését Maryland államban a Maryland Higher Education Commission engedélyezte. Sem Maryland állam, sem a Maryland Higher Education Commission nem rendelkezik hatáskörrel vagy felelősséggel a McDaniel College Budapest magyarországi működésének szabályozásával összefüggésben. A Felek elismerik, hogy MSCHE akkreditációja keretében az MDC adja ki a diplomákat a McDaniel College Budapest hallgatóinak.

Az MDC a McDaniel College Budapestet a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján létrehozott felsőoktatási intézményként működteti, melyet az Oktatási Hivatal Magyarországon nyilvántartásba vett. A McDaniel College Budapestet az MDC a College International Kft. (1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2., Magyarország, továbbiakban „CII”) magyar közös vállalattal kötött McDaniel College Budapest Megállapodás alapján működteti.

3. CIKK

A MCDANIEL COLLEGE BUDAPEST TEVÉKENYSÉGE

A McDaniel College Budapest szabványos amerikai négyéves angol nyelvű alapképzést nyújt, amely a Bachelor of Arts diploma megszerzését biztosítja. A legjobb amerikai és európai oktatási hagyományok ötvözésével, a program az új globális piacokon való érvényesülés iránt érdeklődő, Európából és máshonnan származó fiatal férfi és női hallgatókat képez.

4. CIKK

A JELEN MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEK

A jelen Megállapodásban (továbbiakban: „Megállapodás”) foglaltak végrehajtásáért felelős szervek:

a. Maryland Állam nevében a Maryland Higher Education Commission.

b. Magyarország Kormánya nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

5. CIKK

FELEK ÁLTAL ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

Felek a jelen Megállapodást és az abból fakadó intézkedéseket saját nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik alapján teljesítik és értelmezik, Maryland Állam esetében ideértve többek között az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya 1. cikkének 10. szakaszában foglaltakat.

Magyarország Kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat 2017. november 15-ig lefolytassa.

6. CIKK

A MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy Maryland Állam kézhez kapta Magyarország Kormányának diplomáciai úton küldött jegyzékét, miszerint a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat lefolytatták. A Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével módosítható. A Megállapodás mindaddig érvényben marad, ameddig valamely fél a másikat írásban értesíti felmondási szándékáról. Ebben az esetben a Megállapodás az értesítés napját követő első naptári év harmincadik (30.) napjától veszti hatályát.

FENTIEK HITELÉÜL a kormányaik által megfelelően felhatalmazott alulírottak e Megállapodást kézjegyükkel látták el.

KÉSZÜLT Annapolisban, Maryland Államban, 2017. július hónap 14. napján két példányban, magyar és angol nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya nevében Maryland Állam nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére