Hatály: közlönyállapot (2017.XI.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi CXXXV. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról * 

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 182/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„182/A. § (1) A végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását [174. § d) pont] a november 15-től április 30-ig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett magánszemély. Nincs helye halasztásnak az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése során, vagy ha a kötelezettel szemben korábban rendbírságot szabtak ki.”

2. § A Vht. a következő 304/A. §-sal egészül ki:

„304/A. § A 182/A. § (1) bekezdésének a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXV. törvénnyel (a továbbiakban e §-ban: Módtv.8.) megállapított rendelkezéseit azokban a Módtv.8. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a lakóingatlan kiürítésének foganatosítására még nem került sor.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére