A jogszabály mai napon ( 2022.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CXLII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Megállapodás hatálya az 5. Cikkben felsorolt közúti határhidak (a továbbiakban: hidak), valamint határútszakaszok (a továbbiakban: útszakaszok) üzemeltetésére, fenntartására és rekonstrukciójára terjed ki.

2. Cikk

A Megállapodás alkalmazása szempontjából:

1) üzemeltetés: a hidak és útszakaszok forgalmi rendjének meghatározása és szabályozása, a közúti jelzések kihelyezése, az út forgalombiztonságának folyamatos ellenőrzése, továbbá a hidak és az útszakaszok tisztántartása, síkosság-mentesítése, világítása, valamint műszaki adatainak a nyilvántartása;

2) fenntartás: minden olyan munka, amely a hidak és útszakaszok szokásos állagmegóvásával és szükség szerinti javításával függ össze, amelynek következtében a hidak vagy útszakaszok műszaki paraméterei nem változnak meg;

3) rekonstrukció: minden olyan, az 1) és 2) pontba nem sorolt munka, beleértve a hidak egész szerkezetére kiterjedő felújítási munkát is, amelynek eredményeként a hidak vagy útszakaszok műszaki paraméterei megváltoznak.

3. Cikk

A Szerződő Felek a Megállapodás végrehajtásával a közlekedésért felelős miniszterek által vezetett minisztériumokat (a továbbiakban együtt: Minisztériumok) bízzák meg.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek az 1. Cikkben megjelölt feladatokat a kijelölt szervek és szervezetek (a továbbiakban együtt: Kijelölt Szervezetek) bevonásával teljesítik.

(2) A Minisztériumok folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a Kijelölt Szervezetek nevéről és címéről, a saját országuk területén található érintett útszakaszok számáról és kategóriájáról.

5. Cikk

(1) Magyarország Kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyarországon hatályos jogszabályokkal és műszaki előírásokkal összhangban biztosítja a következő útszakaszok és hidak üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját:

a) a Magyarország területén Ipolydamásd és a Szlovák Köztársaság területén Chl’aba (Helemba) között, a III.4M és a III.3S határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

b) a Magyarország területén Letkés és a Szlovák Köztársaság területén Salka (Ipolyszalka) között, a III.8/6M és a III.8/5S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

c) a Magyarország területén Bernecebaráti és Magyarország területén Tésa között, a IV.4 és a IV.6/1 számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 1,700 km hosszúságú útszakasz,

d) a Magyarország területén Hont-Parassapuszta és a Szlovák Köztársaság területén Šahy (Ipolyság) között, a IV.14/9 és a IV.15/1a számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 0,100 km hosszúságú útszakasz,

e) a Magyarország területén Szécsény-Pösténypuszta és a Szlovák Köztársaság területén Peťov (Petőpuszta) között, az V.24M és az V.23S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

f) a Magyarország területén Bánréve és a Szlovák Köztársaság területén Král’ (Sajószentkirály) között, a X.11/8A és a X.13/1A számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 0,354 km hosszúságú útszakasz,

g) a Magyarország területén Hidvégardó és a Szlovák Köztársaság területén Host’ovce (Bódvavendégi) között, a XIII.3M és a XIII.6xM számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 2,700 km hosszúságú útszakasz,

h) a Magyarország területén Hidvégardó és a Szlovák Köztársaság területén Host’ovce (Bódvavendégi) között, a XIII.5/2M és a XIII.5/3S számú határjelek közötti, a Bódva folyó feletti híd,

i) a Magyarország területén Sátoraljaújhely belterülete és a Szlovák Köztársaság területén Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) között, a XIX./2 és a XIX./3 számú határjelek közötti, a Ronyva folyó feletti híd,

j) a Magyarország területén Sátoraljaújhely Köztársaság út és a Szlovák Köztársaság területén Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) között, a XIX.3M és a XIX.2/2S számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 0,360 km hosszúságú útszakasz,

k) a Magyarország területén Sátoraljaújhely Köztársaság út és a Szlovák Köztársaság területén Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) között, a XIX.3M és a XIX.3/1S számú határjelek közötti, a Ronyva folyó feletti híd.

l) a Magyarország területén Karos és a Szlovák Köztársaság területén Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely) között, a XIX.26M és a XIX.25S számú határjelek közötti, a Felsőberecki-főcsatorna feletti híd.

(2) A Szlovák Köztársaság Kormánya kötelezettséget vállal, hogy a Szlovák Köztársaságban hatályos jogszabályokkal és műszaki előírásokkal összhangban biztosítja a következő útszakaszok és hidak üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját:

a) a Magyarország területén Vámosmikola és a Szlovák Köztársaság területén Pastovce (Ipolypásztó) között, a III.14/16M és a III.14/17S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

b) a Magyarország területén Balassagyarmat és a Szlovák Köztársaság területén Slovenské Ďarmoty (Ipolygyarmat) között, az V.12M és az V.11S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

c) a Magyarország területén Nógrádszakál-Ráróspuszta és a Szlovák Köztársaság területén Rároš (Rárós) között, az V.36M és az V.35S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

d) a Magyarország területén Hidvégardó és a Szlovák Köztársaság területén Hosťovce (Bódvavendégi) között, a XIII.6xM és a XIII.7S számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 0,700 km hosszúságú útszakasz,

e) a Magyarország területén Abaújvár és a Szlovák Köztársaság területén Kechnec (Kenyhec) között, a XVI.3M és a XVI.4S számú határjelek közötti, a Hernád folyó feletti híd,

f) a Magyarország területén Sátoraljaújhely és a Szlovák Köztársaság területén Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) között, a XIX.1/2 és a XIX.2/2S számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 0,720 km hosszúságú útszakasz,

g) a Magyarország területén Sátoraljaújhely és a Szlovák Köztársaság területén Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) között, a XIX.4M és a XIX.4/1S számú határjelek közötti, a Ronyva folyó feletti híd,

h) a Magyarország területén Pácin és a Szlovák Köztársaság területén Vel’ky Kamenec (Nagykövesd) között, a XIX.40M és a XIX.39S számú határjelek közötti, a csatorna feletti híd,

i) a Magyarország területén Dámóc és a Szlovák Köztársaság területén Pribenik (Perbenyik) között, a XIX.82/5 és a XIX.85M számú határjelek közötti, a közös államhatárt érintő 1,457 km hosszúságú útszakasz,

j) a Magyarország területén Dámóc és a Szlovák Köztársaság területén Pribeník (Perbenyik) között, a XIX.85M és a XIX.85/1S számú határjelek közötti, a csatorna feletti híd.

(3) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy

a) az (1) és (2) bekezdésben felsorolt hidak és útszakaszok üzemeltetését saját költségükön, a másik Féltől való megtérítés igénye nélkül látják el,

b) az (1) és (2) bekezdésben felsorolt hidak és útszakaszok fenntartását saját költségükön, a másik Féltől való megtérítés igénye nélkül látják el,

c) az (1) és (2) bekezdésben felsorolt útszakaszok rekonstrukcióját saját költségükön, a másik Féltől való megtérítés igénye nélkül a rekonstrukciót végző Fél országában hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban biztosítják,

d) az (1) és (2) bekezdésben felsorolt hidak rekonstrukcióját az államaikban hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban, közösen biztosítják,

e) az (1) és (2) bekezdésben felsorolt hidak rekonstrukciójának költségeit közösen, egyenlő arányban viselik,

f) az (1) és (2) bekezdésben felsorolt hidak rekonstrukciós munkáinak előkészítésére, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére és a végelszámolás elvégzésére a Kijelölt Szervezetek munkacsoportot hoznak létre, amelyben mindkét ország képviselői egyenlő létszámmal és azonos döntési jogkörökkel rendelkeznek.

(4) Magyarország Kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy a Magyarországon hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban biztosítja a következő Duna-hidak üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját:

a) a Magyarország területén Komárom és a Szlovák Köztársaság területén Komárno (Révkomárom) között, a II.19M és a II.13/1S számú határjelek közötti, a Duna feletti híd,

b) a Magyarország területén Esztergom és a Szlovák Köztársaság területén Štúrovo (Párkány) között, a II.34M és a II.21S számú határjelek közötti, a Duna feletti híd.

(5) A Szlovák Köztársaság Kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy a Szlovák Köztársaságban hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban biztosítja a következő Duna-hidak üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját:

a) a Magyarország területén Vámosszabadi és a Szlovák Köztársaság területén Medved’ov (Medve) között, a II.10M és a II.11S számú határjelek közötti, a Duna feletti híd,

b) a Magyarország területén Komárom és a Szlovák Köztársaság területén Komárno (Révkomárom) között, a II.20M és a II.15S számú határjelek közötti, a Duna feletti híd,

(6) A (4) és (5) bekezdésben felsorolt Duna-hidak üzemeltetésével összefüggő munkák végrehajtását a Kijelölt Szervezetek az egyes hidakra vonatkozóan a Minisztériumok által jóváhagyott külön üzemeltetési előírások szerint végzik.

(7) A (4) és (5) bekezdésben felsorolt Duna-hidak üzemeltetését és fenntartását a Szerződő Felek saját költségükön, a (6) bekezdésben szereplő üzemeltetési előírásokkal összhangban, a másik féltől való megtérítés igénye nélkül látják el.

(8) A (4) és (5) bekezdésben felsorolt Duna-hidak rekonstrukciós munkáinak költségét a Szerződő Felek közösen, egymás között egyenlő arányban megosztva viselik.

(9) A (4) és (5) bekezdésben felsorolt Duna-hidak rekonstrukciós munkáinak előkészítéséről és kivitelezéséről a Szerződő Felek külön megállapodást kötnek.

6. Cikk

(1) Az 5. Cikk (1), (2), (4) és (5) bekezdésében megjelölt hidakon a közúti jelzéseket a Szerződő Felek államaiban hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban kell elhelyezni.

(2) Az 5. Cikk (1) bekezdésében megjelölt útszakaszokon a közúti jelzéseket a Magyarországon hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban kell elhelyezni.

(3) Az 5. Cikk (2) bekezdésében megjelölt útszakaszokon a közúti jelzéseket a Szlovák Köztársaságban hatályos jogi és műszaki előírásokkal összhangban kell elhelyezni.

7. Cikk

(1) A Megállapodás szerinti munkákat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölő határjelek, a hidakon lévő határtáblák és egyéb államhatárt jelölő jelek ne sérüljenek.

(2) Minden olyan munkavégzéshez, amely a határjeleket vagy az államhatár vonalát érinti, a Magyar-Szlovák Határbizottság előzetes jóváhagyása szükséges a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között érvényes nemzetközi szerződések alapján.

8. Cikk

A hidak és útszakaszok területén reklámtáblák elhelyezése tilos; közérdekű tájékoztatást tartalmazó táblák csak a Kijelölt Szervezetek külön egyetértésével helyezhetők el.

9. Cikk

(1) A Kijelölt Szervezetek a Megállapodás alapján végzett fenntartási és rekonstrukciós munkák megkezdéséről a következő módon tájékoztatják egymást:

a) legalább 21 nappal a fenntartási és rekonstrukciós munkák megkezdése előtt,

b) legalább 45 nappal a fenntartási és rekonstrukciós munkák megkezdése előtt, ha a munkák miatt a létesítményt több mint két órán át le kell zárni a forgalom elől.

(2) Ha egy híd vagy útszakasz lezárása két óránál hosszabb időt vesz igénybe, a Kijelölt Szervezetek közösen gondoskodnak terelőút kijelöléséről, a forgalom más útvonalon történő lebonyolításáról.

(3) Ezen Megállapodás 5. Cikkének (1), (2), (4) és (5) bekezdésében megjelölt bármely hídon és útszakaszon bekövetkezett súlyos baleset, katasztrófa vagy rendkívüli esemény esetén a Kijelölt Szervezet köteles a kialakult helyzetről haladéktalanul tájékoztatni a másik Szerződő Fél Kijelölt Szervezetét. Ezekben az esetekben a Kijelölt Szervezetek saját államaik belső jogszabályaival összhangban közösen döntenek a következmények felszámolása érdekében teendő intézkedésekről.

10. Cikk

(1) Az 5. Cikk (1), (2), (4) és (5) bekezdésében megjelölt hidak és útszakaszok rendeltetésszerű használatához közvetlenül nem szükséges egyéb berendezések elhelyezésére, felszerelésére, illetve ezen berendezésekkel kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási munkák elvégzésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azzal mindkét állam Kijelölt Szervezetei egyetértenek.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt munkák elvégzéséhez szükséges hozzájárulás kiadásával és ezen munkák ellenőrzésével kapcsolatos teendőket az a Kijelölt Szervezet köteles ellátni, amely az adott létesítmény üzemeltetői feladatait ellátja.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt munkák elvégzéséhez a Megállapodás 5. Cikk (4) és (5) bekezdésében megjelölt hidak tekintetében mindkét állam illetékes szervei hozzájárulása szükséges.

11. Cikk

A Megállapodás végrehajtásából eredő munkák elvégzéséhez nincs szükség a másik állam által kiadott munkavállalási engedélyre.

12. Cikk

A Kijelölt Szervezetek gondoskodnak arról, hogy a hidak és útszakaszok fenntartási és rekonstrukciós munkáinak elvégzéséhez szükséges engedélyek kellő időben rendelkezésre álljanak. A munkálatok időszakára a Szerződő Felek biztosítják a határforgalom megfelelő lebonyolításához szükséges feltételeket.

13. Cikk

A Megállapodás végrehajtása során felmerülő esetleges vitákat a Minisztériumok tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezik.

14. Cikk

(1) A Megállapodást a Szerződő Felek belső jogszabályaival összhangban jóvá kell hagyni és a Megállapodás a jóváhagyásról szóló későbbi jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármely Szerződő Fél bármikor felmondhatja a másik Szerződő Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodás alapján írásban bármikor változtatható, módosítható, kiterjeszthető vagy kiegészíthető.

15. Cikk

(1) A Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Pozsonyban, 2007. június 18-án aláírt Megállapodás, valamint annak Pozsonyban, 2011. május 12-én aláírt 1. Kiegészítése.

(2) A Megállapodás hatályba lépésével

a) a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2012. február 27. napján Pozsonyban aláírt Megállapodás 6. Cikke,

b) a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2012. február 27. napján Pozsonyban aláírt Megállapodás 6. Cikke,

c) a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd megépítéséről a Duna folyamon 2012. október 2. napján Pilisszentkereszten (Mlynky) aláírt Megállapodás 5. Cikk (3) bekezdése, valamint

d) a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről 2014. június 27. napján Pozsonyban aláírt Megállapodás 7. Cikke

helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Híd üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten 2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodás rendelkezik.”

Készült Budapesten 2017. év szeptember hó 14. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében”

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-4. § a Megállapodás 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2-4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

(5) A 2012. évi XXII. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás - a Megállapodásban foglalt módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének a Megállapodás hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a miniszter gondoskodik.

(6) A 2012. évi XXIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás - a Megállapodásban foglalt módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének a Megállapodás hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a miniszter gondoskodik.

(7) A 2012. évi CLXV. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd a Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás - a Megállapodásban foglalt módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének a Megállapodás hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a miniszter gondoskodik.

(8) A 2014. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás - a Megállapodásban foglalt módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének a Megállapodás hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére