A jogszabály mai napon ( 2019.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

2017. évi CXLV. törvény

egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról * 

1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

1. § * 

2-5. § * 

6-7. § * 

2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

8-10. § * 

11. § (1) * 

(2) * 

12. § * 

13. § * 

14-16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

3. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

22-26. § * 

27. § * 

28. § * 

29. § * 

30. § * 

4. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

31-63. § * 

64. § * 

65-67. § * 

5-7. * 

68-75. § * 

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

76. § * 

77. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

78. § * 

79. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4)-(5) * 

80. § * 

81. § * 

82. § (1) * 

(2) * 

83. § * 

84. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5)-(6) * 

(7) * 

(8) * 

85. § * 

86. § * 

87. § Az MNB tv.

a) * 

b) * 

c)-o) * 

p) * 

q) * 

lép.

88. § Hatályát veszti az MNB tv.

a)-b) * 

c) * 

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

89-110. § * 

111-113. § * 

114-116. § * 

117. § * 

118-119. § * 

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

120. § * 

121-122. § * 

123. § * 

124. § * 

125. § * 

126-130. § * 

131. § * 

132. § * 

133. § * 

134. § * 

11. * 

135-139. § * 

12. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

140-141. § * 

142. § (1) * 

(2) * 

(3)-(8) * 

143-144. § * 

145-147. § * 

148-149. § * 

150-152. § * 

153-154. § * 

155-156. § * 

157. § (1) * 

(2) * 

158-163. § * 

164. § * 

165-168. § * 

169. § * 

170. § * 

171-181. § * 

182. § * 

183-193. § * 

194. § * 

195-197. § * 

198-199. § * 

200-201. § * 

202. § * 

203-204. § * 

205. § (1) * 

(2)-(4) * 

206. § * 

207-208. § * 

209-210. § * 

211. § * 

212-213. § * 

214. § * 

215. § * 

13. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosítása

216. § Nem lép hatályba a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény 48. §-a és 49. § (5) bekezdése.

14. Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény módosítása

217. § Nem lép hatályba az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX. törvény 26. alcíme.

15. Záró rendelkezések

218. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 22-26. §, 28. §, 76. §, 79. § (3) bekezdése, 81. §, 82. § (1) bekezdése, 84. § (2), (5) és (6) bekezdése, 87. § q) pontja, 88. § c) pontja, 124. §, 142. § (2) bekezdése, 169. §, 194. §, 202. §, 205. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2-5. §, a 8-10. §, 13. §, 18. § és a 21. § 2018. január 3-án lép hatályba.

(4) A 11. § (1) bekezdése, 12. §, 17. §, 20. §, 31-63. §, 65-67. §, 77. § (1) és (3) bekezdése, 84. § (3) és (8) bekezdése, 86. §, 89-110. §, 114-116. §, 118. §, 119. §, 121. §, 122. §, 125. §, 131. §, 133. § és a 2. melléklet 2018. január 13-án lép hatályba.

(5) A 77. § (2) és (4) bekezdése, 79. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 80. §, 82. § (2) bekezdése, 84. § (1) és (7) bekezdése, 85. §, 87. § p) pontja, 140. §, 141. §, 142. § (1) és (3)-(8) bekezdése, 145-147. §, 150-152. §, 155. §, 156. §, 157. § (1) bekezdése, 158-163. §, 165-168. §, 171-181. §, 183-193. §, 195-197. §, 200. §, 201. §, 203. §, 204. §, 205. § (2)-(4) bekezdése, 206. §, 209. §, 210. §, 212. §, 213. §, 215. § és a 4. melléklet 2018. február 23-án lép hatályba.

(6) A 27. §, 30. § és a 182. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 78. § és 87. § b) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

219. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

c) a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i 2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

d) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2366/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

e) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikk,

f) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelv.

1. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez * 

2. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez * 

3. melléklet a2017. évi CXLV. törvényhez * 

4. melléklet a 2017. évi CXLV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére