A jogszabály mai napon ( 2022.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2017. évi CLXVI. törvény

a Wacław Felczak Alapítványról * 

A Lengyelországgal és a lengyel nemzettel ápolt barátság a magyar nemzeti identitás és a magyar kultúra elidegeníthetetlen része.

Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásában vállalt, az örökségünk, a nyelvünk, a kultúránk, a Kárpát-medence értékeinek megóvása jegyében, továbbá a magyar-lengyel barátság legendás apostola, a közép-európai antifasiszta és antikommunista ellenállás hőse, Wacław Felczak professzor emlékének is adózva, a magyar-lengyel barátság hagyományának nemzedékek között történő átörökítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés felhívja a Kormányt a Wacław Felczak Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására. * 

2. § (1) Az Alapítvány feladata a magyar-lengyel barátság és együttműködés további elmélyítése az alábbi tevékenységekben való közreműködés útján:

a) a magyar-lengyel barátság hagyományának, az együttműködés fontosságának a tudatosítása és továbbadása a fiatal generációk számára,

b) az ifjúsági együttműködés és kapcsolatépítés erősítése különösen a kultúra és a sport területén,

c) egymás nyelvének és kultúrájának megismerését célzó tudományos és oktatási tevékenység ösztönzése,

d) a magyar-lengyel kulturális, gazdasági és politikai szervezetek közös innovációs gondolkodásának elősegítése mindkét ország versenyképességének erősödése érdekében.

(2) Az Alapítvány a magyar és a lengyel nemzet közötti barátság kulturális örökségének megőrzése, megismertetése és terjesztése, valamint nemzedékek közötti átörökítése érdekében olyan közfeladatot lát el, amely a magyar-lengyel fiatalok és szakemberek közötti kapcsolatépítést ösztönző tevékenységét pályázatok kiírásával és programszervezéssel támogatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatok ellátásához és az Alapítvány működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény rendelkezik.

3. § Az Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.

4. § Az Alapítvány vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére